Zamyslenie nad veršom

Keď chodil popri Galilejskom mori, uzrel dvoch bratov: Šimona, ktorý sa volal Peter, a jeho brata Ondreja, ako spúšťali sieť do mora, lebo boli rybári, a povedal im: Poďte za mnou a urobím vás rybármi ľudí! A oni hneď zanechali siete a nasledovali Ho. A keď poodišiel odtiaľ, uzrel iných dvoch bratov: Jakuba, syna Zebedeovho, a jeho brata Jána, ako si s otcom Zebedeom opravujú na lodi siete. Povolal ich. A oni hneď zanechali loď aj otca a nasledovali Ho. (Ev. Matúša 4, 18-22)

Milý čitateľu. Aj keď tento verš možno na prvé vzhliadnutie nemusí pre teba až tak zaujímavo a múdro vyznievať, tak na druhé vzhliadnutie už verím tomu, že takým začne byť. A tak si ho radšej ešte raz prečítaj. V tomto verši je totižto nám veriacim ľuďom veľmi dobre zjavené, že akú moc má to slovo, ktoré vychádza z Ježišových úst. Skrátka Pán Ježiš išiel krajom, niekoho zbadal, niečo mu povedal a ten dotyčný zrazu všetko zanechal... Vieš si to reálne, napríklad na sebe samom predstaviť? No verím tomu, že tieto moje "výlevy" tu na tejto stránke ti už akú takú predstavivosť do týchto vecí mohli, alebo môžu ešte len priniesť, ale žeby až takúto? Predstav si teda, že máš rodičov s ktorými si povedzme, že dobre rozumieš. Tak isto si predstav prácu, ktorá ťa živí a možno, že aj baví. Alebo si predstav, že máš super kamarátov, ktorí ti rozumejú a s ktorými spolu chodievate na rôzne "akcošky". No a zrazu do všetkých týchto neraz aj super vzťahov a do týchto rôznych aspektov tvojho života príde niekto, kto ich úplne naruší. Niekto, kto je omnoho väčší, ako všetky tie veci a ty tomu zrazu nemôžeš a ani nejak vnútorne nedokážeš vzdorovať. Príde k tebe niekto, kto ti povie niečo tak silné, že sa to proste nedá ignorovať a ty zrazu všetky tie dovtedajšie veci a činnosti okamžite začneš prispôsobovať tomu, aby si už od toho niekoho nikdy neodišiel preč a bol si ustavične v jeho prítomnosti. Riadne divná predstava čo? No a takto niekedy pred mnohými rokmi prišiel do určitej doby a k určitým ľuďom aj Pán Boh v pre nás vhodnej, teda telesnej podobe skrze svojho syna Pána Ježiša Krista. Povedal Mu Filip: Pane, ukáž nám Otca, a postačí nám to. Ježiš mu riekol: Taký dlhý čas som s vami, a nepoznal si ma, Filip? Kto mňa videl, videl Otca. Akože môžeš hovoriť: Ukáž nám Otca? Či neveríš, že ja som v Otcovi a Otec je vo mne? Slová, ktoré vám hovorím, nehovorím sám od seba, ale Otec, ktorý je vo mne, koná svoje skutky. (Ev. Jána 14, 8-10) Tento verš je len na utvrdenie toho, čo som povedal, že Pán Boh prišiel k nám skrze Pána Ježiša. No a ten Boží príchod v Jeho synovi spôsobil, že všetci tí, ktorí vtedy počuli Jeho hlas (Ja som sa na to narodil a na to som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo pravde. Každý, kto je z pravdy, čuje môj hlas. (Ev. Jána 18, 37)), zrazu všetko zanechali a začali Ho nasledovať. Opustili rodičov, známych, svoje zázemie a podobne, pretože počuli pravdu o ich biednom a v tôni smrti prežívajúcom živote. A tak mnohí oni sami zatúžili vyjsť k tomu svetlu, aby im ono mohlo dať do ich pochmúrnych životov nový rozmer. (Kto miluje otca alebo matku väčšmi ako mňa, nie je ma hoden, a kto miluje syna alebo dcéru väčšmi ako mňa, nie je ma hoden. (Ev. Matúša 10, 37)) Týmto veršom sa nemyslí, že teraz ich úplne opustíš a vykašleš sa na nich, ale to, že pretrhneš s nimi tie dovtedajšie duchovné putá. Lebo to nové, čo prišlo do tvojho života v mene Pána Ježiša ťa prišlo zachrániť a skrze teba zachrániť aj ich. Ak sa dajú. A tak už po strete s Ježišom vnútorne prestaneš byť ako človek zacielený na to staré, ale začneš sa upriamovať na to nové.

No a tak isto, ako niekedy dávno vo svojej telesnej podstate, tak teraz neskôr už vo svojej duchovnej podstate prišiel Pán Ježiš milý čitateľu aj k tebe. A verím tomu, že už počuješ aj Jeho hlas. Že si človek stvorený z pravdy a otvorený pravde. Možno, že práve skrze túto stránku prišiel k tebe, aby ťa teda verím tomu, že cez tieto moje článočky nejak oslovil. A tak Ho neodmietni, aby ste spolu mohli začať stolovať. Ja všetkých, ktorýchkoľvek milujem, vychovávam a trestám. Rozhorli sa teda a kajaj sa! Ajhľa, stojím pri dverách a klopem. Ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, vojdem k nemu a budem stolovať s ním a on so mnou. Kto zvíťazí, tomu umožním sedieť so mnou na mojom tróne, tak ako aj ja som zvíťazil a sedím so svojím Otcom na Jeho tróne. (Zjavenie 3, 19-21)

A preto ti milý čitateľu prajem, aby si Ho už nikdy neopustil. Drž sa Ho ako kliešť, lebo On skutočne má moc a páky na to, aby ťa zachránil od večnej smrti a aby zachránil skrze teba aj tvojich najbližších a dal ti skutočnú radosť a pokoj do života. AMEN

Ak sa Ti človeče zdal byť článok zaujímavý, tak ho zdieľaj ďalej...

Komentuj

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.