Zamyslenie nad veršom

Lebo kto by si chcel zachrániť život, stratí ho; ale kto by stratil život pre mňa, nájde ho. (Ev. Matúša 16, 25)

Milý čitateľu. Toto je veľmi dobrý verš, ktorý nám poukazuje na to, že ako si môžeme zachrániť náš vlastný život. No aj tak najzaujímavejšie na tom je to, že my ľudia si vo všeobecnosti vôbec nemyslíme, že nás treba pred niečím zachraňovať, alebo že naše životy sú stratené. Myslíme si, že naše životy držíme pevne v rukách a že všetko je v najlepšom možnom poriadku. No Pán Ježiš nám tu hovorí, že ak stratíme svoj život pre Neho, tak ho vlastne nájdeme a tí, ktorí si myslia, že svoj život našli, tak ho vlastne nevedomky stratili. Nedá sa proste žiť bez Krista a byť po smrti s Pánom Bohom, alebo mať už tu na zemi skutočne požehnaný život. To sa proste nedá. No a čo to teda znamená nájsť svoj život? Poviem tak. Túto našu horeuvedenú vetu povedal Pán Ježiš Jeho prvému učeníkovi Petrovi. Keď totižto po istej dobe už začal Pán Ježiš poukazovať na to, že má ísť do Jeruzalema v ktorom má trpieť a umrieť, tak Ho Peter začal od tej Jeho cesty odhovárať. Začal mu vravieť, že to sa mu nemôže predsa stať. Že to proste nemôže Pán Boh dovoliť. Vtedy sa však Pán Ježiš otočil a na tieto jeho na prvý pohľad múdre reči mu povedal nasledovnú vetu. Choď za mňa, satan na pohoršenie si mi. Proste Peter si myslel, že zachovanie pozemského života je Ježišovou prioritou. No nebolo to tak. On všetko robil tak, ako mu kázal Jeho Otec – Pán Boh. Proste vedel, že keby na tú cestu do Jeruzalema nešiel a všetko to čo sa od Neho očakávalo by nepostúpil, tak ľudia by ostali "nahratí" a to bez skutočnej šance na záchranu ich životov. No a tak isto ako On stratil život pre "Boha", aby vyplnil Jeho vôľu - Otcovu – Božiu, tak máme stratiť aj my naše životy pre Pána Ježiša a vyplniť to do čoho nás povoláva. No a povoláva nás do spoločného života s ním a následne aj do svedeckej služby. A že čo taký človek nájde, ktorý stratí svoj život pre Pána Ježiša Krista, zas veľmi dobre vystihuje iný verš. Niet nikoho, kto opustil dom alebo bratov alebo sestry, alebo matku alebo otca alebo deti, alebo pole pre mňa a pre evanjelium, žeby nedostal sto razy toľko: teraz v tomto veku – keď aj s prenasledovaním – domy a bratov a sestry a matky a deti a pole, v budúcom veku však večný život. (Ev. Marka 10, 29-30) Čitateľu, ak teda začneš skutočne kráčať za Pánom Ježišom, tak ti dá 100 krát viac dobrých vecí už tu na zemi v tomto veku a večný život potom v tom nasledujúcom, ako si zoberú tí neveriaci počas ich kráčania do večného trápenia. Dá ti nových ľudí - novú duchovnú rodinu, ale aj dostatok tých materiálnych vecí na tvoje fungovanie. No nestojí to za tú našu vieru a za to naše nasledovanie Ho? Črtá sa nám vari niečo iné, niečo lepšie? Prečo nebrať to čo sa nám zjavne ponúka, ako hľadať či čakať do nekonečna na to skryté a neexistujúce? Proste stratiť život pre Ježiša Krista predstavuje zanechanie našich starých spôsobov života a upnutie sa na Neho. To znamená konať to čo nám prikazuje. Aby sme to však konali, tak musíme byť pre tieto veci najskôr zapálení. A aby sme boli zapálení, tak musíme najprv uveriť a musíme sa začať modliť za Božie vedenie nášho života. Musíme si začať čítať slovo, ktoré má moc meniť naše duše - ak sa mu teda skutočne poddáme.

A tak ťa milý čitateľu povzbudzujem k tomu, aby si sa ty sám vedome zapríčinil o stratu svojho vlastného života pre Pána Ježiša, lebo toto je krok, ktorý my sami musíme učiniť na to Jeho volanie. Tak neváhaj, ozvi sa naň a začni s ním skutočne slovom i skutkom žiť. Zmeň si svoje priority a buď neoblomným a na vnútornom duchu neupadajúcim Božím človekom. Sústavne sa modli o silu všetko znášať i všetko pretrpieť, lebo len skrze toto ti potom On sám môže dať život s množstvom dobrých vecí, ktoré ťa budú nie len že tešiť, ale ktoré ti budú aj veľmi nápomocné pri zdolávaní všelijakých ťažších a do tvojej osvedčenosti ťa privádzajúcich životných situácií. Nech ťa v tom všetkom Pán Ježiš mocne požehnáva a nech ti ukazuje, že čo je správne robiť v každej životnej situácii. AMEN

Ak sa Ti človeče zdal byť článok zaujímavý, tak ho zdieľaj ďalej...

Komentuj

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.