Zamyslenie nad veršom

Lebo nešťastie nevyrastá z prachu a trápenie nevyklíči z pôdy. (Jób 5, 6)

Milý čitateľu. Toto je vskutku veľmi zaujímavý verš. Ako z jeho slov vyplýva, tak to nešťastie, ktoré nás ľudí tak často postihuje je niečo čo nevzniká samo od seba, ale je to niečo čo prichádza do života človeka práve vtedy, keď ten dotyčný jedinec nestojí pevne v zákone Hospodinovom. Teda, že nežije a neriadi sa princípmi Slova Božieho, ale žije podľa vlastných ľudských uvážení a predstáv. Toto trápenie samozrejme môže prísť aj do života veriacich ľudí, ktorí nejakým činom poľavia a tak prestanú na čo najviac percent stáť na pravde Božieho Slova. Pretože keď poľavia, tak začnú okamžite upadávať. Stagnácia proste neexistuje. Z toho vyplýva, že ak pevne nestojíme na tom Božom Slove, teda že nežijeme podľa neho a nepodriaďujeme sa mu, tak do popredia sa začínajú dostávať naše osobné názory, naše osobné predstavy či túžby, alebo naše egá. Proste schádzame preč zo správnej cesty, alebo inak povedané ideme mimo "mantinely". Ženy napríklad túžia vládnuť nad mužmi, dobré sa ustavičným omieľaním klamstiev mení na zlé a čo ja viem čo všetko ešte. No a práve nenaplnenie týchto našich predstáv či túžob, alebo nepochopenie tej ich podstaty, že to možno nie je až tak správne pre náš život - spôsobí, že sa nám veci prestanú dariť, alebo že si narobíme veľa problémov i sklamaní, ktorým by sme sa mohli vyhnúť, ak by sme toho Pána Boha počúvali. Ja viem, že je to zložito napísané, ale vo svojej podstate je to jednoduché. Proste, ťažko sa ľahko žije. Ako povedal jeden môj známy. Možno si vtedy ani neuvedomil, že akú veľkú pravdu vlastne povedal. Ťažkosť predstavuje dodržiavanie pravidiel, ktoré zas predstavujú tú ľahkosť žitia. Máš čitateľu proste jasné definované, že čo môžeš a čo nie, alebo čo je ešte pre teba prospešné a čo už nie a stačí sa toho len držať. No lenže, keď je to také ťažké... Máš byť napríklad vľúdny k šéfovi (šéfke), ktorý je zlý, nemáš sa odplácať zlým za zlé a podobne. Vo veľmi veľa príkladoch je to však ťažké a my poľavíme. No a tak napríklad spomenutému nespravodlivému šéfovi niečo povieme. A už je oheň na streche. A takých príkladov sú tisíce. Sú totižto verše aj o tom, že máme počúvať aj nespravodlivú vrchnosť, ale o tom zas napíšem možno, ak Pán Boh dá niekedy inokedy. Verím tomu, že už rozumieš čitateľu podstate toho veršu.

A tak ti želám milý čitateľu, aby si sa vždy pevne držal Hospodinovej osvedčenej rady i cesty a aby si vždy chodil podľa Jeho pravidiel a ani na minútu, aby si sa od nich neodchýlil. Lebo to nešťastie i trápenie čaká len na to tvoje, ale i to moje pochybenie. Ono totižto nerastie za dedinou na lúke, ale v našom nedokonalom vnútri. AMEN

Ak sa Ti človeče zdal byť článok zaujímavý, tak ho zdieľaj ďalej...

Komentuj

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.