Zamyslenie nad veršom

Zákon Hospodinov je dokonalý, občerstvuje dušu, svedectvo Hospodinovo je hodnoverné, múdrym robí prostého. Hospodinove nariadenia sú pravdou, potešujú srdce, Hospodinov príkaz je jasný, osvecuje oči. Hospodinova bázeň je čistá, zostáva naveky; Hospodinove práva sú pravdou, napospol sú spravodlivé; vzácnejšie sú ako zlato, ako mnoho rýdzeho zlata; sú sladšie ako med, ako med z plástov. (Žalmy 19, 8-11)

Ako vidíš milý čitateľu, tak to čo nám hovorí slovo Božie je dokonalé, hodnoverné, občerstvuje to našu dušu a nás, ktorí sme pred tým boli prostí a poddali sme sa pod Jeho moc robí múdrymi. Múdrymi, aby sme vedeli rozpoznávať dobré od zlého, alebo mieru vecí, že čo je ešte dovolené a čo už je nevhodné. Celý tento žalm vo svojej podstate hovorí o tom, že zákon Hospodinov, teda tie Jeho životné usmernenia sú cennejšie, ako všetky tie pod "slnkom" z ľudského pohľadu vzácne a hodnotné veci. Všetko Božie je čisté, dokonalé a každému človeku, ktorý by sa chcel tým zákonom riadiť je to umožnené. Ono, ak sa človeče začneš nad týmto všetkým skrze vieru do hĺbky zamýšľať tak zistíš, že všetko to v tom verši napísané je neskutočná pravda. Avšak len málo z nás ľudí tú pravdu skutočne aj okúsi, pretože vyskúšať ju si už vyžaduje od nás určitú obeť. Obeť "skúšky". A my predsa na tie skúšky tak neradi chodíme..., lebo sa nám vždy spájajú s tým, že sa na ne musíme pripravovať a že keď sa náhodou na ne nepripravíme, tak že môžeme na nich aj "pohorieť". Viď klasická škola. No a keďže to vyskúšanie Pána Boha nepredstavuje takúto školskú skúšku z moci úradnej, teda prameniacu z istého donútenia a overenia si toho, že či to čo si sa v tej škole naučil aj ovládaš a môžeš teda postúpiť do vyššieho ročníka, tak na takúto Božiu skúšku sa dá len málokto nahovoriť. Neviem, že či je vôbec niekto, kto by si povedal: "A idem vyskúšať, že či ten Pán Boh skutočne existuje a že či to čo hovorí je skutočná pravda". A ak by sa aj našiel nejaký taký človek, tak neviem-neviem, že či by si zas nepovedal nasledovné: "Dobre, Boha vyskúšam, no "učiť" sa od Neho nebudem, pretože ja budem len očakávať, že bude konať tak, ako chcem ja. Však On chce, aby som sa o Neho zaujímal..." To my ľudia máme takú scestnú predstavu o Bohu, že On bude plniť naše predstavy a my nič nemusíme robiť. No to je vskutku veľmi zlé uvažovanie v tejto veci. Skrátka vyskúšať Pána Boha je dobrovoľná vec s určitým seba-zapretím a práve preto sa na to z vlastnej vôle asi nik ani nepodujme. My ľudia sa proste nechceme seba-zapierať v správnych veciach, my sa chceme a aj vieme zaprieť len v tých nesprávnych.

A tak ťa milý čitateľu povzbudzujem k tomu, aby si neustále hľadal Hospodinov zákon, ktorý ti občerství dušu, ktorý ti poteší srdce a ktorého dodržiavanie bude pre teba sladšie, ako ten pravý včelí med z plástov a ktorý je omnoho hodnotnejší, ako rýdze zlato. A to si zober, že ako si dnes vlády štátov zhromažďujú zlato, aby boli ako tak zabezpečené pred tou nastávajúcou krízou, ktorá práve vzniká vo svete. A Hospodinov zákon je vzácnejší, ako to zlato po ktorom oni vo svojej neskutočnej "múdrosti" bažia a ktoré získavajú. Ako bláznivo vyznievajú všetci tí ekonómovia, tí finančníci a všetky tie študované hlavy v porovnaní s týmto slovom. Chápeš už čitateľu, že o čom sa v tom verši píše? Ľudia si už po tisícročia myslia a preto sa o tom aj v ňom - našom verši píše, že zlato je niečo najcennejšie, čo môžeš vlastniť a že je to niečo čo nikdy nestráca hodnotu. Milý čitateľu, nie je to tak a preto ty len ver v Pána Boha, ber Ho vážne a nepoľavuj vo svojej viere a budeš sa mať dobre v živote a to aj v čase krízy. AMEN

Ak sa Ti človeče zdal byť článok zaujímavý, tak ho zdieľaj ďalej...

Komentuj

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.