Zamyslenie nad veršami

A nieto spasenia v nikom inom, lebo nebolo dané pre ľudí iné meno pod nebom, v ktorom by sme mali dôjsť spasenia. (Skutky 4, 12) Tento verš nám poukazuje na to, že jedine skrze vieru v Pána Ježiša Krista môžeme prísť k Pánu Bohu a ku nášmu spaseniu. Nijak inak. Nie cez Mohameda, nie cez Dalajlámu, nie cez vesmírnych ľudí a podobne. Všetko ostatné je blud, ktorý šíri tá druhá strana (Satan), aby nás ľudí v čo najväčšom počte zmiatla. Počul si už niekde inde čitateľu, že ako je možné sa dostať k Pánu Bohu? Aspoň z takého hodnoverného zdroja, akým bezpochyby Biblia je? (To, že možnože pre teba nie je, je úplne nepodstatné.) Ja teda nie. On ani neexistuje! Ak by existoval, tak ten druhý boh s malým "b" by ti už o sebe nejak dal predsa vedieť. A ak nedal, tak čo mu na tebe nezáleží? Tak to potom čo je za boha, keď mu na tebe nezáleží? A ak mu záleží, ale ti nemá dať ako o sebe vedieť, tak potom akú moc vlastne má? Porozmýšľaj nad tým. Biblia je tu už niekoľko tisíc rokov a tie mnohé texty v nej zapísané boli ešte omnoho skôr.

Cez mnohé súženie musíme vojsť do kráľovstva Božieho. (Skutky 14, 22) Tento verš opisuje to, že život tu "dole" na tejto zemi nie je pre nás síce ľahký, no Pán Boh nám dáva silu to všetko zlé v ňom ustáť, ak v Neho skutočne veríme a skutočne sa na Neho spoliehame. Do pozadia všetkých tých zdanlivo bezvýchodiskových situácií nám dáva jasný cieľ a to naše vnútorné utvrdenie ohľadom toho cieľa, nám to všetko ťažké umožňuje zase prestáť.

Lebo my nemôžeme nehovoriť o tom, čo sme videli a počuli. (Skutky 4, 20) Tieto slová povedali Ježišovi učeníci Peter a Ján, keď boli pred židovskou radou. Teda pred ľudskou ustanovizňou, ktorá sa v pohode mohla uzniesť, že ich vydá na smrť. No oni nebrali na to vôbec ohľad, pretože nemohli zaprieť a nehovoriť o tom, čo videli a počuli na vlastné oči. A to čo oni videli a počuli bolo skrátka väčšie ako ich životy a preto ani nemohli reagovať inak. No a takisto sa ti aj ja čitateľu o "100 000km" vzdialenostne vierou menší človek oproti nim, tiež snažím všemožne poukázať na to isté o čom svedčili aj oni. Oni v tom čo hovorili mali skutočne pravdu. Hovorili o Pánovi Ježišovi - to je jasné, ale že hovorili preto, lebo On v ich životoch niečo zmenil a tak už viacej nemohli mlčať. A preto aj ja toto píšem. Tiež už nemôžem mlčať.

A tak ťa milý čitateľu na základe uvedených veršov z Biblie povzbudzujem ku viere v Pána Ježiša Krista, lebo neexistuje žiadne iné meno pod nebom, cez ktoré by nám bolo umožnené dostať sa k Pánu Bohu. Tak isto ťa povzbudzujem k tomu, aby si sa nepoddával rôznym súženiam, ktoré na teba prichádzajú, lebo práve skrze tú tvrdú výchovu, ktorá cez ne na nás pôsobí prichádzame do Božieho kráľovstva. No a v konečnom dôsledku ťa povzbudzujem aj ku svedeckej službe, pretože ak sa ťa niečo z Božieho slova dotklo, tak to posuň ďalej von do sveta. A uvidíš, ako ťa v tom všetkom Pán Boh poteší. Dá ti skutočnú radosť do srdca, pretože si vyznal a nezaprel Jeho meno. AMEN

Ak sa Ti človeče zdal byť článok zaujímavý, tak ho zdieľaj ďalej...

Komentuj

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.