Zamyslenie nad veršom

Nehľaď na jeho výzor a na výšku jeho postavy; tohto som zavrhol, lebo nepozerám na to, na čo pozerá človek. Človek totiž hľadí na to, čo je pred očami, Hospodin však hľadí na srdce. (1 Samuelova 16, 7)

Milý čitateľu. Veľmi dobrý verš, ktorý nám poukazuje na to, že Pán Boh sa vôbec nehľadí na to na čo sa pozeráme my ľudia – na nejaký mylný zovňajšok, ale Pán Boh sa pozerá na vnútro - na pozadie vecí. Toto slovo povedal Pán Boh vtedy, keď si Jeho izraelský národ vyberal prvého ich kráľa. Ten sa volal Saul a bol na výzor veľmi pekný. No neskôr bol Pánom Bohom kvôli jeho neposlušnosti zavrhnutý a nahradený tým známym a tak často spomínaným kráľom Dávidom. A preto sa nás Pán Boh skrze svoje Slovo snaží "vyučiť" tomu, aby sme takýto zrak získali aj my. No a aby sme ho získali, tak sa v prvom rade potrebujeme o to modliť. Lebo ak sa za niečo nemodlíme, po niečom netúžime, tak ako nám to môže byť dané? Proste, ako sa píše v slove Božom. Lebo slovo Božie je živé a mocné a je ostrejšie než ktorýkoľvek dvojsečný meč a preniká až do rozdelenia duše a ducha, kĺbov a špikov a je schopné posudzovať hnutie a zmýšľanie srdca. (Židom 4, 12) Presne toto je tá moc - slovo Božie, ktorá nás uspôsobí vidieť veci vnútorne. A tak je dôležité si ho čítať, nepoľavovať v tom čítaní, nepoľavovať v modlení a hlavne veriť tomu, že Pán Boh má moc učiniť to, o čo sa my modlíme.

A tak ťa milý čitateľu povzbudzujem k pravidelnému čítaniu si Božieho slova a k pravidelnému modleniu sa za veci, lebo len takýmto spôsobom môže aj do tvojho života stále mocnejšie a mocnejšie vstupovať Pán Boh a len takto ti môže veci zjavovať do hĺbky, ktorá nám veriacim slúži len a len na tie dobré a požehnané veci. AMEN

Ak sa Ti človeče zdal byť článok zaujímavý, tak ho zdieľaj ďalej...

Komentuj

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.