Zamyslenie nad veršom

A ako poslušné deti nepripodobňujte sa predošlým žiadostiam z čias nevedomosti, ale ako svätý je Ten, ktorý vás povolal, aj vy buďte svätí v celom svojom počínaní. (1 Petra 1, 14-15)

Milý čitateľu. Ako môžeš vidieť, tak v tomto slove nám apoštol Peter hovorí, že ak sme už raz to nové Božie stvorenie, teda tie poslušné deti Božie, ktorými sa stávame až po tom, ako skutočne v Pána Ježiša uveríme, tak nastáva v našich životoch určitá premena a to na každej jednej úrovni nášho bytia. Táto premena sa automaticky začne prejavovať v každom našom rozhodnutí, každej našej myšlienke, každej našej pohnútke či každom našom postrehu a tak ďalej. Proste to slovo nášho Boha, ktoré v nás začne prebývať a ktoré je, ako je napísané živé a mocné (Židom 4, 12) nás začne pomocou rôznych bežných situácií, pomocou rôznych drobných vecičiek, myšlienok, slovných spojení a stoviek ďalších pohnútok inšpirovať a tak nám tie rôzne ľudské pohnútky či rôzne telesné prejavy začnú všeličo zjavovať. Počas života sa na nás všeličo nalepí, všelijaké tie vrtkavé predstavy o ľudskom šťastí či nešťastí a my, potom povedzme že zo strachu, aby sa to či ono neudialo sa začneme správať tak, ako by to niečo malo mať nejakú moc. Prebehne nám popred auto alebo popred nás čierna mačka a hneď nato už robíme ťfuj-ťfuj-ťfuj, teda odpľúvame si, aby nás nepostihlo nejaké to nešťastie, či chytíme sa za gombík, keď zbadáme kominára, pretože on vraj nosí šťastie a podobné hlúposti. No v Toho, ktorý to skutočné šťastie dáva a ktorý nás ochraňuje, tak Toho sa "nechytáme", ako toho nášho gombíka. Proste milý čitateľu, ako sa stávaš viac a viac veriacim človekom, tak zrazu aj ty začneš vidieť všade naokolo tú ľudskú prázdnotu a tú ľudskú márnosť. Všetky tie veci ti proste začnú byť neskutočne viditeľné a neskutočne odkryté. A vo videní tých márnych pominuteľných a nepravých vecí tomu nebude zrazu konca kraja. A preto nás Slovo Božie nabáda k tomu, aby sme sa ako deti Božie takýmto prevrátenostiam a bludom z minula už viacej nepripodobňovali, ak sme aj my sami, tak napríklad robievali.

A tak ti milý čitateľu želám, že nech aj v tvojom živote nastávajú nové veci a nové veci nech so sebou prinášajú aj nové pohľady i nadhľady a nové jasné "cesty", že nie tak už chcem robiť, ako doteraz som robieval, ale inak, ako chce po mne môj Boh a Pán. AMEN

Ak sa Ti človeče zdal byť článok zaujímavý, tak ho zdieľaj ďalej...

Komentuj

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.