Zamyslenie nad veršom

A tak ospravedlnení z viery máme pokoj s Bohom skrze svojho Pána Ježiša Krista. Skrze Neho dostal sa nám vierou aj prístup k milosti, v ktorej stojíme. A chválime sa nádejou slávy Božej. No nielen to, ale sa chválime aj súženiami, lebo vieme, že súženie vedie k vytrvalosti, vytrvalosť k osvedčenosti, osvedčenosť k nádeji. (Rímskym 5, 1-4)

Milý čitateľu. Tu v týchto vetách je napísané to, že skrze našu osobnú vieru v Pána Ježiša Krista sme ospravedlnení z hriechu. A že máme v nej pokoj s Pánom Bohom a aj prístup k Jeho milosti. Teda, že už nie sme pod zákonom (Stará zmluva), ale pod milosťou (Nová zmluva). No a ďalej si všimni, že čím sa chvália apoštolovia. Ten predmet ich chvály je vskutku taký celkom dosť zvláštny. Oni sa chvália súženiami. Prečo práve nimi? No pretože vedia, že súženia, ktoré zažívajú kvôli Božím veciam ich vedú k vytrvalosti, vytrvalosť zas k osvedčenosti a osvedčenosť potom k nádeji. A čím sa zvykneme chváliť my ľudia? No predsa novou frizúrou, krajším kožuchom, novším telefónom, dovolenkou za 5000€, novým autom, krajšou frajerkou, dobrým koláčom, krásne obrobenou záhradou, väčšími prsami, chválime sa tým, že sa nemáme čím chváliť, chválime sa skromnosťou, krajším náhrdelníkom, dobrým zamestnaním, dobrou finančnou kondíciou, "anglickým" trávnikom a desiatkami ba i stovkami ďalších vecí. Tu na tomto príklade vidno, že aký priepastný hodnotový rozdiel je medzi tým, že čím sa chvália skutočne veriaci ľudia a tým čím sa chvália tí ostatní. Veriaci človek má proste radosť z toho, že na neho prichádzajú rôzne súženia pre Pána Ježiša Krista a že povedzme v nich obstojí a nezaprie Ho. Táto radosť totižto predstavuje tú najskutočnejšiu a najväčšiu radosť, akú môže veriaci človek v živote svojej viery vôbec zažiť: ...a radovali sa, že boli uznaní za hodných znášať potupu pre to meno. (Skutky 5, 41) Táto radosť je totižto skutočne plnohodnotná a verím tomu, že ju nám veriacim ľuďom dáva samotný Pán Boh.

A k tomuto všetkému spomenutému nabádam aj teba milý čitateľu. Len ver a snaž sa kráčať za Pánom Ježišom a Pán Boh ti dá do vnútra tiež takú istú radosť, akú dal niekedy apoštolom. Proste, že budeš túžiť po nej každým jedným dňom. To neznamená, že ona nejak každodenne opadne, ale znamená to to, že to jej zažívanie ťa bude ustavične motivovať k tvojej ďalšej svedeckej činnosti. Bude to proste tvoja životná motivácia. Je to na nepochopenie, ale je to skutočne tak. Toto je vec, ktorá ťa skutočne vnútorne naplní. Tak isto ťa povzbudzujem k tomu, aby si si pravidelne čítaval Bibliu, aby si sa modlil za veci a aby si pokorne a krotko kráčal po tej jedinej a správne ceste k Pánu Bohu, ktorá má meno Ježiš Kristus. AMEN

Ak sa Ti človeče zdal byť článok zaujímavý, tak ho zdieľaj ďalej...

Komentuj

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.