Zamyslenie nad veršom

On musí rásť, a ja sa umenšovať. (Ján 3, 30)

Milý čitateľu. Myslím si, že toto je fakt ďalší veľmi jednoduchý verš na pochopenie. Princíp je v podstate taký istý, ako so špongiou a nasakovaním tekutiny. Čím viac bude napríklad špongia nasiaknutá jednou tekutinou, tým menej zostane miesta na nasiaknutie tej druhej. No a presne takto isto to funguje aj v duchovnej oblasti. Len tam je to pomenované rastom. Čím viac bude v tebe Slovo Božie rásť, teda čím viac budeš podľa neho žiť, tak tým menej už budeš v "zajatí" všetkého toho starého zmýšľania. Čiže, ak sa na spomenutý verš pozrieš takto laicky, tak zistíš, že práve tá špongia je odvodená od neho a nie naopak. Biblia bola skôr ako špongia. Znamená to skrátka to, že ak my už teda raz skutočne vykročíme za Pánom Ježišom, tak vnútorne už nikdy nebudeme takí istí, akými sme boli do času nášho vykročenia. To čo s našim vnútrom začne robiť Jeho slovo, ak sa mu teda skutočne podriadime, tak nám to už proste nedovolí zostať nemennými. Ako sa píše, Slovo Božie je živé a mocné. (Židom 4, 12) Môžeme od Neho odísť, teda nepočúvať ho - odmietať nejakého Ježiša, no ak pri ňom zostaneme, tak určite vo viere a dobrých veciach podrastieme. My totižto nikdy nemôžeme stagnovať, ak sme v Jeho prítomnosti. Prítomnosť Pána Ježiša v našom živote spôsobí, že budeme po ňom túžiť stále viac a viac. Stále viac a viac sa budeme chcieť sýtiť Jeho slovom, teda že si budeme chcieť čítať Bibliu a že budeme podľa nej aj chcieť žiť a podriaďovať sa jej. No a toto všetko postupom času, tak bude pôsobiť ako potrava pre naše plnenie sa a "nasakovanie" – teda rast. Presne ako jedlo pre človeka. A potom, od určitej medznej hranice z nás potečú rieky živej vody. Ako sa píše. Rieky živej vody potečú z vnútra toho, kto verí vo mňa. (Ev. Jána 7, 38) Živá voda je v "preklade" to, čo v podstate charakterizuje skutočne veriaceho človeka. Pokoj, radosť, slovo povzbudenia, jasný životný cieľ, neoblomnosť, nepoddajnosť, ne-ustráchanosť, trpezlivosť a podobne. Že to bude na ňom proste aj pre okolitých ľudí viditeľné. A keď to bude viditeľné, tak to určite v niekom inom vzbudí záujem s otázkou, že ako je to možné? Že čo ten človek robí, že je taký iný, že ako sa k tomu dopracoval atď... No a to bude potom už zase "práca" pre teba čitateľu – vydať o tom svedectvo. AMEN

Ak sa Ti človeče zdal byť článok zaujímavý, tak ho zdieľaj ďalej...

Komentuj

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.