Vykupujme čas
Vykupujme čas

Vykupujte čas, lebo dni sú zlé. Preto nebuďte nerozumní, ale rozumejte, čo je vôľa Pánova. (Efezským 5, 16-17)

Milý brat a milá sestra. Poďme sa teraz trošku zamyslieť nad uvedeným veršom, pretože v každom dni či v každej chvíli nášho žitia je pre nás veľmi aktuálny. Čo to teda to vykupovanie času pre nás vlastne znamená? No, aby sme tú jeho duchovnú podstatu lepšie pochopili, tak sa pre začiatok teraz spolu zamyslime nad dvoma krátkymi príkladmi zo života, ktoré sa nám na to slovo VYKUPOVANIE pozrú z dvoch odlišných strán.

V prvom prípade si predstavme situáciu, že si povedzme ideme kúpiť niečo niekde do obchodu a to "niečo" tam nemajú, pretože to už ľudia pred nami vykúpili. Možno sme si niekedy v minulosti doma pripravovali nedeľný obed, ktorého prípravu sme však podcenili a tak sme boli nútení si chýbajúce veci ísť dokúpiť. Cestou sme pritom dúfali, že v obchode všetko budú mať a že aj obchod samotný bude ešte otvorený, pretože inak by sme boli "nahratí". Možnože to bola vtedy pre niektorých z nás chvíľa, a možnože aj nie 😉 , kedy sme si tak trošku viac uvedomili skutočnosť, že do budúcna musíme byť v takýchto veciach už zodpovednejší, pretože nikdy nevieme, že kedy a v akej situácii sa nám niečo podobné môže znovu stať a my tak o niečo dôležité prídeme či niečo dôležité zmeškáme. V tomto prvom príklade sme teda my sami predstavovali tú "obeť" vykúpenia. Podotýkam, nemyslime si, že nám sa také niečo nemôže stať, pretože my sme tí, ktorí si vždy všetko dôkladne zvážia či pripravia...

V druhom príklade sa pre zmenu zas na chvíľu vžime do role toho "vykupovača". Predstavme si bežný pozemský obchod do ktorého práve dostali určitý tovar v obmedzenom množstve, alebo je naň akcia. My ľudia sme proste takí, že ak je niekde akcia na tovar, ktorý sa nám páči, ktorý máme radi, alebo ktorého kúpa sa nám z finančného hľadiska zdá byť výhodná, tak zväčša vôbec neváhame a ten tovar si kúpime. A v závislosti od jeho typu si ho neraz kúpime ešte aj do zásoby  . Čiže, ak je teda napríklad akcia na cukor, tak nezostaneme len pri jednom "kilečku", ale si hneď kúpime celé desať kilové balenie, pretože to bude pre nás cenovo výhodné. Spomenuté však predstavuje len bežnú vec a nemyslím si, že kvôli cukru by sme zrazu "leteli" v ten prvý deň akcie do obchodu. I keď... Ak však niekde v nejakom obchode bude nejaká limitovaná akcia na kvalitnú techniku, či iný pre nás "lukratívny" tovar o ktorom nám už tri týždne dopredu bude ten daný obchod dávať vedieť prostredníctvom reklamných plagátov, tak si môžeme byť istí, že sa všetko vykúpi. A možno, že aj "vďaka" nám. Niekto potrebuje mixér, iný televízor či nový matrac a ďalší zas výkonnú kosačku atď. V praktickom živote sme sa totižto naučili rozlišovať kvalitu a hodnotu vecí okolo nás a tak, ak sa nám ponúka niečo kvalitné za výhodnú cenu a ak to samozrejme aspoň trošku dovolí naša finančná kondícia, tak to rýchlo vykúpime. Tu nás môže napadnúť, že my takí vykupovači predsa nie sme. Je to však v tej najhlbšej podstate skutočne tak? Ak sa hlbšie zamyslíme tak zistíme, že pre každého z nás je lákavá iná cenová ponuka, pretože každý z nás žije v iných finančných pomeroch. Niekto rozmýšľa v tisícoch EUR, iný zas v desiatkach. Niekto si kúpi 3000€ televízor v akcii a niekto akciovú morku, spomenutý cukor či rašelinu do črepníkov. Proste, kto na čo má a čo uzná za vhodné. Väčšina z nás obyčajných ľudí chce ušetriť a preto takéto akcie veľmi rado využije. A preto sa ani v tomto príklade netvárme, že nás sa takého veci netýkajú, neodmietajme podnety na sebareflexiu, ale skúmajme sa. To je vôľa Pánova. Pred Ním je totižto celé naše vnútro obnažené. Pretože ak sa dokážeme reálne vidieť aj v takomto "svetle", tak potom máme dobrý predpoklad aj na to, že už pri troške našej túžby po poznaní Boha uvidíme jasne aj tie situácie, cez ktoré sa nám On sám snaží prehovoriť do života.

Možno si teraz pomyslíte, že v príkladoch nič nové a zaujímavé nehovorím čo by nám všetkým už dávno nebolo jasné. Áno to je pravda mnohé podobné príklady sme už x-krát počuli, avšak takéto uvažovanie je len povrchné-plytké, pretože Pán Boh nám v živote, ak sme teda vnímaví, práve v takýchto bežných denno-denných situáciách dáva podnety na uvedomenie si toho, že presne tak či onak máme konať aj v duchovnej oblasti. Kvôli tomu je však potrebné poznať Bibliu, aby sme si to vedeli lepšie prepojiť s práve zažitou situáciou. V našom prípade máme teda vykupovať čas presne tak, ako vykupujeme horeuvedené veci, pretože inak nám ho podľa biblického slova vykúpia tie zlé dni. Teda dni, kedy žijeme bez Boha. Kedy Ho nehľadáme, kedy nerozmýšľame nad Jeho vôľou pre náš život... My totižto nikdy nevieme, že kedy tá "svieca" nášho života dohorí, či kedy sa niečo zlé stane a preto máme byť každý deň rozumní a dychtivo túžiť po hlbšom poznaní Božej vôle a Boha samotného. Každý jeden náš pozemský deň sa máme snažiť "vykúpiť" z tých "x" doterajších bez Neho zažitých dní pre hlbšie poznanie duchovnej podstaty nášho života a Jeho kráľovstva. Veľmi ľahko môže totižto prísť do nášho života niečo čo nám zrazu a nečakane úplne znemožní to naše sústavné a ľahkovážne odkladané vykupovanie času. A potom, ak nás Pán Boh nájde nepripravených bude s nami zle-nedobre. Práve potom nastane v našom živote situácia z prvého príkladu. Budeme veľmi chcieť niečo zmeniť, niečo dobré pre náš život "uvariť" 😉 , ale už sa nebude dať. Naše dni a roky na tomto svete budú pre tú chvíľu už nadobro vykúpené...

No a teraz už len ako zistiť, že či tie naše dni vykupujeme pre Boha, alebo nie...? 😉 Tak toto je už osobná otázka, na ktorú si už však musí pred sebou a pred Pánom Bohom odpovedať každý sám. A ak niekto odpovie, že nevykupuje, lebo my veľmi dobre vieme, že ako máme správne na takého otázky odpovedať, tak je pre neho už najvyšší čas začať. 😉 A preto je potrebné sa modliť, študovať Bibliu, všetko skúmať a hlavne prosiť Pána Boha v tom všetkom o múdrosť, o pomoc a o pokorné srdce. Lebo len potom môže do nášho života prísť tá častokrát spomínaná hlbina. Len potom sa budeme vskutku chcieť s niečím duchovným aj podeliť, alebo do niečoho duchovného sa zapojiť. Skrátka, cez našu túžbu po Božom poznaní príde do nášho života skrze Ducha Svätého, ktorý práve na základe takejto túžby v nás pôsobí aj zmena našej osobnosti a tiež aj následná túžba nejakým spôsobom sa zapojiť do práce na Božej vinici. Dovtedy, teda do takejto zmeny, nás bude akýkoľvek pokus nás do niečoho duchovného zapojiť, vždy len otravovať.

Možno ti tu milá sestra či milý brat chýba aj nejaký ten biblický veršík, ktorý by si si mohol zaznačiť, no ja tu žiaden schválne neuvediem. Oni sú proste napísané v Biblii. Z istého uhla pohľadu je síce nepochybne dobré ho uviesť na podporu mojich tvrdení, že to nie je len človečina, avšak zaznačené zostáva len na papieri a ten papier je vždy len niečo, čo je mimo nás. Preto sa my vždy snažme veci duchovné vnútorne významovo pochopiť a prepojiť so životom. A tak teda nechajme Ducha Svätého v sebe pôsobiť, aby nám to všetko mohol poprepájať. Avšak na to potrebujeme svoju osobnú vieru ku ktorej sa nás Pán Boh aj s hore uvedenými príkladmi zo života snaží povzbudiť. A nie len k nej, ale aj k vykupovaniu našich vlastných dní, ktoré nám tu na tomto svete "vymeral", aby sme potom jedného dňa nemuseli byť niečím prekvapení, ale aby sme boli vždy na všetko pripravení. Vykupujme čas, študujme slovo, modlime sa a skúmajme, lebo pripravení na osobné stretnutie s Bohom stvoriteľom budeme len vtedy, ak tých dní cez ktoré Ho budeme spoznávať bude v našom živote čo najviac. Lebo ak ich čo najviac vykúpime, tak skrze ne vlastne získame drahocenné veci do nášho telesného života a vstupenku do toho večného. Teda zoberme to tak, že oddnes až do konca nášho života je limitovaná akcia na vykupovanie pozemských dní pre spasenie našej duše. No nevykúpme ich... AMEN

Ak sa Ti človeče zdal byť článok zaujímavý, tak ho zdieľaj ďalej...

Komentuj

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *