Zamyslenie nad veršom

...lebo ja som Hospodin, tvoj Boh, Boh horliaci, ktorý trestám neprávosť otcov na synoch, do tretieho a štvrtého pokolenia tých, ktorí ma nenávidia, a preukazujem milosť tisícom, ktorí ma milujú a zachovávajú moje prikázania. (2 Mojžišova 20, 5-6)

Milý čitateľu. Dnešný verš nám hovorí o tom, že ak Pána Boha nenávidíme, tak podľa Biblie – Jeho slova On za naše hriechy môže potrestať našich potomkov až do štvrtého pokolenia. To slovíčko - nenávidíme hrá však v našom zamyslení dosť podstatnú úlohu. Je teda dôležité, aby si sa milý čitateľu nad sebou najprv zamyslel a skúsil si úprimne odpovedať na otázku, že či aj ty Pána Boha nenávidíš. Myslím si, že ak si sa nad sebou zamyslel, tak si pravdepodobne zhodnotil, že asi nie. Možno ho máš v "paži" a možno si veriacim človekom - to neviem, ale viac menej som si istý, že ty nebudeš ten, ktorý by Ho nenávidel. Ak si neveriaci a čítaš tento text, tak ťa muselo niečo na tejto stránke zaujať a to znamená, že máš hlavu, ktorá rozmýšľa a teda asi nebudeš až taký "mimózny", aby si Ho nenávidel. Ty Pána Boha zrejme len nehľadáš, ako aj mnohí iní ľudia. Alebo, ako som ho napríklad nehľadal ani ja. No sú medzi nami aj takí jedinci, ktorí z nejakého dôvodu Pána Boha nenávidia. Myslím si, že aj napriek tomu, že všetci sme predsa len rovnakí hriešnici a pred Pánom Bohom si zasluhujeme všetci smrť, tak z ľudského hľadiska sa dá celkom dobre ešte rozlíšiť aj to, že kto je taký "menší" hriešnik a kto je taký "väčší". Toto pomyselné delenie takto spomínam len preto, aby tá rozlišovacia schopnosť toho slova nejak lepšie vynikla a absolútne nikoho neposudzujem. Takže začnem prvou skupinou. Tú predstavujú ľudia, ktorí sa aj napriek tomu, že sú neveriaci predsa len snažia žiť na tomto svete nejak normálne. Teda majú rodiny, vychovávajú si deti a záleží im na ich životoch, aby ich čo najlepšie prežili. Snažia sa byť v živote konštruktívni - snažia sa pre tú ľudskú spoločnosť svojim konaním niečo pozitívneho priniesť a nemajú povedzme záľubu v ustavičnej konfrontácii s druhými ľuďmi kvôli malichernostiam. Tak isto dodržujú svetské a mravné zákony, lebo vedia, že ak ich prestanú dodržovať, tak to so spoločnosťou pôjde dole. Toto spomenuté predstavuje teda oblasť, ktorá sa so štipkou sedliackeho rozumu dá pochopiť každým normálnym človekom a tak na jej pochopenie ľudia nepotrebujú vskutku ešte žiadnu vieru. Vedia na to prísť aj svojim empirickým spôsobom. Teda na základe reálnych poznatkov, ktoré buďto sami zistili, alebo ich prebrali z predošlej generácie. Takýto ľudia sú síce neveriaci, nejakého Boha vo svojich životoch neriešia, ale ani Ho nevylučujú. Oni proste žijú s veriacimi ľuďmi bok po boku za dobre. Do tejto skupiny by sme mohli v pohode zahrnúť aj vlažných kresťanov. Myslím si čitateľu, že veľmi dobre chápeš o akej skupine ľudí ti tu v princípe hovorím. Proste takýto ľudia sa snažia žiť čo najlepšie, ako len zo svojho telesného poznania vedia. Naproti tomu však existujú aj takí ľudia, ktorí nemajú "záľubu" v tom "normálnom" bezbožnom spôsobe života, ako tá druhá spomenutá strana, ale vo všetkom tlačia na "pílu". Nejaké životné pravidlá či mravné zákony ich nezaujímajú a robia všetko len tak "živelne", ako ich povedzme napadne. Bažia po statkoch sveta a telesnom uspokojení a všetko spravia preto, aby ten predmet ich žiadostí dosiahli a to hlava nehlava. A častokrát aj cez skutočné mŕtvoly. Takýto jedinci už môžu vo svojom vnútri vyslovene kašlať na Boha, alebo Ho aj vyslovene nenávidieť, pretože ich vnútorná podstata je extrémne zlá. Veď keď si oni ani tie ľudské zákony nectia, teda tie, ktoré sa ich priamo dotýkajú, tak tie Božie si už ctiť dupľovane nebudú a môžu sa na Neho akurát tak len vykašľať. Budú sa mu skôr rúhať... A práve o takýchto ľuďoch je myslím si, že tento verš. Proste tí ľudia sú vo svojej najhlbšej podstate až tak zlí a neprispôsobiví k normálnemu životu, že potomkov takýchto ľudí môže skutočne Pán Boh trestať až do spomenutého štvrtého pokolenia. Ja neviem, možno sú to potomkovia vrahov, násilníkov a podobných odnoží, ktorých rodičia si spravili deti, a keďže sa im od nich nedostalo poriadnej výchovy, tak oni zas len šli v ich pomýlených životných šľapajach, skrze ktoré boli Pánom Bohom zas len neustále trestaní (je to len veľmi stroho napísané, pretože tu ide len o vystihnutie princípu). No a ako boli trestaní? No tak to je tiež veľmi dobrá otázka, že ako nás ľudí Pán Boh vlastne trestá, keďže my sami sa vlastne trestáme tým, že v našom živote On a Jeho zákon absentuje. Trestá ich možno tak, že nedrží nad nimi svoju ochrannú pravicu, aby si ich k sebe privádzal, ale nechá ich nech sa oni sami svojou vlastnou bezbožnosťou nivočia. Skús preto aj ty sám milý čitateľu nad tým všetkým trošku popremýšľať. Ja som ti len poukázal na to, že ako to vnímam ja. No, ale aj tak chcem ešte pripomenúť tú najpodstatnejšiu vec z toho nášho úvodného textu. Tá sa nachádza práve za týmto všetkým textom o nenávisti. A v nej je napísané to, že On preukazuje milosť tisícom, ktorí zachovávajú Jeho prikázania. Skrátka, ak ty milý čitateľu budeš zachovávať Jeho prikázania a to budeš skutočne len vtedy, ak budeš v Neho skutočne hĺbkovo a nie len povrchne veriť, tak On aj Tvoje potomstvo požehná. Blahoslavený každý, kto sa bojí Hospodina a v Jeho príkazoch má veľkú záľubu. Mohutné bude jeho potomstvo na zemi a statočných rod bude požehnaný. (Žalmy 112, 1-2) No a slovo rod v našom ponímaní znamená tvoje potomstvo. Teda mnoho tvojich generácií bude požehnaných, ak pôjdu v tvojich šľapajach a budú nasledovať Pána Boha. Avšak ak od Neho odpadnú, tak aj to požehnanie potom oni stratia - to je samozrejmé, pretože vždy ide len o vieru daného človeka a o jeho osobný vzťah s Pánom Bohom.

Tak aj teba milý čitateľu povzbudzujem ku viere v Pána Boha, aby tak potom aj tvoje potomstvo mohlo byť skrze teba požehnané. Už treba len vydržať, svojich viesť k Nemu a modliť sa za nich, aby vydržali a neodchýlili sa... AMEN

Ak sa Ti človeče zdal byť článok zaujímavý, tak ho zdieľaj ďalej...

Komentuj

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.