Zamyslenie nad veršom

Nežite už viac, ako pohania žijú v márnosti svojej mysle, zatemnení na rozume, odcudzení Božiemu životu nevedomosťou, ktorá je v nich, a zatvrdilosťou svojich sŕdc; oni sa (totiž) v svojej otupenosti oddali výstrednostiam, aby zo ziskuchtivosti páchali všetku nečistotu. Ale vy ste sa nie takto učili o Kristovi! Ak ste totiž počuli o Ňom, a dostalo sa vám v Ňom poučenia – ako je pravda v Ježišovi – zložte starého človeka podľa terajšieho života, rušiaceho sa v zlých, klamných žiadostiach, obnovte sa duchom svojej mysle a oblečte nového človeka, stvoreného podľa Boha v spravodlivosti a svätosti pravdy. (Efezským 4, 17-24)

Milý čitateľu. Tieto verše nás povzbudzujú k tomu, aby sme už nežili tak, ako sme žili dovtedy, kým sme ešte o Pánu Bohu nič nepočuli. Tu sa nejedná pritom o nejaký časový úsek, že napríklad 13 rokov budem počúvať Slovo Božie a potom sa možno budem snažiť tak žiť. Tu sa jedná o našu "okamžitú" snahu, ktorá prichádza spoločne s počúvaním slov o Ježišovi Kristovi, o Bohu, o spasení a všetkých tých pre nás tak potrebných a nesporne veľmi dôležitých a z hriechu nás vytrhujúcich právd. Preto ani ty milý čitateľu nečakaj na zajtrajší deň, nečakaj na nasledujúcu hodinu či minútu, ale priebežne ako počúvaš nové veci, tak sa ochotne snaž v reálnom čase tomu aj prispôsobovať. Prispôsobovať tomu tvoje myslenie a tvoje skutky, aby si sa každým dňom a každou minútou v tom dni neustále očisťoval od hriechov a od špinavosti v ktorej mi ľudia denno-denne žijeme a pritom to ani nevidíme. Zanechaj svoje staré vášne, staré chúťky a staré predstavy o veciach, o vzťahoch lebo hľa prichádzajú nové veci, ktoré sú s nimi nekompatibilné a ktoré tým starým veciam bez Boha nedávajú a ani neprenechávajú už žiaden čas a ani žiadne miesto v tvojom živote. Proste tak, ako si zobliekaš staré a smradľavé oblečenie či spodné prádlo, tak zobleč aj toho svojho vnútorného starého človeka, ktorý ti pri konaní tých nových vecí bude skutočne len ustavične zavadzať. Samozrejme nič nerob nasilu, ale rob to ochotne a podľa toho, ako ťa Duch Boží bude viesť. Len mu buď poddajný a ochotný mu veriť svojim srdcom.

A tak nech ťa milý čitateľu v tom zobliekaní si starého človeka Pán Boh skrze svojho Syna Pána Ježiša Krista mocne žehná. Nech ti On sám dáva múdrosť a ty jemu zas daj svoje ochotné srdce a všetko potom bude OK. AMEN

Ak sa Ti človeče zdal byť článok zaujímavý, tak ho zdieľaj ďalej...

Komentuj

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.