Postupne sem pridávam biblické verše či úryvky z danej knihy, ktoré ma zaujali. Ján píše tento list žene menom Kýria a jej deťom.
  • Bratská láska
A to je láska, aby sme chodili podľa Jeho prikázaní. A to je prikázanie, ako ste počuli od počiatku, aby ste chodili v ňom. (2 Jánov 1, 6)
  • Výstraha pred falošnými prorokmi
Lebo mnohí zvodcovia vyšli do sveta, ktorí nevyznávajú Ježiša ako Krista, ktorý prišiel v tele; to sú ten zvodca a antikrist. (2 Jánov 1, 7)
Ktokoľvek zachádza ďalej a nezostáva v učení Kristovom, nemá Boha; kto zostáva v učení, ten má aj Otca aj Syna. 10) Ak niekto prichádza k vám a neprináša toto učenie, neprijmite ho do domu, ani ho nepozdravujte; 11) lebo kto ho pozdravuje, podieľa sa na jeho zlých skutkoch. (2 Jánov 1, 9-11)
  • Dokončenie
Mnoho by som vám mal písať, ale nechcel som to (urobiť) na papieri a černidlom, no dúfam, že prídem k vám a pohovoríme si tvárou v tvár, aby naša radosť bola úplná. (2 Jánov 1, 12)