Zamyslenie nad veršom

Bázeň pred Hospodinom rozmnožuje dni, ale roky bezbožných sa krátia. (Príslovia 10, 27)

Milý čitateľu. Bázeň pred Hospodinom, teda to, že Ho berieme vážne vo svojom živote nám skutočne rozmnožuje dni a to tým, že nás vyučuje, že ako múdro a pobožne máme využiť svoj pozemský život. Lebo zjavila sa milosť Božia, spásonosná všetkým ľuďom, vychovávajúca nás, aby sme sa odriekli bezbožnosti a svetských žiadostí a mierne, spravodlivo a pobožne žili na tomto svete, očakávajúc blahoslavenú nádej a zjavenie slávy nášho veľkého Boha a Spasiteľa Krista Ježiša, ktorý sa vydal za nás, aby nás vykúpil zo všetkej neprávosti a očistil vzácny ľud, horliaci za dobré skutky. (Títovi 2, 11-14) Proste ak my ľudia sa odriekneme bezbožnosti a začneme sa sústrediť na tie správne Božie hodnoty, tak sa vlastne uchránime od mnohého zlého a dostaneme tak šancu sa "technicky", čiže telesne dožiť aj vyššieho veku. Neprepadneme tak ľahko, ak vôbec prepadneme tomu osídlu sveta a jeho bezbožným žiadostiam, ktoré nám ho za určitých okolností môžu výrazne skrátiť. S Jeho pomocou budeme proste viesť radostný a pokojný život počas ktorého nás bude On samotný sprevádzať. Teraz to pre také lepšie pochopenie trošku nadnesiem. Napríklad my chlapi, keď začneme kráčať po Božích cestách, tak už nebudeme napríklad túžiť vyskúšať, že čo to naše auto ešte dá, teda že ako rýchlo dokážeme s ním ísť, ak sme povedzme dovtedy toto ustavične skúšali, pretože nám "dopne", že ako ľahko sa nám môže stať, že nám niečo predeň vyletí, nejaká tá srna a už sa náš život zrazu skráti. Navedení slovom Božím, tak už proste začneme inak zmýšľať. Alebo ak sme radi so známymi chodievali na drink či pivečko niekde do "pubu" a holdovali sme alkoholu, tak sa už budeme toho snažiť vyvarovať, pretože sám Pán Boh nám vyjaví, že to nie je až tak super prospešné pre to naše telesné i duchovné budovanie sa a podobne. No a druhá časť veršu presne opisuje túto druhú vec. Že proste bez rozmyslu a bez Božieho vedenia si v živote robíme čo chceme. Častokrát my ľudia žijeme vedomosťou, že keďže žijeme len raz, tak to naše telo má ísť do hrobu zhumpľované a teda, že si to tu máme poriadne užiť. A je množstvo takýchto príkladov, ktoré nám za istých okolností môžu skrátiť život. Ak sa napríklad staneme členmi nejakého mafiánskeho gangu a tomu podobné, tak to skrátenie môže nastať v ešte kratšej dobe. Ja viem, že je to extrémny a pre mnohých z nás nepravdepodobný príklad, no je spomenutý len kvôli lepšej predstave. Alebo keď sa budeme snažiť stoj-čo-stoj zdolať všetky osem-tisícovky v Himalájach. Niekde na skale sa pošmykneme, upadneme a následne umrzneme. Alebo to môže nastať aj vtedy, ak sa budeme príliš venovať nejakej činnosti. Možno vrcholovému športu. Tak sa pri tom všetkom uštveme, že nás to zloží ešte skôr ako tých, ktorí sa žiadnemu športu nevenovali a sedeli len doma za televízorom. Príkladov je veľa, len treba nad nimi porozmýšľať. No, ale ako z veršu vyplýva, tak k rozmnoženiu tých našich rokov je zase potrebná len tá naša na začiatku spomenutá bázeň pred Hospodinom, teda zobratie Boha vážne. Inak to proste nepôjde a aj celý vyššie uvedený text je vlastne bez nej úplne zbytočný.

A tak ťa milý čitateľu povzbudzujem k tomu, aby si sa rozhodol hľadať Hospodina celým svojim srdcom, lebo len potom získaš pred ním aj bázeň a len potom sa ti môžu predĺžiť aj roky tvojho života, ktoré ti "odčerpávajú" tie tvoje mnohé životné starosti, ale častokrát aj plnenie tvojich nerozumných žiadostí. AMEN

Ak sa Ti človeče zdal byť článok zaujímavý, tak ho zdieľaj ďalej...

Komentuj

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.