Postupne sem pridávam biblické verše či úryvky z danej knihy, ktoré ma zaujali.
  • Zmysel utrpenia zbožných
Hospodinove skutky lásky neprestávajú, lebo Jeho milosrdenstvo sa nekončí; 23) obnovujú sa každého rána, veľká je Tvoja vernosť. (Žalospevy 3, 22-23)
Dobrý je Hospodin voči tomu, kto dúfa v Neho, voči duši, ktorá Ho hľadá. (Žalospevy 3, 25)
Dobre je mužovi, ak nosí jarmo vo svojej mladosti. (Žalospevy 3, 27)
Lebo Pán nezavrhne naveky; 32) ak aj zarmúti, zmiluje sa vo svojej nesmiernej láske, 33) lebo nerád trápi a zarmucuje synov ľudských. (Žalospevy 3, 31-33)
…keď prekrúcajú ľudské práva pred Najvyšším, 36) keď ukrivdia človeku v jeho súdnom spore, či to Hospodin nevidí? (Žalospevy 3, 35-36)
Prečo sa ktorýkoľvek živý človek ponosuje na trest za hriechy? (Žalospevy 3, 39)
Prezrime a preskúmajme svoje cesty a navráťme sa k Hospodinovi! (Žalospevy 3, 40)
My sme sa spreneverili a spriečili, a Ty si neodpustil. (Žalospevy 3, 42)
  • Modlitba zboru o zmilovanie
Vlastnú vodu pijeme za peniaze a za svoje vlastné drevo platíme. (Žalospevy 5, 4)
Ty, Hospodine, tróniš naveky, Tvoj trón stojí po všetky pokolenia. (Žalospevy 5, 19)