Zamyslenie nad veršom

Nie je vašou vecou poznať časy a príhodné chvíle, ktoré Otec určil svojou mocou, ale prijmite moc Ducha Svätého, ktorý zostúpi na vás, a budete mi svedkami aj v Jeruzaleme, aj po celom Judsku, aj v Samárii a až do posledných končín zeme. (Skutky 1, 7-8)

Milý čitateľu. Tieto slová povedal Pán Ježiš svojim učeníkom po tom, ako po ukrižovaní vstal z mŕtvych a bol ešte na krátky čas s nimi. Ako už aj z textu vyplýva, tak učeníci sa zrejme Pána Ježiša pýtali na niečo, čo ich veľmi zaujímalo a na čo chceli hneď poznať odpoveď. Čiže dá sa z toho usúdiť, že oni boli vo svojej podstate tiež takí istí zvedavci a nedočkavci, ako sme aj my teraz. Aj my chceme hneď, alebo najneskôr zajtra "večer" vedieť, že kedy už nastane nejaká tá zmena v našom živote, alebo že kedy to alebo ono Pán Boh spraví a podobne. No a akú odpoveď vtedy od Pána Ježiša tí Jeho učeníci dostali? No, pre nich zjavne neuspokojivú. Povedal im, že nie je ich vecou a teda ani našou poznať príhodné chvíle, kedy niečo čo očakávame nastane, ale že máme veriť, zvestovať Božie slovo a kráčať po Jeho cestách. To je to o čo sa máme prioritne snažiť. Všetko ostatné totižto nastane vo svojom správnom čase, kedy to pre nás padne najvhodnejšie. Len tomu musíme veriť. Lebo len Pán Boh dokonale pozná naše cesty a všetko to, od čoho sa oni odvíjajú a aj to, čo ich môže ovplyvniť...

A tak aj ty milý čitateľu hľadaj najprv kráľovstvo Božie, zvestuj Jeho slovo a všetko ostatné ohľadom tvojho života už nechaj na Pána Boha. On totižto vie, že čo ty nutne potrebuješ, po čom tvoje srdce túži, len ti to možno ešte nemôže dať, pretože tie veci sú ešte stále v stave riešenia a pripravovania. Doteraz si sa možno nad niečím trápil, možno na niečo očakávaš, tak ešte chvíľu vydrž a pozhovej, lebo možno len teraz si sa dostal na tú správnu cestu, ktorá ťa navedie do cieľa. Lebo do tvojho života už vstúpil vládca, ktorý aj vrchmi môže hýbať. AMEN

Ak sa Ti človeče zdal byť článok zaujímavý, tak ho zdieľaj ďalej...

Komentuj

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.