Zamyslenie nad veršom

Na záver všetkých rečí počuj: Boha sa boj a Jeho prikázania zachovávaj, lebo to je povinnosť každého človeka. Lebo Boh každé dielo privedie na súd, i každú tajnú vec, či je dobrá alebo zlá. (Kazateľ 12, 13-14)

Milý čitateľu. Toto je posledný verš v knihe Kazateľ (V nej sa pojednáva o podstate života a je v nej zapísané to čo pochopil človek, ktorému bola daná tá Božia múdrosť do vienka. Bol to známy kráľ Šalamún.) a tento nasledovný je zas takmer posledný verš v záverečnej knihe Biblie. Ajhľa, prídem skoro a moja odplata je so mnou, aby som odplatil každému podľa jeho skutkov! Ja som Alfa i Omega, Prvý i Posledný, Počiatok i Koniec. (Zjavenie 22, 12-13) Ako môžeš vidieť, tak posledné slová daných kníh utvrdzujú to, o čom sa v celej Biblii hovorí. Máme brať Pána Boha vážne, pretože On je ten, ktorý bol, ktorý teraz je a aj v tvojom živote koná a ktorý aj príde a aj skutočne existuje. A ktorý žiadnu vec, žiaden počin, žiadnu pohnútku nenechá bez spravodlivej odplaty. V celej Biblii je skutočne zapísané množstvo múdrych vecí, ktoré sa jedného času určite vyplnia pri každom jednom človekovi. Spravodlivý žije zo svojej viery vo svojej bezúhonnosti a hriešny vo svojej hriešnosti a každý z nich zoberie tú svoju spravodlivú odplatu. Preto je milý čitateľu veľmi dôležité, aby sme keď už sa nás nejakým spôsobom to slovo Božie dotklo ho zobrali skutočne vážne. Lebo len ono má moc zachrániť naše životy. To čo je napísané v Biblii je slovo Božie, ktorým sa nás snaží Pán Boh vyučiť k správnemu pochopeniu podstaty nášho života. Prostredníctvom neho sa s nami zhovára a prostredníctvom neho môžeme nášho Pána skutočne aj poznať. Blahoslavení, ktorí si perú oblek, aby mali právo na strom života a vošli bránami do mesta! (Zjavenie 22, 14) Tento verš je pokračovaním toho nášho ústredného druhého verša. A čo je to to blahoslavenie? No ja si pod tým predstavujem to, že tí ktorí sa skutočne snažia očisťovať od hriechov a snažia sa denno-denne žiť čo najčistejším životom (to je obraz toho ustavičného pratia si svojho duchovného obleku), tak dosiahnu nejaký stav pozemskej "blaženosti" v ktorom budú "oslávení" - že zvláštne to znie, ale aj ja teraz len logicky rozmýšľam nad slovom BLAHO-SLAVENÍ, lebo tiež som to nikdy takto neriešil, že čo to vlastne znamená. Teda, keď to zjednoduším na tieto naše pozemské pomery, tak je to vlastne nejaký stav radosti, ktorý takýmto ľuďom do vnútra duše vkladá samotný Pán Boh a oni sú potom v konaní tej danej veci – vyrovnaní a utvrdení. Že proste to ich konanie má zmysel. To blahoslavenstvo pokračuje ďalej vetou. Duch a nevesta hovoria: Príď! Kto počúva, nech povie: Príď! Kto žízni, nech príde! Kto chce, nech si naberie zadarmo vodu života! (Zjavenie 22, 17) Teda ako je tu napísané, tak všetko toto je vždy založené na slobodnej vôli každého človeka, že či on sám chce si prísť a nabrať z tej vody života, ktorú nám Pán Ježiš ponúka. Je zdarma. A práve to je v kontraste s týmto svetom. Taká cenná vec a zadarmo? Tu sa za márnivé a vskutku bezcenné veci draho platí a On nám ponúka takú vzácnu vec a zdarma? Tak to asi nebude za nič stáť, to asi nebude až tak vzácne..., si povieme a tak Jeho ponuku odmietneme. No On je prvý a aj posledný a preto je dôležité si uvedomiť, že sa s ním raz určite stretneme. A tak buďme radšej na to spoločné stretnutie pripravení. Ono totižto pre tých, ktorí Ho počas života ignorovali a na Jeho volanie nereagovali nebude radostné, ale vskutku nesmierne hrozné a bolestivé...

A tak ťa milý čitateľu povzbudzujem k tomu, aby si si už aj ty pomaličky podľa svojho duchovného poznania denno-denne začal prať ten svoj duchovný "oblek", aby on bol pekný, krásny, bielučký a aby si v ňom raz mohol aj ty sám predstúpiť pred Pána Boha s tvojim priateľom Pánom Ježišom, a aby Ten mohol povedať pri tom poslednom súde, že Otec, hľa toto je môj priateľ, toho poznám, ten je môj, tomu nepočítaj hriechy, lebo on pochopil, že Ja som za neho zomrel a tak sa on od vtedy neustále očisťoval... AMEN

Ak sa Ti človeče zdal byť článok zaujímavý, tak ho zdieľaj ďalej...

Komentuj

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.