Zamyslenie nad veršami

Ak niekto chce byť prvý, nech je posledný zo všetkých a nech slúži všetkým. (Ev. Marka 9, 35) Naša prirodzená ľudská túžba je byť prvý a udávať niekomu smer. Nech je to už v akejkoľvek oblasti, tak veľmi sa nám nechce načúvať, ale zväčša chceme tých druhých meniť na svoj obraz alebo riadiť. No a slovo Božie nám hovorí, že nech im slúžime. A slúžiť, znamená sa pokoriť. Veď keď máme slúžiť tým, ktorí nás nemusia, alebo my ich, tak to už je iná káva. No práve vtedy robíme to, čo robil napríklad aj Pán Ježiš.

Blahoslavení sú spravodliví; lebo tí sú dobre na tom, pretože ovocie svojich skutkov budú požívať! (Izaiáš 3, 10) Ak sa budeš milý čitateľu snažiť o spravodlivosť, tak ti nik nebude môcť uškodiť. Veď ako je napísané. Ktože vám uškodí, keď budete horliť za dobré? Ale ak aj trpíte pre spravodlivosť, blahoslavení ste. Nebojte sa ich ani sa neľakajte, ale Pána, Krista, posväcujte v srdciach! (1 Petrov 3, 13-15) Ono všetky tieto reči ak si všimneš majú jednu podstatu a tou je to, že toto sa bude diať v duchovnej oblasti. Duchovne ti nemôže nik ublížiť. Preto sa máme snažiť o duchovné veci, teda tie horné a nie tie pozemské.

A tak ťa milý čitateľu povzbudzujem k tomu, aby si sa ty len snažil byť v každej veci spravodlivý, aby si začal z pozície Božieho dieťaťa slúžiť druhým ľuďom a to aj tým, ktorí sú nevľúdni, aby si si tak potom svojim príhodným časom mohol do sýtosti požívať ovocie svojich pier a svojich skutkov. AMEN

Ak sa Ti človeče zdal byť článok zaujímavý, tak ho zdieľaj ďalej...

Komentuj

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.