Zamyslenie nad veršom

Pretože rozsudok nad zlým skutkom sa nevykonáva ihneď, preto rastie ľuďom odvaha páchať zlo. (Kazateľ 8, 11)

Ako som už v niektorom staršom článku spomenul, Pán Boh dal každému jednému človeku svedomie. Tento vnútorný "atribút" nám do určitej miery umožňuje rozlišovať dobro od zla a preto nám častokrát býva v živote veľmi nápomocný. V širšom slova zmysle môžeme povedať, že na jeho základe tu máme vybudovaný a s určitými pravidlami i zavedený morálno-právny spoločenský systém, ktorý nám to tu pomáha udržať v "chode". Keďže každý takýto systém, nech sa už nachádza v akejkoľvek kultúre nepochybne tvoria len ľudia, tak samozrejme len od nich samotných bude aj závisieť, že do akej miery si tie ich zákony budú aj "ctiť" a nakoľko v nich budú pevní i neúplatní.

Ak teda tie naše svetské, morálno-právne zákony poriadne aj dodržiavame, tak bezpochyby nám to slúži na mnohé dobré veci. Veď nech sme už hriešni akí sme a nech aj tie naše zákony sú v mnohom nedokonalé, tak vo svojej podstate nám predsa len vymedzujú určité hranice na základe ktorých my potom vieme, že čo si ešte môžeme a čo si už nemôžeme v tomto svete dovoliť. Však to naše svedomie na ktorom boli vybudované pochádza predsa len od spravodlivého Boha. Ak drvivá väčšina z nás tie naše zákony teda dodržuje, tak potom sa aj tí "menšinoví" potencionálni páchatelia neprávostí, tiež zo svojej vlastnej vôle držia na "uzde", pretože vedia, že za tie svoje priestupky budú určite spravodlivo potrestaní. Veď každý jeden z nás, keď pácha nejakú neprávosť podvedome "cíti", že robí zle a keď na dôvažok ešte aj vidí, že okolo neho nevládne "anarchia", tak sa snaží tiež veľmi "nechodiť" pomimo zákon. Samozrejme, ak to jeho svedomie ešte nie je úplne otupené...

Lenže tak, ako je v Biblii aj predpovedané blížime sa ku koncu sveta a preto stále viac a viac ľudí si prestáva zákony "ctiť" a prestáva ich aj v plnej miere dodržiavať. A to hrá mnohým spomenutým potencionálnym páchateľom neprávostí do "karát". Keďže vidia, že spoločnosť začína mať hodnotový "chaos", tak tým viac aj oni začínajú vystrkovať svoje "rožky". Myslia si, že v tom narastajúcom dave "spolupáchateľov" sa určite niekde stratia. Prečo je však tomu tak? No hlavne preto, lebo ľudia prišli na to, že s pomocou peňazí a známostí je možné tie zákony do značnej miery obchádzať alebo "ohýbať". Však napríklad ani naša vláda pozostávajúca z hriešnych ľudí, tiež nemá absolútne žiaden problém si tie zákony upraviť podľa svojich predstáv. Tento všeobecný úpadok teda nastáva postupne a to spolu s deformovaním i otupovaním nášho svedomia. A to je už dnes pri mnohých do značnej miery príliš otupené. Ešte lepšie povedané, pod ťarchou našich túžob a žiadostí si ho vedome sami ustavične tupíme. Keď to teda zhrniem, tak môžem konštatovať, že to neustále diablovo zvádzanie a naša slabosť spôsobili, že ten náš morálny, ale aj právny systém je už do značnej miery narušený a preto už nefunguje spravodlivo. Kto má viac peňazí, ten skrátka "berie", alebo na toho strane je "pravda"... No a deje sa to aj napriek tomu, že tie zákony sú pre všetkých stále rovnako platné.

Nasledujúcim príkladom len principiálne niečo naznačím, ale nebudem zachádzať do detailov. Najviditeľnejšou vzorkou toho, že nie všetci páchatelia neprávosti budú hneď potrestaní sú mafiáni, skorumpovaní politici a rôzni finanční "žraloci". Na dôležitých postoch v rôznych inštitúciách majú svojich známych a ak niekde tomu ešte tak nie je, tak tam pošlú svoje magické "šutre". Úplatok je akoby čarovným kameňom pre toho, kto ho dáva: kamkoľvek sa obráti, má úspech. (Príslovia 17, 8) Peniazom, skrátka len máloktorý ľudský "charakter" na nejakom vysokom poste odolá. Pozor! Idem teraz na hranu, pretože sa určite aj na vysokých pozíciách nájdu čestní ľudia! Keďže vymožiteľnosť práva v systéme sa ustavične zmenšuje, tak mnohých to veselo nabáda k tomu, že konať zlo môžu bez problémov aj naďalej. Však tam - aj tam - aj tam 🙂 mám kamarátov. A vo veľa prípadoch je skutočne tomu tak. Mnohé pozemské skutky tých "mocných" fakt zostanú nepotrestané. To je kameň úrazu mnohých neveriacich. Sú jednoducho znechutení z toho, že ten a ten robil celý život zlé veci a až do smrti si užíval života. Vinu zväčša v takýchto prípadoch "hodia" na Pána Boha a vyčítajú mu, že ako to mohol dopustiť. Preto má bežný človek neraz pocit, že tá spravodlivosť či už ľudská alebo Božia vôbec neexistuje a že zákony platia len na plebs. A tým si aj podvedome častokrát mnohí pred Pánom Bohom zatvárajú svoje "dvere". Tento všeobecný morálny úpadok nastáva presne podľa biblických predpovedí a jeho podstatu veľmi dokonale vystihuje nasledujúci verš. Pretože neprávosť vyvrcholí, ochladne láska mnohých. (Ev. Matúša 24, 12) A to sa fakticky presne aj tak deje. Mnohí ľudia, nemajúci svoj život postavený na Ježišovi Kristovi, keď všade naokolo vidia ten vzrastajúci chaos so zlom, tak tiež po čase rezignujú a tiež sa aj pomaličky, nenápadne začnú poddávať tým zlým vplyvom okolia.

Lenže ozajstná spravodlivosť nastúpi až v "hodine" našej smrti. Vtedy na scénu príde Ten, vraj meškajúci či neexistujúci Boh. A všetko sa razom zmení. On nás bude súdiť aj za naše myšlienky. Pred ním už neobstojí žiaden páchateľ neprávosti. Lebo slovo Božie je živé a mocné a je ostrejšie než ktorýkoľvek dvojsečný meč a preniká až do rozdelenia duše a ducha, kĺbov a špikov a je schopné posudzovať hnutie a zmýšľanie srdca. (Židom 4, 12)

Ak sa Ti človeče zdal byť článok zaujímavý, tak ho zdieľaj ďalej...

Komentuj

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.