Postupne sem pridávam biblické verše či úryvky z danej knihy, ktoré ma zaujali.
  • Nástrahy nepriateľov
A keď boli celé hradby pospájané do polovice výšky, ľud dostal chuť do práce. (Nehemiáš 3, 38)
  • Prečítanie zákona navrátilcom
Nebuďte smutní, lebo radosť z Hospodina je vašou silou. (Nehemiáš 8, 10)
  • Kajúca modlitba ľudu
Ty si jediný, Hospodine, Ty si stvoril nebesá; nebesá nebies a ich všetky voje, zem i všetko, čo je na nej, moria i všetko, čo je v nich. Ty to všetko udržuješ nažive, Tebe sa klaňajú i voje nebies. (Nehemiáš 9, 6)
Akonáhle však mali pokoj, opäť činili zlé pred Tebou. Keď si ich prepustil do rúk ich nepriateľov, a tí ich prenasledovali, opäť volali k Tebe; Ty si ich podľa svojho milosrdenstva vyslýchal z neba a mnohokrát vyslobodil. (Nehemiáš 9, 28)
  • Nútená rozluka manželstiev s cudzinkami
Preto som ich pokarhal, zlorečil som im, zbil som niektorých mužov z nich, pochytil som ich a zaprisahal na Boha: Nevydávajte svoje dcéry za ich synov a neberte ich dcéry pre svojich synov, ani pre seba. 26) Či týmto nehrešil izraelský kráľ Šalamún? Medzi mnohými národmi nebolo kráľa, ako bol on, bol miláčikom svojho Boha a On ho ustanovil za kráľa nad celým Izraelom, a predsa aj jeho zviedli na hriech ženy cudzinky. (Nehemiáš 13, 25-26)