Zamyslenie nad veršom

Blahoslavený muž, ktorý nechodí podľa rady bezbožníkov (človek, ktorý pozná Boží zákon, ale ho nezachováva), na ceste hriešnikov nestojí a v kruhu posmievačov nesedí, ale v zákone Hospodinovom má záľubu, o Jeho zákone rozjíma dňom-nocou. Bude ako strom zasadený pri vodných tokoch, čo načas dáva ovocie a jeho lístie nevädne; a všetko, čo robí, sa vydarí. (Žalmy 1, 1-3)


Tu je to čitateľu fakt veľmi pekne všetko zhrnuté. Ak budeš proste dňom-nocou rozmýšľať a držať sa toho, čo ti Pán Boh hovorí skrze Bibliu, tak sa staneš pevným a neotrasiteľným Božím služobníkom a Božím dieťaťom. A tvoja cesta nebude už viesť do záhuby, ale do života. A všetko to, čo budeš robiť sa ti vydarí. To znamená, že koľko percent do toho dáš, toľko percent ti Pán Boh odplatí. Ak tomu dáš 3 percentá, tak nečakaj zázraky. Ak tomu dáš 23, tak sem tam bude niečo aj viditeľné, no ak sa budeš blížiť k 99, alebo celkovo k tým pomyselne čo najväčším číslam, lebo stopercentne dokonalý nebudeš určite nikdy, ako ani žiaden iný človek, tak sa ti bude dariť každý deň. Je to síce len stroho a principiálne napísané, no porozmýšľaj nad tým do hĺbky... AMEN

Ak sa Ti človeče zdal byť článok zaujímavý, tak ho zdieľaj ďalej...

Komentuj

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.