Zamyslenie nad veršom

Potom Ježiš vošiel do chrámu, vyhnal všetkých, ktorí predávali a kupovali v chráme, peňazomencom poprevracal stoly a predavačom holubíc lavice a riekol im: Napísané je: Dom môj bude sa volať domom modlitby, ale vy robíte z neho peleš lotrov. (Ev. Matúša 21, 12-13)

Milý čitateľu. V tomto verši je napísané len jedno. Kostol je miesto, kde sa má chváliť a vzývať Pán Boh a kde sa má hovoriť čisté a nefalšované Jeho slovo. No a ako môžeš vidieť, tak už za čias Pána Ježiša, teda pred vyše 2000 rokmi bol tiež Boží chrám - našou rečou povedané kostol tiež miestom, kde ľudia robili všeličo iné, len nie to čo sa od nich očakávalo, že oni na tom mieste robiť budú. Teda ľudia v kostole predávali voly, ovce (tie spomína evanjelista Ján) či holuby a ľudia tam tak isto premieňali aj peniaze. No proste z chrámu (dnešnou rečou z kostola) si urobili podľa Ježišovho vyjadrenia peleš lotrov. Čiže ani na tých ľudí Pán Ježiš nepoužil nejaké pekné vyjadrenie, ale ich pomenoval lotrami. Evanjelista Ján tiež hovorí, že si z povrázkov urobil bič a všetkých tých, ktorí páchali tieto veci povyháňal z chrámu. Tu je dobré si uvedomiť, že tí poprední Židia, teda tí predstavitelia synagóg, ktorí Ježiša obviňovali zo všetkého možného i nemožného boli takí slepí, že vôbec nepostrehli, že v tom ich chráme v ktorom slúžili sa deje niečo nenormálneho. Oni síce poznali zákon, ktorý im dal Pán Boh skrze Mojžiša, no vôbec nespozorovali, že oni sú už úplne mimo v tej svojej službe Bohu. Že toľko telesných a "mimóznych" vecí do nej navláčili, že to už s ich Bohom samotným nemalo vôbec nič spoločného. Veď aj Pán Ježiš povedal niekoľko krát na adresu zákonníkov, teda ľudí, ktorí ovládali Mojžišov zákon beda vám... Našou rečou povedané - farárov, lebo tí zas ovládajú Bibliu. Tu ti teda vyberám niekoľko z tých "beda". Beda vám, zákonníci a farizeji-pokrytci, že zatvárate kráľovstvo nebeské pred ľuďmi; sami nevchádzate do neho, a tým, čo by chceli vchádzať, nedovolíte vojsť. (Ev. Matúša 23, 13) Beda vám, zákonníci a farizeji-pokrytci, že obchádzate more i zem, aby ste získali jedného novoverca, a keď sa ním stal, urobíte z neho syna pekla, dvakrát horšieho, ako ste sami. Beda vám, slepí vodcovia, ktorí hovoríte: Kto by prisahal na chrám, to je nič, ale kto by prisahal na chrámové zlato, to ho viaže. Blázni a slepci, čože je viac: či zlato, a či chrám, ktorý posväcuje to zlato? A zase: Kto by prisahal na oltár, to je nič; ale kto prisahá na dar na ňom, to ho viaže. [Blázni a] slepci! Čože je viac: či dar, a či oltár, ktorý ten dar posväcuje? Kto teda prisahá na oltár, prisahá naň aj na všetko, čo je na ňom; a kto prisahá na chrám, prisahá naň aj na Toho, kto prebýva v ňom; a kto prisahá na nebo, prisahá na trón Boží aj na Toho, kto sedí na ňom. Beda vám, zákonníci a farizeji-pokrytci, že dávate desatiny z mäty, kôpru a rasce, ale zanedbávate, čo je závažnejšie v zákone, totiž spravodlivosť, milosrdenstvo a vernosť. Toto ste mali činiť a tamto nezanedbávať. Slepí vodcovia! Preciedzate komára, a prežierate ťavu. (Ev. Matúša 23, 15-24) Beda vám, zákonníci a farizeji-pokrytci, že sa podobáte obieleným hrobom, ktoré sa zvonku zdajú krásnymi, ale vnútri sú plné umrlčích kostí a všelijakej nečistoty. Tak aj vy navonok zdáte sa ľuďom spravodlivými, ale vnútri ste plní pokrytectva a neprávosti. (Ev. Matúša 23, 27-28) Tak, to by hádam aj stačilo. No a ako je to s kostolmi dnes? S tou pelešou lotrov? Je to stále tak alebo je to už nejak inak? Osobne si myslím, že je to stále také isté ako vtedy, aj keď sa predsa len trošku zmenili tie prejavy duchovného úpadku. Dnes už síce v kostoloch nepredávame voly či ovce, no do kostolov si zato púšťame rôzne svetské celebrity, aby tam tým ľuďom, ktorí si za to ešte aj zaplatia a neraz sú to aj vlastní farníci zaspievali krásne pesničky. A nie vždy len tie nábožné. Veď tí umelci majú také skvelé hlasy. To majú dar od Boha - takouto hláškou si to neraz aj my sami ospravedlníme. A v kostole je navyše aj super akustika a teda to môže prilákať ešte aj nejakých nových ľudí. Takže v konečnom dôsledku to vôbec nemusí byť až také zlé. No tak to je riadny blud, ak si toto dokáže povedať nejaký farár, prípadne ak nejakú takúto akciu odsúhlasí. Teda, ak pôjdem do hĺbky vecí, tak môžem s určitosťou povedať, že "duch" doby sa nemení. A to ešte nevravím o sochách, obrazoch, organoch či iných historických zaujímavostiach, ktoré ľudia tiež radi chodievajú do kostolov obdivovať.

No a tak ťa milý čitateľu povzbudzujem k čítaniu si a štúdiu Božieho slova, lebo len potom ti môže Pán Boh vyjaviť aj tú spomenutú biedu a úpadok súčasného kresťanstva. A samozrejme aj mnohé iné veci, len to chce tvoju úprimnú vieru a tvoju úprimnú túžbu Pána Boha spoznávať. V našom živote ide o sústavné očisťovanie sa a preto všetko toto čo píšem nech ti nedáva podnet na posudzovanie a ani si nemysli, že ja niekoho posudzujem, len ti tým chcem trošku poodkryť, že čomu nás Slovo Božie vyučuje, že ako nám veci Duch Svätý zjavuje, že ako sa proste musíme vždy kriticky na svet okolo nás, ale aj na nás samotných pozerať. AMEN

Ak sa Ti človeče zdal byť článok zaujímavý, tak ho zdieľaj ďalej...

Komentuj

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.