Zamyslenie nad veršom

Lebo ako dážď a sneh padá z neba, a nevracia sa tam, ale napája zem, robí ju plodnou, úrodnou a dáva semeno rozsievačovi a jediacemu chlieb, tak bude moje slovo, ktoré vychádza z mojich úst: nenavráti sa ku mne prázdne, ale vykoná, čo sa mne páči, úspešne spraví, na čo ho posielam. (Izaiáš 55, 10-11)

Tento verš nám milý čitateľu hovorí o tom, že všetko to čo povie Pán Boh je pravdivé a že všetko sa stane tak, ako On povedal. Ako príklad nám tu na krátke zamyslenie uvádza meteorologické zrážky a ich vplyv na úrodu. Pán Boh už na počiatku vekov všetky deje v prírode svojim slovom nastavil tak, aby sa oni vo svojich určených medziach opakovali a aby trvali až do ich konca. Teda do konca vekov. Na Jeho slovo povstal teda aj spomenutý dážď so snehom, ktorý nám v závislosti od ročného obdobia či zemepisnej šírky podľa potreby zvlažuje našu zem, ktorá nám tak cez množstvo spolusúvisiacich dejov dáva zas veci potrebné pre zabezpečenie nášho telesného života. Čiže zrážky pôsobia na rast zelene, ktorá má v konečnom dôsledku zase vplyv na život človeka. Zeleň jedia zvieratá a ich oboje zas človek. Je to síce veľmi stroho napísané, ale myslím si, že na takú laickú predstavu toho kolobehu to stačí. No a tak isto je to aj so slovom Božím určeným pre nás ľudí. Aj to vždy svojim časom vykoná to čo vykonať má avšak kým to všetko nastane, tak to tiež určitú "chvíľu" trvá. A preto si aj na uvedenom príklade s dažďom môžeme všimnúť, že ani tam sa veci nedejú v reálnom čase, teda hneď pred očami pozorovateľa, ale dejú sa postupne, ako plynie čas. Klas zrna teda nevyrastie hneď v nasledujúcej minúte potom, ako dopadnú a vpijú sa do zeme dažďové kvapky, ale tiež to trvá určitý čas, zvyčajne niekoľko mesiacov, kým z tých zasiatych zrniečok na ktoré z času na čas dopadá spomenutý dážď vyrastú klasy. A ani tie tiež ešte nepredstavujú vo svojej podstate ten finálny stav z ktorého má potom človek úžitok v podobe chleba. No a tak je to aj v duchovnej oblasti. Tam je tiež potrebný určitý čas na to, aby to slovo, ktoré bolo tomu poslucháčovi povedané sa tiež na jeho živote nejak prejavilo. A ono sa prejaví tak, že buď ho to slovo začne meniť v dobrom a to ho začne len v prípade, že on skutočne začne o ňom viacej premýšľať (ak je poslucháč skutočne vnímavý a je z "pravdy" tak zistí, že slovo Božie je tak múdre, tak pravdivé a tak prospešné pre jeho život, že on už od neho neopadne, ale vytrvá v jeho počúvaní), alebo ho to slovo nezaujme a on si tak aj naďalej bude žiť svojim starým spôsobom života. U oboch typoch poslucháčov bude však v ich životoch po vzore rastu klasov dochádzať aj k ich postupnej vnútornej premene. Počúvajúci poslucháč bude rokmi pomaly vo viere rásť až kým sa v nej neutvrdí a nevydá "úrodu" v podobe svedeckej služby. Svoj život on pritom prežije na úplne inej kvalitatívnej úrovni, ako ten jeho náprotivok a navyše sa po svojej telesnej smrti ešte stretne aj so svojim Pánom. No a pri tom druhom poslucháčovi to tiež bude prebiehať "podobne" akurát, že ten druhý poslucháč nebude rásť vo svojej viere, ale bude rásť vo svojej bezbožnosti. Keďže tento svet upadá a bez Boha sa v ňom obstáť nedá, tak aj on bude tiež vnútorne na duchu upadať, tiež v ňom neobstojí a tak ani ten svoj život tu neprežije v plnosti božieho požehnania, a ani nedosiahne večný život. Ak teda spomenutí poslucháči povedzme v určitej životnej situácii začujú slovo Božie, ktoré im hovorí o tom, že treba im byť rýchlymi do počúvania a pomalými do hnevu, tak jeho aplikácia v ich životoch bude mať úplne odlišný priebeh. Ten prvý poslucháč sa to bude snažiť naplniť a tak sa od mnohých zlých vecí ochráni a ten druhý to bude ignorovať a tak v jeho živote bude zažívať mnoho krušných - zbytočných chvíľ, kvôli hádkam. Ja tu síce hovorím o jednom verši, ktorý uvádzam ako príklad, ale náš horeuvedený verš v podstate zahŕňa celé Božie slovo. Teda to poslucháčmi počuté biblické slovo je ako keby zrniečko, ktoré Pán Boh v určitej situácii (kostol, rádio, internet, televízia alebo iná životná situácia, kde sa o Pánu Bohu niečo dozvieme) do tých našich dvoch poslucháčov vsádza. Dážď z horeuvedeného príkladu zas predstavuje Božie zásahy do ich životov, ktorými sa im Pán Boh z času na čas a podľa potreby snaží hlbšie vyjaviť pravdu toho slova, ktoré oni počuli. To slovo sa im snaží cez tie situácie, ktoré práve oni vtedy zažívajú nejak viac v ich vnútri utvrdiť a dopomôcť mu tak k tomu jeho rastu. Inými slovami povedané v ich vnútri sa im snaží vzbudiť rast toho "klasu" ich viery. Reálne to znamená to, že ak sa v určitých situáciách ten poslucháč zachová krotko a "nevybuchne", tak mu Pán Boh cez to ukáže, že ako dobre povezme spravil, keď svojou krotkosťou zbytočne nevyvolal ďalšiu hádku. No a ak je ten poslucháč pozorný, tak to správne od-vníma, vo svojej hlavičke si to správne "pospája" a tak sa už aj on samotný bude potom chcieť v ňom aj naďalej utvrdzovať, lebo bude vidieť, že je skutočne pravdivé. Proste, že to slovo o tej pomalosti k hovoreniu a rýchlosti k počúvaniu, ktoré on niekde začul a ktoré mu Pán Boh pri nejakej situácii vyjavil je dobré počúvať, pretože sa mu to osvedčilo. No a čo ten druhý poslucháč? No tak ten si to všetko bude robiť podľa seba. Ten si bude raziť svoju vlastnú bezbožnú cestu, bude sa chcieť "prebiť" ku svojej pravde povedzme cez hádky, teda nebude rýchly do rozmýšľania, ale bude rýchly do hnevu a preto sa bude mať v živote zle. A nakoniec ho za všetko bude súdiť Pán Boh, pretože ako je napísané z každého slova vydáme počet. A tak sa mu to jeho nepočúvnutie a nezamyslenie sa nad tým slovom, ktoré on niekedy niekde počul vráti, ako príslovečný bumerang. Lenže to všetko nastane, ako sa píše v knihe Kazateľ až svojim správnym časom.

A tak aj teba milý čitateľu povzbudzujem k trpezlivosti, k počúvaniu a hlavne žitu Božieho slova, pretože ono vždy v našich životoch vykoná to, čo vykonať má. Jednému poslúži na úžitok a na vzrast, teda na záchranu života, pretože ho počúvol a druhému na úpadok a odsúdenie tým, že ho nepočúvol a spravil si všetko podľa seba. Avšak všetko toto sa bude diať postupne a v dlhých časových intervaloch, ale postupom času sa vždy navonok ukáže, že ktorý poslucháč je ten rozumný a ktorý ten nerozumný. AMEN

Ak sa Ti človeče zdal byť článok zaujímavý, tak ho zdieľaj ďalej...

Komentuj

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.