Postupne sem pridávam biblické verše či úryvky z danej knihy, ktoré ma zaujali.
  • Dávidova modlitba
Preto si veľký, Hospodine Pane, lebo niet Tebe podobného, a podľa všetkého, čo sme počuli na vlastné uši, niet Boha mimo Teba. (2 Samuelova 7, 22)
  • Pieseň Dávidova
Božia cesta je dokonalá, reč Hospodinova je osvedčená. On je štítom každému, kto sa k Nemu utieka. (2 Samuelova 22, 31)
Veď ktože je Bohom okrem Hospodina, a kto je skalou okrem nášho Boha? (2 Samuelova 22, 32)
  • Posledné slová Dávidove
Duch Hospodinov hovorí vo mne a Jeho slovo nosím na jazyku. (2 Samuelova 23, 2)