Zamyslenie nad veršami

Myslíte si, že som priniesol mier na zem? Nie, hovorím vám, ale rozdelenie. Lebo odteraz piati v jednom dome budú rozdelení; traja proti dvom a dvaja proti trom: rozdelia sa otec proti synovi a syn proti otcovi; matka proti dcére a dcéra proti otcovi; svokra proti neveste a nevesta proti svokre. (Ev. Lukáša 12, 51-53) Tento ucelený blok veršov nám jasne poukazuje na to, že ako pôsobí slovo Božie. Proste ono rozdeľuje ľudí. Ak ťa ako človeka zasiahne, tak si už zrazu nemáš s tými druhými čo povedať. No nie, že by ste si prestali rozumieť v reči, ale zrazu zistíš, že už nemáš s nimi spoločné témy, pretože tie ich prázdne ľudské do ktorých si sa dovtedy aj ty sám čitateľu zapájal sa ti začnú zdať úplne márne a úplne zbytočné. A to sa týka aj dovtedajších životných hodnôt a množstva ďalších vecí. To "staré" ťa proste prestane vnútorne napĺňať, lebo ty zrazu zatúžiš po niečom väčšom, plnšom, zmyselnejšom. A čo je na tom všetkom najlepšie je to, že toto všetko sa začne diať aj v našich rodinách, ako je opísané aj v spomenutom verši. Takže ako vidíš, toto už nie je niečo anonymné, že budeme oddelení povedzme od nejakých cudzích ľudí, ktorých ani nepoznáme, ale my skrze svoju vieru v Pána Ježiša budeme oddelení práve od tých svojich vlastných pokrvných domácich a to už je neraz veľmi ťažké "rozdýchať".

Kto pohŕda mnou a neprijíma moje slová, má svojho sudcu: slovo, ktoré som hovoril, bude ho súdiť v posledný deň. (Ev. Jána 12, 48) Tento verš nám hovorí o tom, že ten, kto už o Bohu počul, ale Jeho slová nezachovával, tak oni samotné ho budú súdiť v posledný deň.

Aj ste ma videli, a neveríte. (Ev. Jána 6, 36) Toto hovorí Pán Ježiš ľudu, ktorý žiadal znamenia. Ono je jedno, že niečo na vlastné oči vidíme, ani tak to nemusí znamenať, že tomu aj uveríme. Aj keby sme videli nejaký zázrak, tak do týždňa pod návalom pracovných a iných povinností naň zabudneme a to v tom zmysle, že ak by sme sa vtedy na základe neho niečo rozhodli činiť, tak časom by sme to prestali aj tak robiť, lebo by nám to "vyfučalo" pod návalom tých povinností z hlavy.

Všetci, ktorí Ho počúvali, žasli nad Jeho rozumnosťou a nad Jeho odpoveďami. (Ev. Lukáša 2, 47) Toto je jediná zmienka o mladom Ježišovi. Toto sa udialo, keď mal 12 rokov. Nič iné v Biblii o Jeho detstve nie je napísané.

Nech si mŕtvi pochovávajú svojich mŕtvych; ale ty choď a zvestuj kráľovstvo Božie! (Ev. Lukáša 9, 60) a Kto položí ruku na pluh a obzerá sa späť, nehodí sa pre kráľovstvo Božie. (Ev. Lukáša 9, 62) Toto povedal Pán Ježiš učeníkom, ktorí si najprv chceli vybaviť svoje veci a až potom Ho chceli ísť nasledovať. On zrejme videl ich srdcia, že mu neboli až tak naklonení, že sa možno chceli len múdro vyhovoriť a tak im na základe toho povedal, že my už nemáme márniť čas riešením starých vecí, ale máme sa plne sústrediť na tie nové.

A tak ťa milý čitateľu povzbudzujem k čítaniu si Božieho slova, aby ono mohlo potom v tebe rásť. Ak si ho však čítať nebudeš a nebude ono ani tvojou každodennou prioritou, tak vskutku nič sa potom v tvojom živote ani nezmení. Nepoddávaj sa vnútorným pocitom a ani tlaku blízkych či okolia, lebo práve tie veci nás vždy od tej cesty za Bohom odvádzajú, ale daj sa Pánom Bohom od nich oddeliť. AMEN

Ak sa Ti človeče zdal byť článok zaujímavý, tak ho zdieľaj ďalej...

Komentuj

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.