Postupne sem pridávam biblické verše či úryvky z danej knihy, ktoré ma zaujali.
  • Zmysel utrpenia zbožných
Hospodinove skutky lásky neprestávajú, lebo Jeho milosrdenstvo sa nekončí; 23) obnovujú sa každého rána, veľká je Tvoja vernosť. (Žalospevy 3, 22-23)
Dobrý je Hospodin voči tomu, kto dúfa v Neho, voči duši, ktorá Ho hľadá. (Žalospevy 3, 25)
Dobre je mlčky očakávať na pomoc Hospodinovu. (Žalospevy 3, 26)
Dobre je mužovi, ak nosí jarmo vo svojej mladosti. (Žalospevy 3, 27)
Lebo Pán nezavrhne naveky; 32) ak aj zarmúti, zmiluje sa vo svojej nesmiernej láske, 33) lebo nerád trápi a zarmucuje synov ľudských. (Žalospevy 3, 31-33)
keď prekrúcajú ľudské práva pred Najvyšším, 36) keď ukrivdia človeku v jeho súdnom spore, či to Hospodin nevidí? (Žalospevy 3, 35-36)
Kto povedal kedy niečo, čo by sa splnilo bez Pánovho príkazu? (Žalospevy 3, 37)
Nepochádza z úst Najvyššieho zlé i dobré? (Žalospevy 3, 38)
Prečo sa ktorýkoľvek živý človek ponosuje na trest za hriechy? (Žalospevy 3, 39)
Prezrime a preskúmajme svoje cesty a navráťme sa k Hospodinovi! (Žalospevy 3, 40)
My sme sa spreneverili a spriečili, a Ty si neodpustil. (Žalospevy 3, 42)
  • Najväčšie utrpenie obyvateľstva a detí
Ruky žien, čo bývali milosrdné, uvarili vlastné deti; ony sa im stali pokrmom pri skaze dcéry môjho ľudu. (Žalospevy 4, 10)
Neboli by verili králi zeme, ani všetci obyvatelia sveta, že protivník a nepriateľ môže vojsť do brán Jeruzalema. (Žalospevy 4, 12)
  • Modlitba zboru o zmilovanie
Vlastnú vodu pijeme za peniaze a za svoje vlastné drevo platíme. (Žalospevy 5, 4)
Ty, Hospodine, tróniš naveky, Tvoj trón stojí po všetky pokolenia. (Žalospevy 5, 19)