Ešte snáď dodám, že ty človeče - záškodník, ktorý by si chcel niekoho upozorniť na vraj názorovo nevhodný obsah tejto stránky, aby si si to radšej dvakrát dobre premyslel. Proti tebe totižto nestojím ja s nejakými výplodmi mojej fantázie, ale oproti tebe stojí reálny biblický Boh. Teda bytosť, ktorá vlastní celý vesmír, vrátane tej drobnej "bodky" zvanej Zem a to aj s jej bohatstvom, aj s jej všetkými úžasnými armádami, aj s jej všetkými tými niekde v úzadí stojacimi boháčmi a tak ďalej a tak ďalej. No to je nič! To hlavné je, že vlastní aj naše duše, ktoré sa s Ním raz určite stretnú a preto si na základe Jeho Slova daj urýchlene do poriadku svoj vlastný život. 
Ak máš teda toľko rozumu a toľko zručností, že si sa vedel "preklikať" až sem, tak tým pádom máš aj toľko rozumu, aby si si vedel zhodnotiť tie informácie, ktoré ti táto stránka poskytuje. No a samozrejme tiež dosť rozumu na to, aby si sa po ich prehodnotení, ako tak dokázal vzoprieť aj svojmu pomýlenému zamestnávateľovi (sám od seba asi nikoho upozorňovať na nič nebudeš, iba ak ti to niekto nariadi). Pretože vskutku nikto, kto by bránil šíreniu Jeho Slova, nebude pri finálnej koncovekovej "uzávierke" ušetrený. Ani ty, ani tvoj šéf a nakoniec ani tí v úzadí "stojaci", ktorí sú na popud ich pána – satana, vďaka svojej túžbe po moci a vládnutí, strojcami všetkého tohoto úpadku i chaosu. Diablova moc a moc všetkých tých spomenutých smrteľníkov je len dočasná. Preto sa Pána Boha boj a nepokúšaj Ho. Je to varovanie pred tvojim, už vopred prehratým bojom. Tvoje pohŕdanie a tvoja nevera na tom vskutku nič nezmení, pretože On skutočne existuje, je spravodlivý, je horliaci a podľa Jeho Slova má moc aj tvoju dušu zahubiť. Akurát, všetko má svoj správny čas a len málokto z nás tejto veľkej pravde skutočne aj porozumie...