Zamyslenie nad veršom

Vieme, že sme z Boha a že celý svet je v moci toho Zlého. Avšak vieme, že Syn Boží prišiel a dal nám rozum, aby sme poznali toho Pravého; a my sme v tom Pravom, v Jeho Synovi Ježišovi Kristovi. On je pravý Boh a večný život. (1 Jánov 5, 19-20)

Milý čitateľu. Tento verš sa mi veľmi páči, pretože nám poukazuje na to, že Pán Ježiš okrem iného prišiel na túto zem aj kvôli tomu, aby nám dal rozum. Teda, nie že by sme my rozum pred tým nemali, ale z dôvodu absencie vyššieho duchovného poznania, ktoré nám práve Pán Ježiš priniesol sme ho ako keby nemali "aktivovaný" pre to jeho správne použitie. Do poznania Pána Ježiša Krista sme jeho "výkonnosť", ak to teda mám nejak slovne a stroho opísať používali prevažne len ako keby na to uspokojovanie našich osobných telesných potrieb, na uspokojovanie bludných duchovných potrieb (do čias Ježiša Krista ľudia na zemi uctievali všelijaké iné neživé a nepravé božstvá, keďže ten pravý Boh "existoval" len v židovskom národe), na vymýšľanie nových vecí a na vykonávanie, dodržiavanie či zdokonaľovanie rôznych telesných i duševných činností, ktorým sme sa od našich predkov naučili. Áno-áno to robíme v podstate aj dnes, ale práve to poznanie slova Božieho skrze Pána Ježiša Krista a neskôr po Jeho smrti aj pomoc Ducha Svätého už v dosť podstatnej miere mení aj náš pohľad na všetky tie dávne veci, na život ako taký, ale aj na veci budúce. Teda vďaka zásahu týchto dvoch "Pánov" mohol byť z milosti Božej už pred tými dvoma tisícmi rokov aj nám hriešnikom, ktorí sme od vtedy v Pána Ježiša uverili, ten náš dovtedy "neaktivovaný" rozum ním samotným aktivovaný, pre to jeho správne použitie. Istým spôsobom sme my ľudia dovtedy poväčšine duchovne i telesne ako keby žili "nerozumne" a "neslobodne". A to či už Židia, alebo my pohania. Ani jedni a ani druhí sme proste nemali slobodu Božích detí. Všetko bolo ako keby cez ten odveký Boží zákon a vymyslené ľudské nariadenia "nalinajkované" a to aj napriek tomu, že sa z toho obdobia zachovalo množstvo veľkolepých diel a to či už duševného alebo architektonického charakteru, ktoré však vo svojej podstate poukazujú len na milný, alebo inak povedané nedokonalý "druh" slobody. Však ľudia veľmi radi citujú a riadia sa v živote všelijakými výrokmi tých dávnych gréckych či čínskych filozofov a tak isto radi obdivujú pyramídy a iné "gigantické" stavebné diela, ktoré ľudia vtedy vybudovali, aby si tak zabezpečili meno a obdiv svojich "rovesníkov", ale aj obdiv budúcich generácií. No to všetko aj tak vo svojej podstate nepoukazuje na prítomnosť pravého živého biblického Boha v ich životoch, ktorý nám všetkým dáva slobodu a pre ktorého sa mi osobne slobodne rozhodujme. Alebo to poviem ešte inak. Archeológovia povedzme, že vo vykopávkach nájdu všelijaké náušnice a iné ženské ozdoby z dôb dávno minulých, ktoré my potom obdivujeme a nad ktorých umeleckou precíznosťou my žasneme, že ako to oni dokázali už dávno pred poznaním tých našich HI-TECH zariadení vyrobiť, ale vo svojej hĺbke tieto predmety nepoukazujú na nič iné, ako len na to, že ľudia sa vekmi nemenia. Že boli proste neslobodní a že boli otrokmi hriechu. Že proste ženy sa radi parádili aj tisíce rokov pred nami. A čo nám hovorí Biblia na ženskú krásu? No, aby nebola vonkajšia. Všetko toto píšem len veľmi stroho a dá sa nad všetkým možným polemizovať a možno sa to ani nedá presne slovne vystihnúť to množstvo vecí, ktoré chcem do týchto pár viet vtesnať, ale milý čitateľu chcem ti na tomto všetkom spomenutom vyjaviť len ten nejaký vyšší princíp. Vyšší princíp podstaty použitia rozumu, ktorý nám Pán Ježiš "priniesol" a to z pohľadu obdobia pred Jeho príchodom a po Jeho príchode. A práve preto nerieš to množstvo nezrovnalostí medzi tvojou a mojou predstavou, pretože ako vravím píšem to len stroho a aj tak tu o vystihnutie tých najlepších príkladov nejde. Našimi ľudskými prioritami sú stále aj dnes len tie, ako je dobre sa najesť, dobre si finančne zabezpečiť život, dobre si to tu užiť po telesnej sexuálnej stránke a dosiahnuť všetko to po čom nám "zapiští" naše srdce. To je také naše charakteristické ľudské zmýšľanie, ktoré je ale pre nás príznačné počas celej ľudskej civilizácie. Čiže to dnešné uvažovanie ľudí je takmer identické s tým, ktoré tu už bolo od počiatku stvorenia. Teda bolo tu ešte omnoho skôr, ako nastala doba v ktorej prišiel Pán Ježiš. Samozrejme, že počas celej existencie ľudstva sa ľudia snažia a možno že aj v drvivej väčšine tu na tejto zemi nejak normálne žiť, normálne vychovávať deti, viesť ich k vyšším duchovným hodnotám, snažia sa o nejakú tú spravodlivosť, poctivosť, pracovitosť a podobne (veď keby to tak nebolo, tak sme už asi všetci vzájomne nenávisťou či závistlivosťou povraždení), ale aj tak to nič nemení na fakte, že ten náš rozum sme nikdy poriadne nevedeli využiť ku získaniu skutočného šťastia a pokoja, teda k poznávaniu biblického Pána Boha. No a práve túto vec prišiel svojim príchodom Pán Ježiš napraviť. Prišiel nám "aktivovať" tie naše rozumy, aby sme ich už konečne začali aj my samotní používať na rozpoznávanie tých správnych a podstatných vecí v živote. Vďaka Nemu už môžeme pomocou toho nášho rozumčeku uvažovať aj nad tým, že čo je pravdivé, milé či vhodné skutočného nasledovania. Proste ten náš ľudský rozum s tým poznaním životných pravidiel, ktorý sme my do príchodu Pána Ježia mali nám jednoducho "nepostačoval" na hĺbkové poznanie tej pravej lásky a tých pravých duchovných hodnôt, ktoré sú obsiahnuté v biblickom Bohu.

No a tak aj teba milý čitateľu povzbudzujem v čítaní si Božieho Slova a v tvojej poddajnosti sa voči čítanému, pretože len cez to jeho štúdium a tú tvoju poddajnosť ti nejak automaticky bude aktivovaný aj ten tvoj rozumček, ktorý bude Duchom Svätým využívaný len na tie správne účely. AMEN

Ak sa Ti človeče zdal byť článok zaujímavý, tak ho zdieľaj ďalej...

Komentuj

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.