Zamyslenie nad veršom

Poddajte sa teda Bohu, ale vzoprite sa diablovi – a utečie od vás. (Jakub 4, 7)

Tento verš nám skrátka milý čitateľu hovorí o tom, že vlastne aj ten náš odveký zvodca - diabol je len "obyčajná" hriešna bytosť, ktorá sa ustavične nebude venovať niečomu s čím si nevie dať "rady". On síce obchádza okolo nás, ako revúci lev (ako sa píše v Biblii) a stále nás pokúša, no ak sa staneme skutočne veriacimi ľuďmi a skutočne sa mu vzoprieme, tak on od nás, ako je aj napísané jednoducho utečie. Pre lepšie pochopenie to teraz napíšem s troškou "nadsádzky". Diabol od nás utečie preto, lebo ho to jednoducho prestane "baviť" nás ustavične pokúšať a hľadať tie naše slabé miesta, ak my tou svojou vierou budeme v Bohu zakorenení a neprenecháme mu príliš veľa možnosti na "manévrovanie". Keďže je zvodca a klamár tak si veľmi rýchlo "spočíta", že či mu nie je jednoduchšie radšej zviesť a nejak oklamať "iks" vlažných kresťanov, ako sa "zabávať" s nejakým jedným horlivým pri ktorom si aj tak nebude istý svojim výsledkom. On mu síce môže na určitú dobu spôsobiť isté problémy, ak sa mu podarí to nejaké jeho slabé miesto nájsť, ale ten dotyčný to aj tak ustojí, keď pevne verí v Pána Boha. Diabol teda vie, že na nás jednoducho nemá šancu, ak sa mu vo viere vzoprieme. Však ten, ktorý tieto slová do Biblie zapísal, tak predsa musel vedieť, že prečo ich v takom znení zapísal, že sú proste pravdivé a dokonca aj samotný Pán Boh mu to potvrdil, keďže sa v nej nachádzajú na to naše večné a verné svedectvo. A veď napokon aj od Pána Ježiša diabol utiekol, keď mu ten odporoval a nepoddal sa mu. Ak by po zapretí diabol od nás neutiekol, tak Pán Boh nie je pravdivý. A keďže iné slovo nám vraví, že On je pravda a nieto v ňom nijakej lži, tak to aj s našim veršíkom musí byť pravda, nech to akokoľvek zvláštne znie. Samozrejme to naše zapretie zas len závisí od mnou toľkokrát spomínanej miery našej viery. Proste čím viac sa pod to slovo Božie poddáme, tým viac sa aj dokážeme zaprieť. To je "alfou" a "omegou" toho všetkého. No a ďalšia dôležitá vec je aj tá, že ak sme skutočne Boží, ako napríklad taký Jób, tak aj samotný Pán Boh diablovi nedovolí, ak by si nás teda ako aj v Jóbovom prípade vyžiadal na preskúšanie siahnuť nám povedzme na život. Pri tomto zamyslení však vychádzam ešte aj z veršu, že žatvy je síce mnoho, ale pracovníkov málo. A ak je teda ľudí, ktorým treba svedčiť o Pánu Bohu veľa a pracovníkov, ktorí sú vo viere pevnejší a teda dokážu to svedectvo Božie aj rozumne zvestovať málo, tak zbytočne nedopustí na nich takéto extrémne pokúšanie z diablovej strany. Že vyskúšaj si ich, ale ich nezabi. No a preto si aj myslím, že Jóbov príklad zotrvania a neupadnutia vo viere je síce pre nás veľmi dôležitý a poučný, no to že práve my by sme boli takí jediní na svete extra veriaci a extra bohatí, ako vtedy Jób, aby nás aj samotný Pán Boh vydával za príklad a aby na nás samotných chcel znovu diablovi vyjaviť, že aha, toto je môj najvernejší sluha od čias Jóba, toho si ak chceš preskúšaj, tak toho sa podľa mňa nemusíme báť. Ak skutočne v Pána Boha veríme, tak sme jednoducho potrební na žatvu a preto si nemyslím, že by mal Pán Boh "záľubu" v tom, aby nás zbytočne vydával do rúk diabla na preskúšanie v takýchto jemu radosť robiacich extrémnych situáciách. No, ale aj tak, kto z nás ľudí vie aké sú Božie cesty...? Preto je aj toto zamyslenie nad horeuvedeným veršom len moje osobné a to tak, ako mi to teraz keď nad tým rozmýšľam On sám verím tomu, že zjavil. No a tak keďže diabol vidí, že my kresťania častokrát v Bohu zakorenení teda vôbec nie sme, tak preto nás on ustavične aj zvádza. Vidí proste veľa príležitostí, ako nás na niečom môže "nachytať".  Veď to je to jeho odveké dielo v ktorom má on záľubu. Len nás oklamať a odviesť od Pána Boha. Neveriacich tu schválne nespomínam, lebo oni sú mimo Boha neustále a tak to ich zvádzanie na ešte väčší hriech zo strany diabla je bezpredmetné.

A tak ťa milý čitateľu povzbudzujem k tomu, aby si sa nepoddával diablovi a jeho pokušeniam, ale aby si stále stál pevne na pravde Božieho slova na čo najviac percent. Lebo len potom budeš v živote neotrasiteľný. No a o tejto skutočnosti nám vydáva svedectvo aj slovo Božie - Biblia. Toto nie sú len nejaké prázdne frázy o viere hovorené do vetra. Ono to skutočne tak funguje. No len skutočná viera dokáže robiť zázraky, nie vlažná... No a keďže naša je častokrát len taká vlažná, tak sa potom nečudujme, že tie vonkajšie diablove pokušenia nedokážeme poriadne zvládať. AMEN

Ak sa Ti človeče zdal byť článok zaujímavý, tak ho zdieľaj ďalej...

Komentuj

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.