Postupne sem pridávam biblické verše či úryvky z danej knihy, ktoré ma zaujali.
  • Rút ide so svokrou do Betlehema
Keď Noémi videla, že si pevne zaumienila ísť s ňou, prestala ju prehovárať. (Rút 1, 18)
  • Bóaz uplatňuje právo príbuzenstva
Pomyslel som si, že ti to oznámim: Odkúp ho pred prísediacimi staršími môjho ľudu! Ak chceš odkúpiť, odkúp! Ale ak neodkúpiš, povedz mi, aby som to vedel, lebo nieto nikoho okrem teba, kto by mal právo odkúpiť. Ja som po tebe. Ten povedal: Odkúpim. 5) Vtedy povedal Bóaz: V ten deň, keď kúpiš pole z ruky Noéminej, kúpiš i Moábku Rút, ženu zosnulého, aby si meno zosnulého oživil na jeho dedičstve. 6) Vtedy príbuzný povedal: Nemôžem ho odkúpiť pre seba, aby som nezničil svoje dedičstvo. Odkúp ty, čo som ja mal odkúpiť, lebo ja nemôžem odkúpiť. (Rút 4, 4-6)