Zamyslenie nad veršom

Lebo niet dobrého stromu, ktorý by rodil zlé ovocie, a zase niet planého stromu, ktorý by rodil dobré ovocie. Každý strom zaiste poznať po ovocí: lebo nezbierajú z tŕnia figy, ani z hložia neoberajú hrozno. Dobrý človek vynáša dobré z dobrého pokladu svojho srdca a zlý človek vynáša zlé zo zlého. Lebo z plnosti srdca hovoria jeho ústa. Čo ma oslovujete: Pane, Pane! a nečiníte, čo hovorím? (Ev. Lukáša 6, 43-46)

Milý čitateľu. Tento verš nám obrazne hovorí o tom, že ak kráčame za Pánom Ježišom, tak už nemôžeme tým druhým prinášať zlé a skazené "ovocie" svojho vnútra. Teda, že to čo hovoríme a čo konáme už nemôže vo svojej zjavnej podstate poukazovať na to, že sme nejakí "svetáci", ale na to, že sme Boží služobníci. Proste ak vyznávaš Pána Ježiša ako svojho Pána a snažíš sa mu podrobovať, tak už nemôžeš povedzme nadšene hovoriť o nejakom inom duchovnom smere a ani "koketovať" s nejakou inou duchovnou myšlienkou mimo Krista, ...že aj toto sa mi vidí byť správne. Proste každý náš skutok a každé naše slovo má poukazovať na Toho v ktorého veríme. Teda na Pána Boha a Pána Ježiša Krista. To je veľmi dobrý identifikačný znak, pri ktorom po určitom čase celkom správne čitateľu rozpoznáš, že čím ten druhý žije a čo ho napĺňa, alebo kto je jeho pánom. No a Pán Ježiš to ešte vztiahol aj na seba, keď hovoril ľuďom, ktorí zjavne neboli asi bohabojní, že prečo ma oslovujete Pane, Pane, keď nečiníte to čo hovorím? Aký som ja potom váš Pán? No a tak je to aj v našom duchovnom živote. Ako by mohol byť povedzme Pán Ježiš mojim Pánom, kebyže som nedbal na nič z toho čo mi vraví, alebo kebyže som sa o nič z toho čo hovoril nesnažil? Preto ak sa hlásime k Pánovi Ježišovi, tak musí aj na tom našom ovocí, ktoré prinášame byť vidno, že sme zasadení v Jeho kmeni a že prinášame tým, ktorí nás "trhajú" a okusujú tú Jeho šťavnatú, vyváženú, silu dodávajúcu, hlad utlmujúci a smäd uhasínajúcu chuť.

No a tak ťa milý čitateľu povzbudzujem k viere v Pána Ježiša, nech Ťa On sám svojou mocou vštepí do toho svojho kmeňa, aby si aj ty mohol svojim domácim, alebo aj známym v robote či škole, alebo aj niekde inde prinášať tú Jeho blahodarnú a životodarnú chuť. AMEN

Ak sa Ti človeče zdal byť článok zaujímavý, tak ho zdieľaj ďalej...

Komentuj

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.