Zamyslenie nad veršom

Tak svieť vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli dobré skutky a velebili vášho Otca ktorý je v nebesiach. (Ev. Matúša 5, 16)

Milý čitateľu. V nejednom biblickom verši či príbehu sa píše niečo o svetle. A ani sa tomu nečudujem. Verše o svetle sú totižto veľmi výstižné a dajú sa dobre použiť ako podobenstvá, pre lepšie pochopenie toho, že kto je to vlastne Pán Boh a čo nám do nášho života prináša. Ak my totižto žijeme bez Pána Boha, tak potom žijeme v tme a ak žijeme a chodievame v tme, tak nie je problém niekde zablúdiť, či sa o niečo potknúť. Všimni si, že ak si aj myslíš, že napríklad doma poznáš dobre svoj byt, tak keď večer zhasneš svetlo a nastane úplná tma, tak neúmerne rýchlo rastie aj pravdepodobnosť hraničiaca s istotou, že do niečoho narazíš, či sa o nejakú vec potkneš. Preto sa ľudia vždy snažia, keď idú do tmy si zapáliť svetlo, alebo aspoň zobrať si baterku. A ľudia to robia, pretože sa nechcú potknúť. No lenže potknúť sa, či poblúdiť sa dá aj v duchovných veciach a preto je potrebné, aby sme im my, ktorí sme už z milosti Božej uverili v Pána Boha v týchto veciach svietili.

A aby sme im mohli svietiť, tak v nás logicky musí prebývať to Jeho svetlo. Preto sa Pán Boh k nám, teda ľuďom žijúcim v tme a tôni smrti sklonil tým, že nám poslal Svojho syna Ježiša Krista. (...ľud, ktorý sedel vo tme, uzrel veľké svetlo, a tým, čo sedeli v krajine a v tôni smrti, vyšlo svetlo... (Ev. Matúša 4, 16) Pán Ježiš nám hovorí. (Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života. (Ev. Jána 8, 12)) – môj veľmi obľúbený verš. No a preto všetci tí, ktorí v Neho skutočne uveria sa automaticky stanú Jeho súčasťou. Súčasťou toho svetla. To Ježišovo svetlo a tá Jeho moc začne cez nich pôsobiť na okolitých ľudí s ktorými sa zase oni denno-denne stretávajú. A preto oni už nemôžu naďalej zostávať niekde v ústraní, kde nie sú pre iných dobre viditeľní, ale musia vyjsť von, medzi reálnych ľudí. Obrazne sa o tom píše aj v nasledujúcom verši, ktorý vlastne s tým dnešným tvorí jeden celok. (Vy ste svetlo sveta. Mesto, ktoré leží na vrchu, nemôže byť skryté. Ani sviecu nazažíhajú a nestavajú pod nádobu, ale na svietnik, a svieti všetkým v dome. Tak svieť vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli dobré skutky a velebili vášho Otca, ktorý je v nebesiach. (Ev. Matúša 5, 14-16)) A tak ti čitateľu želám, že nech to tvoje, možno ešte len maličké svetielko, ktoré je v tebe, ale už vo svojej podstate je to predsa len svetlo a nie žiadna tma svieti všade tam, kam kráčaš či chodievaš. Nech ho vidia kolegovia v práci, spolužiaci v škole, deti, manžel či manželka doma a tak ďalej a tak ďalej. AMEN

Ak sa Ti človeče zdal byť článok zaujímavý, tak ho zdieľaj ďalej...

Komentuj

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.