Zamyslenie nad veršom

Nech sa táto kniha zákona nevzdiali od tvojich úst, ale rozjímaj o nej vo dne i v noci, aby si sa snažil robiť všetko, čo je v nej napísané; lebo vtedy sa vydarí tvoja cesta a budeš mať úspech. Veď som ti prikázal: Buď silný a odvážny, nestrachuj sa a nezúfaj! Lebo Hospodin, tvoj Boh, bude s tebou, kamkoľvek pôjdeš. (Jozue 1, 8-9)

Milý čitateľu. Tieto slová povedal niekedy dávno Pán Boh človeku menom Józue. Józue bol človek, ktorý nastúpil na čelo izraelského národa po Mojžišovej smrti a jeho úlohou bolo na Boží príkaz poraziť okolité národy v krajine, ktorú im Pán Boh zasľúbil. Židia totižto vyšli z Egypta, kde boli 400 rokov utláčaní a mali ísť do krajiny, ktorú im On vybral. Lenže tam žili iné národy... Teda Józue bol človek, ktorý vedel, že počas svojho života bude musieť ísť fyzicky bojovať, že jeho bojovníci budú musieť zomierať, že proti nemu stojí veľká presila a že teda aj on sám môže tiež v nejakej tej bitke teoreticky, ale i prakticky zomrieť. Teda bol to človek, ktorý bol vyslovene postavený do pozície zoči voči smrti. (Nie ako tí naši dnešní politickí "vodcovia". Tí sa teda na čelo nijakej bitky nikdy nepostavia...) A teda je úplne normálne, že sa mohol z toho všetkého zložiť. Že mohol to jeho Božie povolanie do tej vodcovskej "funkcie" odmietnuť a povedať: "Pane Bože ja sa na to necítim. Ja mám strach a vyber na túto úlohu niekoho iného." Oprávnene ho mohlo napadnúť, že ako môže on ísť bojovať proti takej obrovskej presile, ktorá sa tam nachádzala. O tej presile hovorím preto, lebo mu totižto nejaký čas pred tým Pán Boh povedal, aby do tej krajiny vyslal špehov. No a tí špehovia, keď to všetko tam preskúmali a teda aj videli, že akí ľudia tam žijú, že akí sú tam bojovníci, ktorí sú navyše ešte aj vzrastom omnoho väčší ako oni, tak sa vrátili naspäť a začali svojich vlastných odhovárať od toho Božieho príkazu tam vojsť. Proste začali na druhých pôsobiť malomyseľne a začali vo vnútri ich národa šíriť chaos, neveru v Božiu moc a silnú de-motiváciu. No a preto ich Pán Boh za to potrestal a potrestal samozrejme aj tých, ktorí sa nimi tiež nechali naviesť (niečo podobné ako pri Adamovi a Eve). Všetci potom pomreli. No o to tu však teraz nejde. Tu ide o to, že tí ľudia na prvý pohľad a na prvé "prešpehovanie" krajiny zistili, že to všetko čo ich v najbližšej dobe čaká je "celé zle". Že nemajú šancu uspieť, že budú zjavne, podľa ich reálnych prepočtov porazení a tak ďalej a tak ďalej. No a takto nejako sa javia mnohé veci aj nám. Našim reálnym zrakom vidíme, že mnohé veci sa nemôžu reálne zmeniť k lepšiemu a to povedzme, že ani v extrémne dlhodobom horizonte. Všetko si v tých svojich"makovičkách" prepočítavame sprava, zľava a ono to nie a nie nám "vyjsť". To, že veci môžu byť aj lepšie, ako sa zdajú. A preto neraz začneme aj my sami malomyseľnieť. Teda začneme upadať na vnútornom duchu, začneme sa vzdávať, prestaneme sa snažiť, veď predsa aj tak sa nič nezlepší, veď aj tak na to nemáme síl, veď aj tak na to nemáme čas, veď aj tak na to nemáme peniaze, veď predsa aj tak sa ten druhý nezmení a podobne. No a Pán Boh nám práve do takýchto našich myšlienok a takýchto našich reálnych situácií hovorí, aby sa tá Jeho kniha zákona - Biblia nevzdialila od našich úst a ani od našich očí. A aby tomu tak bolo, tak musíme o tom, čo je v nej napísané neustále premýšľať, neustále ju študovať a neustále sa jej musíme aj držať. Teda vyžaduje si to naše osobné zainteresovanie sa do týchto vecí. Veď tu ide o náš život! A preto, ak to budeme tak robiť, tak sa naša cesta vydarí a budeme mať úspech. No s malomyseľnosťou nie. A aj Pán Boh napokon vraví, že bude s nami. Tak potom čo, ako to teda je? Je On klamár? Ako to zistiť? No predsa tak, že počúvneme a vyskúšame Ho. Nasilu, bez okolkov a bez nášho interného "prepočítavania"...

A tak aj teba milý čitateľu povzbudzujem k tomu, aby si si čítal slovo Božie, rozmýšľal nad čítaným, modlil sa za veci a Hospodin Tvoj Boh bude s tebou, kamkoľvek pôjdeš. Buď silný a odvážny, nestrachuj sa a nezúfaj si, pretože Hospodin Tvoj Boh Ťa bude požehnávať. On ti dodá tú potrebnú silu, On ti dodá tú potrebnú odvahu. A to On bude, ktorý ti ani nedovolí si vnútorne zúfať a ani ti nedovolí vnútorne sa strachovať, keď budeš neustále v Jeho prítomnosti. Či veríš tomu? AMEN

Ak sa Ti človeče zdal byť článok zaujímavý, tak ho zdieľaj ďalej...

Komentuj

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.