Zamyslenie nad veršom

Lebo mne žiť je Kristus, a umrieť zisk. Ale ak (ďalej) žiť v tele – znamená to pre mňa plodnú prácu, a neviem, čo si radšej voliť. Tiahne ma to z oboch strán: túžim už umrieť a byť s Kristom, a to by bolo iste omnoho lepšie, ale pre vás je potrebnejšie, aby som zostal v tele. (Filipským 1, 21-24)

Milý čitateľu. V tomto texte nám apoštol Pavol hovorí o tom, že jedinou vecou ktorou on už len žije je viera v Pána Ježiša Krista a tak že aj jeho telesná smrť je už pre neho vlastne tiež len ziskom, pretože s istotou vie, že po nej bude s Ním. No z textu však cítiť aj dilemu, pri ktorej si Pavol nevie zdanlivo vybrať, že čo je z toho lepšie. Či tá smrť a Ježišova prítomnosť, alebo život a sústavná práca na Jeho vinici. Pre apoštola Pavla (a teda aj pre nás veriacich) by bolo určite lepšie, keby bol s Pánom Ježišom, aby už mal od všetkých tých strastí, ktoré zo života viery vychádzajú pokoj, ale pre ľudí by to pôsobilo zas opačne, pretože by im Ho zas nemal kto zvestovať. A tak napokon si vybral najrozumnejšiu možnosť a tou bola práve možnosť "b)". Teda zostať s ľuďmi a hlásať evanjelium pokoja. No a k takémuto niečomu by sme sa mali dopracovať aj my, Ježišovi nasledovníci. Mali by sme sa dopracovať k tomu, že jedinou vecou, ktorou my tu na tomto svete chceme už len žiť a po ktorej všemožne chceme len túžiť je tá, že sa už budeme snažiť kráčať k Pánu Bohu po ním urobenej ceste, skrze Jeho Syna Pána Ježiša Krista. A ako nám v tejto veci aj spomenuté biblické slovo napovedá, tak to potom znamená, že budeme odvádzať plodnú prácu na Jeho vinici. Že sa budeme snažiť všade tam, kde len pôjdeme zvestovať Pána Ježiša Krista a aby sme Ho zvestovali, tak musíme byť najprv upevnení vo viere v Neho. A ono to je skutočne pravda, že život tu na tejto zemi nemá mimo Pána Ježiša Krista žiaden zmyslel. Veď sa len stačí pozrieť na ten okolitý úpadok. V čom z toho všetkého je zmysel? No milý čitateľu môžeš si byť istý, že určite v ničom. Nikde sa nedá nájsť skutočný zmysel života, ktorý by bol ešte navyše aj ziskom po našej telesnej smrti. Síce sa tu okolo nás nachádza "iks" zdanlivých zmyslov, no ani jeden z nich nie je trváci a ani jeden z nich nevedie k večnému životu. Ani ten, kto nájde zmysel v budovaní si svojej rodiny a teda bude sa všemožne snažiť dobre vychovávať svoje deti a povedzme starať sa príkladne o manželku. Ono to bude síce navonok super pôsobiť, bude to pre mnohých možno inšpiráciou, ale z pohľadu večnosti to v skutočnosti bude len veľmi smutné. Pretože on zastane len "80 metrov pod vrcholom"... (Taký je aj jeden dokument z prostredia horolezectva. Ľudia investovali peniaze, čas, kondičku a čo ja viem čo ešte iné do výstupu na nejakú osem-tisícovku, avšak z dôvodu nepriaznivého počasia im to nevyšlo a tak sa ten ich dlhodobý úmysel a tá ich dlhodobá snaha a tie ich investované peniaze obrátili v márnosť a v konečnom dôsledku nemali z toho žiaden zisk, pretože ten vrchol nedosiahli.) Čiže aj keď sa človek bude všemožne snažiť o budovanie tej základnej bunky spoločnosti, ako sa častokrát rodina nazýva, tak bez poznania Krista mu to v konečnom dôsledku aj tak nič nebude platné pre ten jeho večný život. Bude to smutné, že tak super žili, že si tak super s manželkou rozumeli, že tak dobre spolu tie svoje deti vychovali... No po svojej smrti sa už z Ježišom nestretli, teda v podobe, že budú s ním večne žiť. A to je na tom smutné. Ľudské hodnoty boli síce správne, no bez Krista ich po smrti nečakal žiaden zisk. Lebo ako sa píše, len Ježiš je cesta pravda a život. A bez Neho sa nedá k Pánu Bohu prísť. Jeho obeť na kríži nebola márna a Pán Boh nie je "citlivka", že niekoho zachráni od smrti len preto, že on si tu dole na zemi zdanlivo pekne bez Neho žil. Však aj keď bola potopa, tak všetkých zmiatla. Aj kojencov, aj starcov, aj deti... No aký je to ten Pán Boh len "sadista". To skutočne boli všetci, teda aj tie deti už tak zlé, že robili samé zvrátenosti??? A práve preto, aby sme po smrti mali zisk večného života, tak musíme skutočne s Pánom Ježišom žiť, musíme skutočne po Jeho cestách kráčať, lebo len skrze Neho sa potom dá vojsť aj do kráľovstva nebeského.

A tak aj teba milý čitateľu povzbudzujem k tomu, aby si aj ty sám raz mohol vyznať nasledovnú vetu. Lebo mne žiť je Kristus a umrieť zisk. Ale ak mám žiť ešte v tele – znamená to pre mňa plodnú prácu na božej vinici. A to je to čo už chcem len robiť, nič iné. To som si vyvolil... AMEN

Ak sa Ti človeče zdal byť článok zaujímavý, tak ho zdieľaj ďalej...

Komentuj

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.