Postupne sem pridávam biblické verše či úryvky z danej knihy, ktoré ma zaujali. Ján píše tento list Gájovi.
  • Pozdrav
Nemám väčšiu radosť, ako keď počujem, že moje deti chodia v pravde. (3 Jánov 1, 4)
  • Demetrios
Milovaný, nenasleduj zlé, ale dobré. Kto dobre koná, je z Boha; kto zle koná, nevidel Boha. (3 Jánov 1, 11)