Zamyslenie nad veršom

Lebo v tôni múdrosti je tak ako v tôni peňazí. (Kazateľ 7, 12)

Milý čitateľu. Zas jeden veľmi múdry a pravdivý verš. Skús sa aj ty sám nad ním trošku viacej zamyslieť, pretože verím tomu, že je veľmi jednoducho napísaný i keď možno trošku takým archaickým spôsobom, ale aj tebe samotnému môže bezpochyby veľa povedať. Takže tu je. Syn môj, ak prijmeš moje slová a zachováš si v mysli moje prikázania, ak nachýliš ucho k múdrosti a nakloníš srdce k rozvahe, keď si na pomoc zavoláš rozumnosť, keď sa svojím hlasom dovolávať budeš rozvahy, ak ju budeš hľadať ako striebro a sliediť po nej ako po skrytých pokladoch, vtedy pochopíš bázeň pred Hospodinom a nájdeš poznanie Boha. Lebo Hospodin dáva múdrosť, z Jeho úst je poznanie i rozvaha. On uchováva úspech pre statočných, je štítom pre tých, čo žijú bezúhonne, keď chráni chodníky práva a stráži cestu svojich zbožných. Potom pochopíš spravodlivosť a právo, statočnosť a každú dobrú cestu, lebo múdrosť ti vojde do srdca a poznanie ti bude milé, rozvaha bude bdieť nad tebou a rozumnosť ťa bude strážiť tak, že ťa zachráni pred zlou cestou, od muža, čo vraví zvrátenosti, od tých, čo opúšťajú priame chodníky, aby mohli chodiť temnými cestami; ktorí sa tešia, keď môžu páchať zlé, jasajú nad zlou prevrátenosťou, ich chodníky sú krivé a dostávajú sa na bludné cesty. Zachráni ťa pred cudzou ženou, pred cudzinkou, ktorá sa rečami zalieča, ktorá opúšťa druha svojej mladosti a zabúda na zmluvu svojho Boha; veď jej dom zvažuje sa k smrti a k tieňom podsvetia jej dráhy. Nikto sa nevráti z tých, čo k nej vchádzajú, a nedostane sa už na chodníky života. Preto uberaj sa cestou dobrých a drž sa chodníkov spravodlivých! (Príslovia 2, 1-20) Všímaš čitateľu, že čo je tam všetko popísané? A preto, ak sa na to všetko pozrieš aj s prihliadnutím na náš dnešný veršík, tak vlastne zistíš, že čo to znamená prebývať v tej tôni múdrosti. Čo však slovo tôňa samo o sebe vlastne znamená? Ono to slovo vlastne predstavuje nejaké miesto, kde nedopadajú páliace lúče slnka. Napríklad pod takým košatým starým stromom. Tam podeň do príjemného chládku si sadneš vtedy, keď si chceš dočerpať nových síl, ktoré ti to páliace slnko (pred ktorým sa bežne, ako chodíš po svete neschováš - pretože sa nedá chodiť len po neexponovaných miestach) postupom času odčerpalo. No a tak isto sa človek cíti dobre aj v tôni peňazí. Je to také zvláštne prirovnanie, ale je tiež svojim spôsobom veľmi pravdivé a tiež ho treba zobrať len na úrovni nejakého vyššieho princípu, pretože milovanie peňazí samo o sebe nie je dobré! Ak máš totižto tu na svete "kopec" peňazí, tak si bezpochyby môžeš všeličo dovoliť a tým pádom sa o mnohé veci nemusíš vôbec starať, lebo budeš vďaka peniazom od nich uchránený. Proste ti tie peniaze tú starosť svojim spôsobom "zoberú". Vďaka peniazom môžeš byť v mnohých veciach materiálneho charakteru tým pádom "nad vecou". Proste ťa chránia od chudoby a všetkých starostí s tým spojených, ale i od sťažovania sa či závidenia. (Tu ide, ako vravím, len o vyšší princíp, tak nerozoberaj tie rôzne aspekty, ktoré z vlastnenie peňazí vyplývajú. Chamtivosť, závisť atď...)

No a tak isto je to aj s tôňou múdrosti. Ak budeš hľadať Hospodina, tak všetky tie zasľúbenia a veci, ktoré sú v tom bloku textu spomenuté sa ti v živote udejú. Teda, že pochopíš, že čo je to tá bázeň pred Hospodinom a že nájdeš poznanie Boha. Tvoje vnútro bude tým pádom naplnené všetkými týmito vecami, ktoré zabránia tomu, aby ti ten pozemský život s tými jeho negatívnymi vplyvmi odčerpal síl a tak aj chute kráčať za Pánom Ježišom. Teda, že ťa bude chrániť od zlých ciest či zlých ľudí, ktorí by ťa mohli zviesť na tú nesprávnu cestu a tak ti narobiť množstvo nepríjemností. Poznanie a rozvaha bude bdieť nad tebou a všetko toto ti bude milé, lebo to bude prebývať v tvojom srdci. A to je to, čo sa nedá vysvetliť. Je to proste väčšie ako slová. To znamená, že budeš naplnený pokojom Božím, ktorý prevyšuje každý rozum a ktorý bude chrániť tvoje srdce. Hospodin ti dá, že sa už nebudeš trápiť nad mnohými vecami. Ako peniaze ti dajú to, že sa netrápiš nad "materiálnom", tak Hospodin ti dá, že sa nebudeš trápiť nad "duchovnom". Nebudeš sa už trápiť nad úpadkom sveta a vzťahov naokolo, ale budeš vidieť ten správny smer s cieľom aj vtedy, keď tí ostatní ho vidieť teda vôbec nebudú.

A tak ti milý čitateľu prajem, aby celý tvoj život bol prežitý a zastrešený tou tôňou múdrosti Božej. Nech všetko to zlé a "pálivé" zostane tam niekde von na tých "listoch múdrosti", ktoré ti tvoria tú tôňu a na teba nech už dopadá len ten príjemný a osviežujúci chládok pohodového života. Možno, že dnes ten verš nie je až taký super, no bezpochyby aj On má do tvojho života čo povedať. Totižto mnohé veci, ktoré zvon prijmeme a možno sa nám v tú danú chvíľu nezdajú až tak úžasné, tak v nás driemu a na svetlo sveta vyjdú až vtedy, keď príde ten správny čas. AMEN

Ak sa Ti človeče zdal byť článok zaujímavý, tak ho zdieľaj ďalej...

Komentuj

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.