Zamyslenie nad veršom

Odovzdal som vám totiž predovšetkým, čo som aj sám prijal, že Kristus umrel pre naše hriechy podľa Písem a bol pochovaný a v tretí deň bol vzkriesený podľa Písem, i ukázal sa Kéfasovi, potom dvanástim, potom zjavil sa naraz viac ako päťsto bratom, z ktorých väčšina žije až dosiaľ, niektorí však umreli. Potom sa ukázal Jakubovi, potom všetkým apoštolom a zo všetkých poslednému - ako nedochôdčaťu - ukázal sa aj mne. (1 Korinstským 15, 3-8)

Týmto veršíkom ti chcem milý čitateľu poukázať na jednu vec, ktorá mňa osobne najviac zaujala a ktorú napísal apoštol Pavol kresťanskému zboru do Korintu ohľadom Ježišovho zmŕtvychvstania. No a tá vec, ktorá ma zaujala je teda tá, že koľkí jedinci vlastne videli to Jeho zmŕtvychvstanie. Že to množstvo ľudí, ktorí Ho skutočne po vzkriesení videli živého dáva proste tej zvesti o Jeho vzkriesení a tým pádom aj o Jeho predošlom živote punc pravdivosti. Ak sa čitateľu zamyslíš, tak ľudia, ktorí v Pána Ježiša Krista neveria majú vo všeobecnosti tendenciu považovať všetky tie starodávne biblické veci s ním spojené a ktoré oni nevideli a ani nezažili na vlastnej koži za nedôveryhodné či vymyslené. Skrátka im neveria. Neveria tomu, že vstal z mŕtvych a pravdepodobne neveria ani tomu, že vôbec existoval. No a tak isto teda nebudú veriť ani tomu, že sa počal z ducha Svätého či nebudú veriť ani na tie zázračné uzdravenia, ktoré sa v dávnej minulosti skrze Neho udiali. My ľudia proste veríme len tomu čo vidíme na vlastné oči, alebo o čom nám vydajú svedectvo naši vrstovníci či nejaká literatúra, ktorá sa tiež vždy len opiera o určité fakty. No lenže aj tie fakty sú len dôkazom toho, že ľudia, ktorí žili v tej či onej dobe, tak tú ktorú danú vec na vlastné oči tiež skutočne videli či zažili a potom ju niekde zapísali. A teda dávam ti otázku na zamyslenie. Ktorá je tá časová hranica, ten správny dátum pred ktorým sa veci spochybňovať môžu a sú považované za výmysel, a po ktorom už sa naopak považujú za dôveryhodné. Je to 18-te storočie, alebo je to 5-te storočie? Či nebodaj je to 3000 rokov pred dnešným dňom, kedy sa ešte s prižmúrením očí dajú považovať odohrané veci za hodnoverné? Ide o to, že ak skutočne vyše päťsto ľudí videlo Pána Ježiša vzkrieseného a informácie o tejto udalosti sa zachovali až do dnešného dňa, tak ich môžeme považovať za hodnoverné. Je to niečo čo skutočne existovalo, ako povedzme starodávne egyptské pyramídy či rôzne hrady vybudované pred stovkami rokov, ktoré sa zachovali ešte aj do dnešných čias a o ktorých hradných pánoch či ich histórii tak isto nepochybujeme. No a tak teda aj v našom prípade je potom tiež jedno, že to zmŕtvychvstanie nastalo pred 2000 rokmi. Ak sa niečo skutočne stalo, tak spochybňovať to na základe veľkého časového úseku ubehnutého od doby tej udalosti až po dnešok je úplne bezpredmetné. A preto je len a len na nás, aby sme sa nad tým všetkým poriadne zamysleli a dali si pozor na to, že aký dopad bude mať výsledok toho nášho zamyslenia na náš nasledujúci život. Pretože ak Pán Ježiš vstal z mŕtvych, tak potom sú skutočné aj slová, ktoré hovoril počas života. No a preto máme teda čo robiť, aby sme si stihli aj tie naše hriešne životy skrze našu vieru v Neho ponaprávať. To biblické svedectvo o Pánovi Ježišovi je proste hodnoverné. Keby ho nik vstať z mŕtvych nevidel, tak sa nečudujem ani tým pochybnostiam o tom čo hovoril ešte počas života, ale ak Ho videli vzkrieseného, tak potom už aj tie pochybnosti idú stranou. A tak isto je nemožné aby ten, ktorý kresťanov prenasledoval a schvaľoval ich vraždenie, teda apoštol Pavol sa zrazu stal z pohľadu duchovnej služby možno najväčším apoštolom (ktorý napísal aj najviac listov nového zákona), aby to nerobil na základe nejakej reálnej pohnútky. Načo by hovoril tak zapálene o vzkriesenom Kristovi a to všetko prežíval, keby Ho nebol skutočne videl?

A tak aj teba milý čitateľu povzbudzujem k tomu, aby si sa nikdy nenechal ovplyvniť pochybnosťou o tom, že vec dávno minulá sa nemohla stať, pretože ty sám si ju nezažil. Zažili ju totižto ľudia, ktorí vtedy žili a vydali o tom svedectvo. A pokiaľ sa to svedectvo zachovalo až dodnes, tak je tiež pravdivé, rokmi teda nestratilo na dôveryhodnosti a je hodné uváženia. A preto je len na tebe čitateľu, že ako s tým svedectvom naložíš. AMEN

Ak sa Ti človeče zdal byť článok zaujímavý, tak ho zdieľaj ďalej...

Komentuj

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.