Čím žijeme?
Čím žijeme?

Milý brat a milá sestra. Dám vám jednu otázku. Čo počas týchto dní najviac zamestnáva vašu myseľ? 5, 4, 3, 2, 1, 0 Toto ste nemali počítať! To som akože čakal, kým si odpoviete na otázku. 😀 Ale nevadí. Či ste si už teda na moju otázku odpovedali alebo nie, tak tá druhá otázka, ktorá pre zmenu asi napadne vás bude tá, že prečo sa to pýtam. Prípadne, že čo zamestnáva potom tú moju myseľ. No, pýtam sa to preto, lebo sa blíži uzávierka pohľadu a tak moju myseľ práve zamestnáva potreba napísania úvodníka. A keďže nie všetko čo človek prežíva je na verejný článok a ani duch Svätý neskáče ako my pískame, teda že nie vždy nám hneď a zaraz odpovie na naše modlitby (avšak vždy nám rád pomôže, ak sa úprimne snažíme k niečomu, pre ľudí prospešnému dopracovať), tak som si na internete klikol do Slovníka slovenského jazyka, že čo to vlastne ten úvodník je. Nie však preto, žeby som to nevedel, ale preto, že v Božom slove sa píše: "Lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde..." A tak som si z toho urobil akýsi východzí bod pre hľadanie podnetu k môjmu písaniu. Reku, veď aj skrze svetskú definíciu mi môže duch Svätý "hodiť pomocné lano" do mojej situácie.

Takže: "Úvodník je článok na prvej strane novín, alebo na začiatku časopisu, venovaný nejakej významnej udalosti, rozoberajúci nejaký zásadný problém." Super! Definíciu by som už mal, hovorím si v mysli, ale čo ďalej? Tá zatiaľ môj problém nevyriešila. Čo teda pre mňa, ako veriaceho človeka predstavuje tú významnú udalosť dnešných dní, ktorej by som sa mal venovať a ktorú by som vám mal opísať? Toto je inak veľmi dobrá otázka a každý jeden kresťan by sa mal skutočne nad ňou poriadne zamyslieť. Otázka totižto ide veľmi hlboko pod povrch nášho bežného zmýšľania. Odpoveď na ňu je podľa mňa ľahká, ale aj ťažká zároveň. Je to teda ten, ešte stále neutíchajúci koronavírus? Alebo sú to migranti na jeho pozadí? Alebo ju predstavuje cirkev a jej financovanie? Či nebodaj odluka cirkvi od štátu? Alebo prekážky v dokončení severného prúdu 2? Alebo sú to vraj sfalšované prezidentské voľby v Bielorusku? Je to toľkokrát vládou omieľaná "prázdna špajza" či nebodaj to bude nejaká športová udalosť? Dnes sa skutočne rieši všetko možné aj nemožné. A preto keby sa človek do toho všetkého "ponoril", tak by si ihneď tú svoju významnú udalosť dnešných dní určite našiel. Nás veriacich by teoreticky mohlo zaujímať spomenuté financovanie cirkvi, prípadne jej odluka od štátu, ktorou sa sem-tam niektorí politici radi oháňajú. Avšak ja podvedome aj tak cítim, že ani jedna z týchto dvoch tém by tiež nebola pre nás tá správna, aby sme jej venovali v týchto dňoch zvýšenú pozornosť.

Keďže každý jeden z nás veriacich ľudí je úplne iný a každého vedie duch Boží osve, tak aj myseľ každého jedného z nás zamestnávajú úplne iné veci. A tak za seba môžem s istotou povedať len toľko, že mňa osobne nezaujíma ani jedna z hore-uvedených tém a preto sa mi len veľmi ťažko bude o nich písať niečo zaujímavé. Sú mi, ako sa hovorí "proti srsti". Určite vás teraz napadlo, že čo ma teda potom zaujíma, keď na prvý pohľad ma nezaujímajú ani svetské, ale ani duchovné veci dnešných dní. A práve tie duchovné, by sa ma ako presbytera mali dotýkať ešte viac, všakže. No, tak na túto otázku vám rád odpoviem, ale len osobne, aby z toho vzišiel nejaký ten rozhovor a nezostalo to len v anonymite čítania. 😉 Pretože práve o to ide. Aby sme sa navzájom zdieľali, napomínali, povzbudzovali - zjednodušene "brúsili", lebo inak ten pravý boží ľud nebudeme môcť nikdy utvoriť. Budeme sa síce stretávať v kostole, ale skutočný Boží ľud tvoriť nebudeme. Bude to iba jeho napodobenina. Napodobenina, v ktorej ľudia poznajú tých druhých iba z videnia, z prehodenia pár slov, z pár zdvorilostných fráz, ktorí sa hneď po službách rozutekajú kade-tade a tomu podobné. Čiže z globálneho ponímania istej jednotnosti nič hlbšie...

A tak sa stále seba pýtam, že o čom teda idem písať tento úvodník, aby zostal úvodníkom. Teda aby opísal nejakú pálčivú tému a pritom sa nestal z neho bežný článok? To je veru dosť ťažká otázka aj úloha, pretože keď sa nad tým všetkým človek zamyslí tak zistí, že to čo chce napísať sa nedá vtesnať do našich vytvorených definícií či šablón, aby to všetko, keď to my potrebujeme pekne sedelo. A tak už teraz vidím, že tento úvodník požiadavku na dĺžku určite spĺňať nebude. 😉 Čo teda môže byť ešte významnejšou témou dnešných dní, ako je niektorá z tých vyššie spomenutých? No, som presvedčený, že je ňou téma, ktorá síce nikde v "telke" či novinách nikdy nezaznie a to preto, lebo je o budovaní si osobného živého vzťahu s Pánom Bohom skrze našu vieru, aby sme tu vedeli správne žiť a jedného dňa šli k Bohu ako víťazi nad smrťou! A práve budovanie našej osobnej viery a približovanie sa k Pánu Bohu by malo byť tým našim každodenným "úvodníkom". Tou každodennou hlavnou témou nášho osobného života, ktorá bude dominovať nad všetkými ostatnými a ktorá nás bude neustále zamestnávať. Lebo len potom sa skutočne môže vyriešiť mnoho vecí a to nie len v našom živote, ale aj živote iných ľudí. A to všetko skrze takúto našu vieru. A kto sa o takúto vieru všemožne snaží, hoc aj zlyháva, avšak nezaháľa a hneď na to vstáva, kto skutočne vyvýšil toho "Matúša 6:33" nad všetko ostatné a kto sa skutočne pred Bohom ponížil, tak ten vyhrá nad smrťou! Ten nemôže z princípu v živote nič fatálne pokaziť, toho z princípu nič v živote nemôže fatálne "zlomiť" či zaskočiť. Teda ani šťastie, ani nešťastie, ani choroba... Pretože Pán Boh podľa Jeho vlastného zasľúbenia bude s ním. A tak ten dotyčný skrze múdrosť ducha Svätého bude omnoho lepšie vedieť rozpoznať prospešné veci a to nie len pre svoj osobný život, ale aj život druhých. A teraz pozor! Hoc sú toto nepochybne silné slová, tak sú určite pravdivé a Pán Boh nás skrze Bibliu práve k takejto viere a takejto oddanosti voči Nemu neustále nabáda a povzbudzuje. Toto Pán Boh po nás chce, aby sme dosiahli. Aby On bol skutočne našim Pánom a nie nik či nič iné! A preto hoc je táto "latka" skutočne vysoko položená, vždy sa ju snažme dosiahnuť! Nepoľavujme v našej túžbe ju dosiahnuť hoc nám to nejde, ako by sme možno chceli. A možno ani tomu nerozumieme, že čo to je to snaženie a ako sa snažiť, ale to vôbec nevadí..., my sa to len snažme všemožne zistiť a preskúmať. 😉

Naša živá viera. Nie vlažná! To je tá hybná sila, ktorá podľa písma premáha tento svet. Pretože, keby sme my ľudia prioritne skutočne riešili biblického Boha, ktorý sa nám počas vekov tak dobre dáva vždy poznať, tak by to tu vyzeralo úplne inak. Tie pálčivé problémy svojich vlastných životov či problémy dnešnej doby by sme vôbec nemuseli riešiť, alebo riešiť ich v takej miere v akej ich vidíme, že by ich bolo potrebné riešiť. Ale toto je takto už od počiatku vekov. To nie je problém len našej doby. Podstata ľudí sa nemení. Tú dokáže zmeniť iba Pán Boh. A preto je nám na škodu, že ten Jeho záujem o nás v drvivej väčšine posúvame len niekde do úzadia a do popredia nášho záujmu si dávame všeličo iné, ktoré spravidla neraz úspešne dosiahneme. Avšak vedie nás to "iné" k skutočnému životu?

A práve to naše živé prežívanie viery v praxi by tiež pôsobilo pre vnímavých ľudí okolo nás, ktorí potrebujú nejaký podnet na zmenu ich životov na "nezaplatenie". Preto je veľmi dôležité, aby sme neustále vydávali okoliu svedectvo o tom, že my patríme Bohu a všetko riešime pod "taktovkou" ducha Svätého. Nič iné ako náš osobný príklad nie je pre ľudí zo sveta dôležitejší. Pretože môžu kopec všeličoho dobrého od nás odkukať! Ľudia Boha priamo nehľadajú, veď o tom hovorí aj písmo, ale mnohí hľadajú niečo viac, keď vidia kam tento svet smeruje. A preto je dobré keď im poukážeme na tú pravú podstatu života a nenecháme ich našou vlažnosťou sadnúť si na "lep" nejakého bludného učenia a podobne. Najzásadnejšou témou "úvodníka" - teda hlavnej témy každodenného života nás kresťanov by mal byť náš nedokonale-dokonalý život s Bohom. Teda riešenie našich pádov, prehier či opätovných vzostupov a víťazstiev na poli každodenného života s Pánom Bohom, lebo potom nás to všetko riešenie bude viesť k stále väčšej a väčšej túžbe po dokonalosti v našom duchovnom počínaní. Ako sa píše, železo sa brúsi železom a jeden človek brúsi druhého. Nebrúsme preto len naše pílky, nože, cirkulárky kvôli ich úžitku na veciach pominuteľných, ale hlavne seba kvôli úžitku na veciach nepominuteľných. A potom je veľmi dôležité sa o tom vzájomne zdieľať. Že kto z nás farníkov čo, kde a ako prežíva. 😉 Toľko vecí by človek napísal, ale tá dĺžka textu... Ale asi už aj táto bude nejedného "veriaceho" farníka určite škrieť... 😉

A tak vás milí čitatelia úvodníku povzbudzujem k tomu, aby ste všetci pracovali na svojom spasení a aby ste svojou osobnou živou vierou išli denno-denne príkladom ostatným. Aby to vaše riešenie viery v praxi každodenného života bolo druhými ľuďmi dobre čitateľné. Buďte aktívni vo viere a tým dáte pohnútku na aktivitu aj iným. Nečakajte na aktivitu niekoho iného, lebo on možno čaká na tú vašu a tak sa "chudák" nemôže pohnúť z miesta. Pamätajte na to, že my ľudia najskôr vždy zmýšľame telesne. Čiže ľudia zo sveta potrebujú vidieť našu inakosť v žití, inakosť v názoroch, v neprispôsobovaní sa svetu a tak ďalej. Nepomôžu im naše duchovné frázy, keď ich ešte duchovne nevedia posudzovať a nerozumejú im. Ľudia nutne potrebujú vidieť na nás obyčajných, nedokonalých ľuďoch, že to skutočne ide vierou žiť. Že to nie je výmysel. Buďme my sami skrze ducha Svätého tvorcami nových a nových myšlienok v nás a nečakajme na myšlienky druhých. To znamená čítať Bibliu, modliť sa, rozmýšľať a postupne vychádzať na hlbinu života. To čo vám osobne duch Svätý zjaví má úplne inú váhu vo vašom živote, ako keď vám tú istú vec povie niekto iný a neprídete na to vy sami osobne! Lebo potom to budete vedieť aj lepšie niekomu vysvetliť! Ako len prebrať nejakú sympatickú myšlienku od niekoho iného, ktorej hĺbke pritom sami rozumieť nebudete. V telesnom ponímaní odkukávanie a praktické zlepšovanie vecí od niekoho funguje, avšak v duchovnom zjavne nie. Rozmýšľajte nad tým!

A ešte niečo. Viera sa nezbiera dĺžkou života, nezbiera sa skúsenosťami, nezbiera sa vedomosťami, ale počúvaním a úprimným rozmýšľaním nad slovom Kristovým. Tak sa to píše v slove Božom - Biblii. Pamätajte na to! Veď svet vo svojej múdrosti predsa Boha nepoznal... No to je asi všetko... 😉 AMEN

Ak sa Ti človeče zdal byť článok zaujímavý, tak ho zdieľaj ďalej...

Komentuj

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *