Zamyslenie nad veršom

Hospodin nemá záľubu v sile koňa, ani sa nekochá v lýtkach muža. Hospodin má záľubu v tých, čo sa Ho boja, čo dôverujú v Jeho milosť. (Žalmy 147, 10-11)

Milý čitateľu. Veľmi múdry a pravdivý verš. Priznám sa, že na niektoré verše ani neviem čo by som napísal, pretože sa mi zdajú byť veľmi jasné a zrozumiteľné. Tento verš je o ľudskej telesnej výkonnosti. O tom, že ako sa dnes pestuje kult krásnej, zdravej a vyšportovanej osobnosti. O tom, že ako sa vieme prekonať v silových "disciplínach". No prekonať samých seba po duchovnej stránke a uznať si, že Bože potrebujem ťa, Bože idem ťa hľadať či idem to s tebou skúsiť, pretože môj život je v troskách a bez smerovania, tak tam si myslím, že je už "pomenej" ľudí, ak vôbec niekto, ktorí takého niečo vyznajú. No a ako môžeš čítať, tak Pán Boh v tej našej sile fakt nemá záľubu. A ako aj vlastne môže mať? Veď jedného dňa aj tak zostarneme a tá sila nás všetkých opustí. (...telesné cvičenie totiž málo osoží, ale pobožnosť je na všetko užitočná, lebo má zasľúbenie pre terajší aj budúci život. Verná je to reč a hodná plného prijatia. (1 Timoteovi 4, 7-9)) No, ale ak sa ty milý čitateľu budeš báť Hospodina, teda že budeš mať pred ním bázeň – čo preklade znamená, že Ho budeš brať skutočne vážne, teda že budeš si čítať Jeho slovo - Bibliu, že sa budeš modliť a o Jeho veciach dňom-nocou premýšľať, tak bude mať v tebe záľubu. A ty to pocítiš. Pokorných On totižto "ozdobuje" spásou. Teda, že po smrti budú večne žiť. (Lebo Hospodin má záľubu vo svojom ľude; pokorných ozdobuje spásou. (Žalmy 149, 4)) AMEN

Ak sa Ti človeče zdal byť článok zaujímavý, tak ho zdieľaj ďalej...

Komentuj

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.