Postupne sem pridávam biblické verše či úryvky z danej knihy, ktoré ma zaujali.
  • Mordochaj žiada Esterin zákrok u kráľa
Mordochaj dal Ester odpoveď: Nemysli si, že so svojím životom vyviazneš v kráľovskom paláci jediná zo všetkých Židov. 14) Ak budeš v tejto chvíli mlčať, úľava a záchrana príde Židom z inej strany, ale ty a tvoja rodina zahyniete. A kto vie, či si nebola vyvolená na kraľovanie práve pre takú chvíľu, ako je táto? (Ester 4, 13-14)
Ester povedala, aby odpovedali Mordochajovi: 16) Choď, zvolaj všetkých Židov, ktorých nájdeš v Šúšáne, a postite sa za mňa: nejedzte ani nepite tri dni, vo dne ani v noci. I ja a moje dievčatá sa takto budeme postiť. Potom pôjdem ku kráľovi, i keď to nie je v súlade so zákonom. Keď zahyniem, nech zahyniem. (Ester 4, 15-16)
  • Ester u kráľa Ahasvéra
Kráľ povedal Ester, keď popíjali víno: Ak máš nejakú žiadosť, splní sa; ak máš nejaké želanie, až do polovice kráľovstva ti bude vyplnené, (Ester 5, 6)
  • Kráľovský výnos v prospech Židov
Napísal to v mene kráľa Ahasvéra, zapečatil kráľovským pečatným prsteňom a rozoslal listiny rýchlymi poslami na zdatných plnokrvných koňoch najlepšieho chovu: (Ester 8, 10)
Rýchli poslovia, jazdiaci na plnokrvných koňoch, sa ihneď tryskom vydali na cestu podľa kráľovho rozkazu, akonáhle bol vydaný zákon v meste Šúšáne. (Ester 8, 14)
  • Pomsta nad nepriateľmi
Preto rozptýlení Židia, ktorí bývajú vo vidieckych mestách, slávia štrnásty deň mesiaca adár s radosťou a hodovaním ako sviatočný deň, a navzájom si vtedy posielajú dary. (Ester 9, 19)
  • Ustanovenie o sviatkoch Púrím
Preto nazvali tieto dni Púrím podľa slova púr; podľa všetkých slov tohto listu, podľa toho, čo videli a čo sa im stalo, (Ester 9, 26)
Tieto dni sa pripomínajú a zachovávajú v každom pokolení a v každej čeľadi, v každej provincii a v každom meste. Dni týchto Púrím nevymiznú u Židov a pamiatka na ne nezanikne v ich potomstve. (Ester 9, 28)