Zamyslenie nad veršom

Božia cesta je dokonalá; reč Hospodinova je osvedčená; On je štítom každému, kto sa k Nemu utieka. (Žalmy 18, 31)

Milý čitateľu. Medzi také najjednoduchšie a najzaujímavejšie veci na pochopenie, ktoré v Biblii nájdeme zapísané sú bezpochyby knihy Žalmov, Prísloví a Kazateľa. Drvivú časť tých myšlienok tam vyslovili mužovia – kráľ Šalamún a jeho otec Dávid. Na čo však chcem teraz upriamiť tvoju pozornosť je toto nasledovné. Ak začneš napríklad čítať spomenuté Žalmy, tak zistíš, že všetky tie slová sú zapísané do určitých tematických oblastí. Napríklad prosba v súžení, prosba pred nepriateľmi, ktorí ma obkľučujú, prosba v chorobe a tak ďalej a tak ďalej. Ale sú tam aj ďakovania a chválospevy za rôzne víťazstvá, či už na bojovom, alebo duchovnom poli. Všetky tie slová napísali reálni ľudia, ktorí tie veci aj reálne zažívali. No a tam môžeš vidieť, že čo všetko navonok prežívali a aké pocity pritom vnútorne zažívali. Čiže to všetko ťa môže povzbudiť pri tých tvojich mnohých vnútorných prežívaniach. Môžeš vidieť, že aj druhí všeličím prešli a všeličo vnútorne zažívali, ale aj zažívajú. No a tí ľudia, teda jeden z nich pri tom svojom trápení, alebo pri tej svojej radosti na základe osobných skúseností napísal aj horeuvedený verš. On počas tých svojich rokov, ktoré mu Pán Boh vymeral na tomto povrchu zemskom zistil, že tá Božia cesta je fakt dokonalá, ak sa jej my ľudia držíme. No a tak isto ďalej zistil aj to, že tá Hospodinova reč je tiež osvedčená. Teda, že s určitosťou sa to všetko stane tak, ako Pán Boh povedal a ustanovil. Teda, že ak budeš napríklad "dráždiť hada bosou nohou", tak že ťa ten had raz určite uštipne. Je to odskúšané a teda aj osvedčené, že je to proste tak a že je to skutočná pravda. Určite čitateľu chápeš ten vyšší zámer toho, že čo som chcel týmto ľudským prirovnaním povedať. No a posledná časť nášho verša je o štíte. Teda o niečom, čo bráni tomu, aby sa ťa niečo zvonka dotklo a to až tak, aby ťa to úplne zničilo, teda zabilo. Nie, že aby si ty nič nepocítil! Pán Boh je tým tvojim štítom, ktorý vždy odráža všetko zlé z vonku prichádzajúce na teba! Ten štít ty počas svojho života musíš pevne držať v ruke a tak zistíš, že je miestami aj dosť ťažký. (Čítať si slovo Božie, keď sa ti napríklad nechce, kráčať po Božej ceste, keď sa ti nechce, vypočuť si napríklad kritiku a nereagovať na ňu, keď ťa spaľuje túžba reagovať a podobne, predstavuje vlastne tú jeho ťarchu. Teda prekonanie seba samých a pevné státie na pravde Božieho Slova je v prenesenom význame akýmsi našim štítom.) Ono vždy človek cíti, keď tie šípy zvon - zo sveta, od nepriateľov prichádzajú, no keď ty ako veriaci človek ten štít pevne držíš v ruke, teda že hľadáš Pána Boha a len na Neho sa spoliehaš, tak teba samotného tie šípy nezasiahnu. Ty len v tej ruke pocítiš obrazne povedané, ako sa ten štít "chveje" na jeho vonkajšej strane.

No a tak sa aj ty milý čitateľu utiekaj k Hospodinovi tvojmu to štítu, kráčaj po Jeho dokonalej ceste a počúvaj Jeho osvedčené rady. AMEN

Ak sa Ti človeče zdal byť článok zaujímavý, tak ho zdieľaj ďalej...

Komentuj

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.