Zamyslenie nad veršom

Nie samým chlebom bude človek žiť, ale každým slovom, ktoré vychádza z úst Božích. (Ev. Matúša 4, 4)

Milý čitateľu. Všímaš to? Nie klasickou stravou bude človek žiť a ani nie "závislosťou" na fajnej Kofolke, Pepsičke, Kinderku alebo kremeške bude človek žiť, ale samým slovom Božím, ktoré si bude čítať v Biblii. To sú tie Božie "ústa". Totižto tá naša pozemská potrava predstavuje len veci, ktoré si dávame do úst a ktoré potom "vyložíme" do kanalizácie. Teda vskutku len na krátky čas dokážu tie pozemské potraviny udržať tie naše telesné schránky pri živote. No, aby bol človek Boží dokonalý, vytrvalý a silný vo viere pre jeho cesty, ktorými kráča v tomto pozemskom živote, tak sa musí začať sýtiť úplne iným pokrmom. Pokrmom, ktorý nejde do úst a potom do stoky, ako sa píše, (Či nechápete, že všetko, čo vchádza do úst, ide do brucha a vyhadzuje sa do stoky? Ale čo vychádza z úst, pochádza zo srdca, a to poškvrňuje človeka. Lebo zo srdca pochádzajú zlé myšlienky, vraždy, cudzoložstvá, smilstvá, krádeže, krivé svedectvá, rúhania. (Ev. Matúša 15, 17-19)) ale pokrmom, ktorý nám dáva neobmedzenú silu a energiu do každodenných situácií, ktoré nás postretávajú. A práve v tomto našom ústrednom verši je "zakopaný" celý princíp našej viery. Viera je totižto z počúvania Slova Božieho. (Teda viera je z počúvania skrze slovo Kristovo. (Rímskym 10, 17)) (Kristus zjavuje Boha, teda v tomto ponímaní jedno sú, no oni sami o sebe jedno nie sú. Sú to dve bytosti – to len taká vsuvka.) A Pán Boh je v našom ponímaní Slovom a Biblia je celá tým Slovom popísaná. (Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a Boh bol to Slovo. (Ev. Jána 1, 1)) Čiže v Biblii svojim spôsobom "uvidíš" Pána Boha a Jeho vlastnosti. Že kto On je a aký vlastne je sa teda dá veľmi dobre vyčítať, ak ju budeš pozorne študovať a modliť sa za to nech ti On sám skrze Ducha Svätého zjavuje veci. Ak sa teda chceš mať v živote dobre a nakoniec aj zvíťaziť nad smrťou, tak je veľmi dôležité si tú Bibliu začať čítať. Jednak kvôli svojmu vlastnému osobnému budovaniu a jednak kvôli osobnému budovaniu tvojho vzťahu s Tvojim Bohom. Ono tie slová, ktoré tam budeš čítať budú pomaličky a zdanlivo neviditeľne v tvojom vnútri robiť to čo majú a ani sa nenazdáš a svojim časom vyrastieš k múdrosti, bohabojnosti a skutočnej viere. Len treba v tom vytrvať a túžiť po tom celým svojim vnútrom. Celým svojim srdcom.

A tak ti milý čitateľu želám, že nech sa každý deň sýtiš tým pravým Božím pokrmom – Bibliou. Nech tento spomenutý pokrm, ktorý cez tvoje oči prejde rovno do srdca je tým tvojim prioritným a nie ten, ktorý ti cez tvoju telesnú schránku prejde rovno do "stoky".

P.S. Toto ma ešte napadlo, lebo to súvisí s potravou. Na viacerých miestach Biblie sa píše a hlavne Pán Ježiš nám to prízvukuje, že On je chlieb života a že kto Jeho bude jesť, tak nikdy nebude hladovať. Všimni si čitateľu, že každé jedlo, nech je akékoľvek chutné, tak sa ti časom zunuje ba priam zhnusí sa ti, ale chlieb môžeš jesť vkuse a nezunuje sa ti. Zamysli sa nad tým a v tejto spojitosti sa pozeraj aj na ten spomenutý verš, že Ježiš je chlieb života a keď Ho budeš stále jesť, tak nikdy nebudeš lačnieť. Proste nikdy sa ti to čo On vraví nezunuje!!! Chlieb je prioritná Božia potravina. Rozmýšľaj nad tým. V chudobných krajinách pritom častokrát jedia len chlieb, lebo iné nemajú. AMEN

Ak sa Ti človeče zdal byť článok zaujímavý, tak ho zdieľaj ďalej...

Komentuj

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.