V duchovných veciach sa snažím kráčať svojou vlastnou cestou a preto sa inšpirujem len Bibliou. Absolútne ma nezaujímajú ľudské názory na Pána Boha, na vieru a ani sa neriadim nejakými všeobecne zaužívanými cirkevnými "doktrínami". Tak isto ani nečítam žiadnu duchovnú literatúru. V mnohých veciach tohto sveta platí, že viac hláv má aj viac rozumu - čo je nepochybne pravda, ak povedzme riešia nejakú zložitú matematickú či architektonickú úlohu. No vo veciach Ducha je to iné. V tejto oblasti to vôbec nestojí na názore viacerých "mozgov", či dokonca väčšiny a nestojí to ani na našej ľudskej šikovnosti, ani na našom výkonnom mozgu a ani na množstve našich životných skúseností. Duch Boží nám dáva múdrosť a chápanie podľa svojho vlastného uváženia a "vanie" tam, kde On sám chce. Tu to všetko stojí a zároveň aj padá len na našej úprimnej podriadenosti sa voči Nemu. V duchovných veciach chcem hovoriť zo "svojho", aby som to potom vedel lepšie podať iným a nie z cudzieho. Kvôli tomu sa aj pravidelne snažím študovať si Božie Slovo. No a posledná, nemenej dôležitá vec, ktorú chcem ešte spomenúť je nasledovná. Každý jeden z nás je zodpovedný za svoj život a preto sa dobre rozhodnime, že kým a čím chceme byť v ňom ovplyvnení!