Zamyslenie nad veršami

Beda tomu, kto hovorí drevu: Zobuď sa! nemému kameňu: Vstaň! Či ten môže dať zjavenie? Hľa, pokrytý je zlatom a striebrom, ale ducha v sebe vôbec nemá. (Abakuk 2, 19) Tento verš je adresovaný všetkým tým, ktorí dúfajú v rôzne predmety, ľudsky vyrobené či inak prírodou vytvorené. Pán Boh to hovorí cez proroka Abakuka svojmu izraelskému ľudu. Proste, počas pokolení sa im vždy Pán Boh dával poznávať, vždy bol s nimi a oni ustavične "cudzoložili" s inými neživými "bohmi". A to s takými, ktorí boli vytesaní z kameňa, dreva či odliati povedzme zo zlata. Proste všetko to bolo vytvorené ľudskými rukami alebo prírodou a teda nemalo to ani živého ducha a ani žiadnej moci. Je to to isté ako dnes. Ľudia majú rôzne sošky svätých, rôzne pátričky v autách, kamene, červené šnúrky na rukách a množstvo iných vecí v ktoré dúfajú, že im nejak pomôžu, alebo že ich od niečoho ochránia.

Ak sa bezbožný odvráti od akéhokoľvek svojho hriechu, ktorý páchal, a bude zachovávať všetky moje ustanovenia, uskutočňovať právo a spravodlivosť, určite bude žiť. Nezomrie! Nijaké priestupky, ktorých sa dopustil, sa mu nebudú pripomínať. Bude žiť pre svoju spravodlivosť, ktorú uskutočňoval. (Ezechiel 18, 21-22) Tento verš povedal Pán Boh prorokovi Ezechielovi, ktorý tiež bol poslaný k Izraelitom. To čo mňa osobne na ňom zaujalo je to, že proste Pán Boh bol vždy ku nám ľuďom, nech sme už boli akokoľvek "mimózni" veľmi milostivý. Aj v starej zmluve. Proste On vždy, ak sa niekto k Nemu obráti, zabúda na jeho staré hriechy a už viac mu ich nepočíta. My ľudia síce na prehrešky iných nezabúdame, ale Pán Boh na naše áno. Vždy nám odpúšťa, ak ich ľutujeme a skutočne sa snažíme o ich nápravu. Preto aj tebe čitateľu Pán Boh všetky hriechy odpustí, ak mu ich vyznáš a skutočne sa začneš snažiť o ich nápravu.

Ak sa spravodlivý odvráti od svojej spravodlivosti, spácha neprávosť podobnú ohavnostiam, ktoré páchal bezbožný; ak to robí, má žiť? Nijaká jeho spravodlivosť, ktorú uskutočnil, sa nebude pripomínať pre jeho nevernosť, ktorej sa dopustil, ale zomrie pre svoj hriech, ktorý spáchal. (Ezechiel 18, 24) Toto je ďalší verš, ktorý povedal Pán Boh prorokovi Ezechielovi, ale pre zmenu je úplne opačný voči predchádzajúcemu. Ak si proste spravodlivý, konáš dobro a potom nejak "zblbneš" tak, že začneš konať zlé veci, tak ti Pán Boh už viac nebude počítať to dobro a tú spravodlivosť, ktorú si pred tým konal. Proste Jeho zaujíma aktuálny stav vecí a nie budúcnosť či minulosť. Proste my nežijeme v budúcnosti ani minulosti, ale v realite dnešného dňa, dnešnej hodiny, minúty či sekundy. Preto Ťa aj ja nabádam k tomu, aby si začal inak myslieť. Dosť má totižto deň svojho trápenia a preto vždy rieš len prítomnosť, veď aj tak nevieš, že čo prinesie ten deň zajtrajší. A nezabúdaj aj na nasledovné. Hospodinove skutky lásky neprestávajú, lebo Jeho milosrdenstvo sa nekončí; obnovujú sa každého rána, veľká je Tvoja vernosť. (Žalospevy 3, 22-23)

A tak ťa milý čitateľu povzbudzujem k tomu, aby sa to slovo Božie stalo tým tvojim každodenným chlebíkom po ktorého každodennom jedení, ty už nikdy nebudeš lačnieť, ale budeš plný života. Života, po ktorom aj iní skrze teba zatúžia. Pretože pokorní v srdci to uvidia - tú tvoju inakosť. Stretnutie s Pánom Bohom, alebo s Jeho vernými nás ostatných proste nenecháva chladnými. AMEN

Ak sa Ti človeče zdal byť článok zaujímavý, tak ho zdieľaj ďalej...

Komentuj

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.