Zamyslenie nad veršom

Ajhľa, posielam vás ako ovce medzi vlkov. Buďte teda opatrní ako hady a bez falše ako holubice. (Ev. Matúša 10, 16)

Milý čitateľu. Toto je ďalší verš, ktorý povedal Pán Ježiš svoji učeníkom, ktorých posielal do sveta - medzi ľudí, svedčiť o kráľovstve Božom. On veľmi dobre vedel, že čo tam tých Jeho učeníkov čaká a preto sa im vždy snažil poradiť a snažil sa ich vždy aj povzbudiť v tej ich svedeckej službe evanjelia. On vedel, že koľko problémov ich čaká s neveriacimi ľuďmi, ale aj so svojou svedeckou službou. On vedel že budú ľuďmi opovrhovaní, vedel že ich budú nenávidieť, že neraz možno oni samotní zmalomyseľnejú, že ich budú väzniť, že im budú chcieť zobrať život a podobne. A preto im vtedy povedal, a vlastne aj nám teraz hovorí nasledovnú vetu. Ak vás svet nenávidí, vedzte, že mňa skôr nenávidel ako vás. (Ev. Jána 15, 18) To je veľká pravda, pretože od tej doby, ako On sám prišiel na túto zem, tak mnohí ľudia hoci im nič zlé nespravil ním len opovrhovali a neustále hľadali na ňom niečo zlé. Neraz to boli práve tí hlavní predstavitelia vtedajšej cirkvi, ktorí ho vo svojej prevrátenosti a v tom svojom poblúdení a slepote porovnávali s démonmi a tú jeho moc pripisovali práve im. Ježiš im povedal: Keby Boh bol vaším Otcom, milovali by ste ma; veď ja som z Boha vyšiel a prichádzam (z Boha). Lebo neprišiel som sám od seba, ale On ma poslal. Prečo nechápete moju reč? Pretože nemôžete počuť moje slová. Vy ste z otca diabla a žiadosti svojho otca chcete činiť. On bol vrahom ľudí od počiatku a nestál v pravde, lebo nieto v ňom pravdy. Keď hovorí lož, hovorí zo svojho vlastného, pretože je luhár a otec lži. Ale pretože ja hovorím pravdu, neveríte mi. Kto z vás ma usvedčí z hriechu? A keď pravdu hovorím, prečo mi neveríte? Kto je z Boha, počúva Božie slová; vy preto nepočúvate, lebo nie ste z Boha. Židia mu povedali: Či nehovoríme dobre, že si Samaritán a démonom posadnutý? (Ev. Jána 8, 42-48) No a ďalšia vec, ktorú Pán Ježiš tiež vtedy povedal svojim učeníkom bola nasledovná: Keby ste boli zo sveta, svet by miloval, čo je jeho; ale že nie ste zo sveta, lež ja som si vás vyvolil zo sveta, preto vás svet nenávidí. (Ev. Jána 15, 19) Aj napriek tomu, že On tieto vety povedal im, tak v plnom rozsahu platia aj na nás. Teda práve preto, že sa snažíme žiť podľa Božích princípov, tak aj do nášho života a to či už skôr alebo neskôr, tiež určite prídu situácie v ktorých tú nenávisť sveta voči nám určite pocítime. Samozrejme tie vonkajšie prejavy budú závisieť od miery našej viery a teda aj jej skutkových prejavov. Ak sme vlažní a prispôsobujeme sa svetu, tak nás zrejme nik za nič nenávidieť určite nebude, pretože tou svojou vlažnosťou sme stále svojim spôsobom v tom "svete". No ak sa budeme snažiť žiť čisto a podľa Božieho slova, tak určité problémy možno na seba nenechajú dlho čakať. No a práve preto nás Pán Ježiš povzbudzuje k tomu, aby sme boli opatrní ako hady a bez falše ako holubice. Prečo opatrní a prečo bez falše? No preto, lebo ani v Pánovi Ježišovi nebolo žiadneho klamstva a ani žiadnej falošnosti. Lebo ak my niekoho povedzme oklameme, tak nám už spravidla nebude veriť a zostane voči nám na dlhú dobu ba až na celý život rezervovaný a tým si vlastne našim osobným pričinením "zabuchneme" pre ním dvere. No a tak isto máme byť aj opatrní ako hady, aby sme sa vedeli v určitých situáciách "stiahnuť" a tak nenarobiť či už nám, alebo tým druhým zbytočné problémy. Pretože aj vo svedeckej službe treba vedieť, že kedy je vhodné hovoriť a kedy je nutné mlčať. Tento pomýlený svet a tí draví "vlci" v ňom nás totižto budú neustále "driapať" - teda budú nás presviedčať o našej nepravde, budú nás haniť, budú sa nám vysmievať, budú nám robiť napriek, ale našim údelom je toto všetko v pokore znášať a prestáť. Nepoľaviť vo viere a nestratiť ju. A práve preto je potrebné mať v určitých situáciách tie vlastnosti, ktorými oplývajú spomenuté hady či holubice.

A tak ťa milý čitateľu povzbudzujem k horlivejšiemu modleniu sa za získanie skutočnej viery, lebo len potom budeš v živote neotrasiteľný. Len potom budeš medzi tými vlkmi vedieť skutočne aj chodiť a to tak, že ťa nezožerú, ale naopak, ty sám mnohých z nich budeš premieňať svojim pokojom na obyčajných barančekov, ktorí zabudnú aj na tú svoju dravú podstatu, ktorú si v sebe dlhoročne uchovávali či pestovali. Lebo použiješ na to svoju opatrnosť a svoju bezfalošnosť. AMEN

Ak sa Ti človeče zdal byť článok zaujímavý, tak ho zdieľaj ďalej...

Komentuj

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.