Zamyslenie nad veršom

Pokorte sa teda pod mocnú Božiu ruku, aby vás časom povýšil. (1 Petra 5, 6)

Milý čitateľu. Toto je veľmi múdry a pravdivý verš, ale veľmi ťažký na vykonanie, ak je napríklad naša povaha priebojná. Ak sme si sebou napríklad istý. Ak si myslíme, že veci pevne držíme v rukách. Keď si teraz na pomoc zoberiem pravopisný slovník a pozriem doň, že čo to slovo "pokoriť sa" vlastne znamená, tak sa v ňom dočítam, že je to uznanie prvenstva iného, poníženie sa, podrobenie sa, či podriadenie sa niekomu inému. Teda v našom prípade sa máme pokoriť pred Pánom Bohom. Máme sa mu v našom živote podriadiť a máme uznať Jeho prvenstvo. My sme až druhý. Naše predstavy sú až druhé. Naše túžby sú až druhé. Naše telesné chtíče sú až druhé. Naše názory na veci sú až druhé a podobne. Proste musíme uznať, že On má pravdu a potom nás časom povýši. Je to obdobné, ako povedzme v robote. Ak chcú ľudia zažiť kariérny postup, tak musia uznať, že šéf má pravdu. A popritom sa musia všetku tú ich prácu snažiť vykonávať spravodlivo, dôsledne, čestne a zodpovedne. No a časom, keď na to príde a šéf si bude mať vybrať nejakého svojho nástupcu, alebo proste bude môcť niekoho pozdvihnúť na "vyšší platový stupeň", alebo možno na vyššiu pracovnú pozíciu, tak si určite nevyberie flákača, ale takého, ktorý bol verný a spravodlivý vo svojom konaní a u ktorého videl a aj sa presvedčil, že tá jeho zodpovednosť je už na vyššej "úrovni" chápania vecí. No a tak je to aj v duchovných veciach. Pán Boh nás tiež povyšuje a dáva nám rôzne dobré veci. No, aby tomu tak mohlo byť, tak sa mu musíme pokoriť. On tiež "potrebuje" vidieť, že to s ním myslíme vážne, že sme verní a spravodliví vo svojom konaní. A potom keď uzná, že sme hodní šafári, ako z jedného podobenstva, tak nás povýši. Dá nám radosť, dá nám pokoj, dá nám riešenie do mnohých vecí s ktorými sme si na tej nižšej "pozícii" nevedeli poradiť a tak podobne.

No a tak ťa milý čitateľu povzbudzujem k tomu, aby si sa aj ty poddal pod tú mocnú ruku Božiu, aby ťa svojim časom mohol samotný Pán Boh povýšiť a tak ti dať plný pokoj, plnú radosť a mnohé iné dokonalé veci do tvojho života. Nemýľte sa, bratia moji milovaní! Len dobrý údel a len dokonalý dar pochádza zhora od Otca svetiel, u ktorého nieto premeny ani zatienenia (pre) odvrátenie sa. (Jakub 1, 16-17) A ty keď to dostaneš, tak už nikdy nebudeš chcieť poznať nič iné. Ale čo mi bolo ziskom, uznal som pre Krista za stratu. A iste aj pokladám všetko za stratu pre nekonečne vzácne poznanie Ježiša Krista, svojho Pána, pre ktorého som všetko stratil a všetko pokladám za smeti, aby som Krista získal, a aby som aj sám bol v ňom ako taký, ktorý nemá vlastnej spravodlivosti zo zákona, ale z viery v Krista, teda spravodlivosť z Boha, (založenú) na viere, aby som poznal Jeho, aj moc Jeho vzkriesenia, mal účasť v Jeho utrpeniach, bol Mu podobný v smrti – aby som nejako dosiahol aj vzkriesenie z mŕtvych. (Filipským 3, 7-11) AMEN

Ak sa Ti človeče zdal byť článok zaujímavý, tak ho zdieľaj ďalej...

Komentuj

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.