Zamyslenie nad veršom

Počuli ste, že bolo povedané: Oko za oko, zub za zub. Ale ja vám hovorím: Neprotivte sa zlému! Naopak: Ak ťa niekto udrie po pravom líci, nastav mu aj druhé, a kto sa chce súdiť s tebou a vziať ti spodné rúcho, daj mu aj plášť; a ak ťa niekto núti na míľu, choď s ním dve. (Ev. Matúša 5, 38-41)

Milý čitateľu. Tu môžeš vidieť, že aká je vlastne tá Božia dokonalosť a spravodlivosť. Častokrát budeš v súvislosti s ňou počuť aj nasledujúcu vetu. Nemyslite si, že som prišiel zrušiť zákon alebo prorokov; neprišiel som zrušiť, ale naplniť; lebo veru vám hovorím: Dokiaľ sa nebo a zem nepominú, nepominie sa ani jediné písmenko, ani jediná čiaročka zo zákona, kým sa všetko nestane. (Ev. Matúša 5, 17-18) Ako môžeš čítať, tak Pán Ježiš prišiel ten zákon, teda všetky tie predpisy, ktoré ľuďom za starých čias dal Jeho Otec – Boh skrze Mojžiša naplniť a doviesť ho tak k dokonalosti. Kým teda za starých čias Pán Boh ešte mnohé veci, kvôli našej "zatvrdenosti" sŕdc chápať - schvaľoval a všetko sa robilo na princípe oko za oko a zub za zub, a za hriechy sa prinášali obete, tak s príchodom Pána Ježiša sa to povýšilo – tá spravodlivosť v konaní na ešte vyššiu úroveň. Keďže Pán Ježiš bol pokorný a prišiel nás zachrániť, tak pokorne slúžil ľuďom, aby si ich získal. Veď je aj napísané. Nebude sa hádať, nebude kričať, ani nikto na uliciach nepočuje Jeho hlas. Nalomenú trstinu nedolomí a tlejúci knôt neuhasí, kým spravodlivosti nedopomôže k víťazstvu. (Ev. Matúša 12, 19-20) On bol síce tým Pánom, ktorý mal skutočnú moc, ale sa ponížil a tým Jeho konaním nám dal vlastne osobný príklad, že tak máme konať aj my. A preto nemáme ospravedlnenie v našom konaní, ak tak nekonáme. Však ak si všimneš čitateľu, tak ktorý politik, primátor, alebo niekto vo vysokej funkcii, či nejaký riaditeľ štátnej firmy by sa tak ponížil a opustil svoje blaho a funkciu, že by sa napríklad vzoprel svojim "mecenášom" a povedal im, že on dá výpoveď, ak oni mu nedovolia zdvihnúť zamestnancom plat. No asi ťažko by sa vzoprel a zanechal tie výhody, ktoré mu z tej jeho funkcie plynú. No lenže Pán Ježiš všetko toto zanechal. A preto povedal aj tie nasledujúce vety. Ak ťa niekto udrie po pravom líci, nastav mu aj druhé, a kto sa chce súdiť s tebou a vziať ti spodné rúcho, daj mu aj plášť; a ak ťa niekto núti na míľu, choď s ním dve. Proste tým chcel vyjadriť to, že my v Neho veriaci ľudia máme ísť ešte do väčšej hĺbky v našom konaní dobrých vecí, akými sú napríklad slúženie tým druhým alebo odpúšťanie tým druhým a podobne, ako idú napríklad oni voči nám. My si tých druhých máme získať práve takýmto konaním, ktoré nám ukázal Pán Ježiš.

A tak ťa milý čitateľu povzbudzujem k neustálemu snaženiu sa o takéto veci. Neprotiv sa zlému a neupadaj na Duchu ak veci sa nedejú podľa tvojich predstáv. Ty sa len snaž pozerať na Pána Ježiša. Proste choď vo svojom konaní ešte ďalej, ako idú iní ľudia. Buď tým múdrym a rozumným Božím človekom, ktorý sa necháva viesť Pánom Ježišom a na ktorého praktickom konaní je to jeho duchovné vedenie viditeľné. Máš na to človeče. A to všetko spôsobí, že sa zmení aj tvoj osobný život a pohľad na svet. Tak nech ti človeče v tom všetkom Pán Ježiš pomáha a nech ťa v tom všetkom mocne žehná. AMEN

Ak sa Ti človeče zdal byť článok zaujímavý, tak ho zdieľaj ďalej...

Komentuj

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.