Postupne sem pridávam biblické verše či úryvky z danej knihy, ktoré ma zaujali.
  • Výzva k stavbe chrámu
Takto hovorí Hospodin mocností: Tento ľud vraví: Ešte neprišiel čas stavať dom Hospodinov. 3) Potom zaznelo slovo Hospodinovo prostredníctvom proroka Aggea takto: 4) Vám už nastal čas bývať v obkladaných domoch, zatiaľ čo tento dom je v troskách? 5) Teraz však takto hovorí Hospodin mocností: Povážte, ako sa vám vodí. 6) Sejete mnoho, a zvážate málo; jete, a nenasycujete sa; pijete, ale nemáte dosť; obliekate sa, a nezohrejete sa; kto dostáva mzdu, dáva ju do deravého mešca. 7) Takto hovorí Hospodin mocností: Povážte, ako sa vám vodí. 8) Vystúpte do hôr, dovezte drevo a stavajte dom; obľúbim si ho a budem oslávený, hovorí Hospodin. 9) Očakávali ste mnoho, a je z toho málo; keď ste to doviezli domov, ja som to odfúkol. Prečo? hovorí Hospodin mocností. Pre môj dom, ktorý je v troskách; ale každému z vás ide len o jeho dom. 10) Preto nebesá nad vami odopreli rosu a zem odoprela úrodu. 11) Privolal som suchotu na zem a na vrchy, i na obilie a na mušt, na olej a na všetko, čo vydáva zem, na človeka i na dobytok, a na všetko, čo sa získava rukami. (Aggeus 1, 2-11)