Zamyslenie nad veršom

Lebo keby niekto celý zákon zachoval, ale previnil by sa v jednom (prikázaní), previnil sa proti všetkým. (Jakub 2, 10)

Tento verš nám milý čitateľu hovorí o tom, že ak sa previníme čo i len v jenom prikázaní, tak sa vlastne previníme proti všetkým. To je tá Božia spravodlivosť. Proste On sa s nami nebabre. Buď sme dokonalí, alebo nie. A keďže dokonalí nebudeme nikdy, tak je jasné, že si zasluhujeme smrť za každé čo i len menšie porušenie nejakého prikázania. A práve preto my, novo-zmluvní občania potrebujeme veriť v Pána Ježiša, ktorý nás môže očistiť od všetkých našich hriechov a neprávostí. Si čitateľu predstav, že všetko možné dodržuješ a zrazu niečo porušíš a ty si zasluhuješ trest. 1000 vecí povedzme dodržíš a v jednej pochybíš, ani nie možno tak z ľudského pohľadu veľkej a koniec. Tých 1000 sa ti nepočíta. No nie je to nespravodlivé? Toto je inak nepochopiteľné pri takom Mojžišovi. Ako je v Biblii napísané, tak už s nikým sa tak Pán Boh nebavil ako s Mojžišom. On bol neskutočne dlho na čele židovského národa, mnoho musel zo svojho života obetovať pre Pána Boha a len raz a aj to len slovne "zblbol" a aj to od nervov na neposlušný a ustavične reptajúci ľud, a Pán Boh mu povedal, že za to nevkročí do zasľúbenej zeme. Keď Izraeliti reptali na púšti, že nemajú vodu, tak im Mojžiš povedal niečo nasledovné. Dobre, tak sa vám teda dám napiť. Buchol palicou po skale a vytryskla z nej voda. No a to Pána Boha tak naštvalo, že im nepovedal, že Pán Boh sa vám dá napiť, že Mojžišovi povedal, že kvôli tomu nevkročí do zasľúbenej zeme, ale že zomrie na kopci nad ňou. A tak sa aj stalo. Proste Mojžiš všetko možné dodržoval, podľa Biblie bol aj omnoho pokornejší, ako všetci ľudia na zemi a len raz "zblbol" a ako keby všetko to dobré sa mu prestalo počítať a zaslúžil si veľký trest. Síce podľa biblického svedectva bol potom po smrti s Pánom Bohom, ale tu na zemi len raz pochybil, aj to z pohľadu ľudí ani nie tak veľmi a už si od Neho zaslúžil taký veľký a nepochopiteľný trest. A čo už potom my ostatní hriešnici? Aký trest za tie neustále priestupky voči Pánu Bohu samotnému a voči Jeho vyvýšenosti by sme si potom zaslúžili my? Ešteže nám On sám poslal Pána Ježiša, aby sme mali možnosť si ich nejak zahladiť. Lebo to by sme asi všetci hneď a zaraz skončili "dole" v trápení, škrípajúc našimi zubami...

No a tak ťa milý čitateľu povzbudzujem v tom, aby si sa snažil žiť čistým a bezúhonným životom, aby si bol čo najbezchybnejšie Božie dieťa, ktoré raz uvidí to nebeské kráľovstvo. Tento verš nás skrátka vedie ku pokore, pretože za to naše počiatočne odvrátenie sa od Pána Boha si zasluhujeme všetci do jedného smrť a jedine cez Pána Ježiša Krista a vieru v Neho sa nám dostáva omilostenia. Tak, ako skrze Adama sme sa stali hriešnymi, tak skrze vieru v Pána Ježiša sme zas získali omilostenie z hriechov. AMEN

Ak sa Ti človeče zdal byť článok zaujímavý, tak ho zdieľaj ďalej...

Komentuj

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.