Zamyslenie nad veršom

Pravda, nijaká prísna výchova, pokiaľ trvá, nezdá sa radostnou, ale žalostnou; potom však prináša ovocie pokoja a spravodlivosti tým, ktorých vycvičila. (Židom 12, 11)

Milý čitateľu. Toto je ďalší veľmi dobrý verš z tých "x", ktorý nám pre zmenu teraz hovorí niečo o výchove. Proste tak, ako aj my vychovávame svoje deti, tak tak isto sa Pán Boh snaží už počas tisícročí vychovávať aj nás. A ver mi, že za ten čas už "nazbieral" podstatne viacej skúseností, ako my nazbierame za tých našich pár rokov, počas ktorých tie naše deti rastú a preto je dobré sa tej Jeho výchove podriadiť. Proste, aby sme tu vzájomne medzi sebou mohli žiť a mohli sa mať radi a boli voči sebe ústretoví a držali sa Jeho múdrych pravidiel a tak raz dosiahli večný život, tak sa musíme nechať Ním vychovať. Nie nikým iným, nie ničím iným, ale samotným biblickým Bohom, skrze Jeho Syna Ježiša Krista. On nás chce učiniť bezchybnými Božími deťmi, ktoré tu navôkol budú svetlom pre tých ostatných, ešte v tme a tôni smrti žijúcich ľudí. Preto je dôležité sa poddať tej Jeho výchove, ktorá neraz býva veľmi prísna a tak je pre nás, ako sa spomína vo veršíku častokrát aj žalostná. Chceme niečo a On nie a nie nám to hneď a zaraz dať. A čo nie hneď a zaraz, ale veľakrát to vôbec ani od Neho nedostaneme. A preto si vnútorne povieme. Tak ten Boh nás nemôže mať rád, On nám teda vôbec nerozumie, On nevie, že čo je pre nás dobré. No ak sa mu však ochotne poddáme, tak tá Jeho výchova nám svojim časom prinesie, ako sa píše ovocie pokoja a spravodlivosti. Pán Boh nás už v podstate vychováva od mala, len kvôli našej nerozumnosti, ktorá vychádza z našej hriešnej podstaty to my vôbec nevidíme. Všetky tie veci, ktoré nám dáva do cesty a na ktorých nás chce niečomu vyučiť my proste prehliadame a svojvoľne ignorujeme. No oni v nás zostávajú, pamätáme si ich niekde v úzadí a potom, keď skutočne do nášho života vstúpi a dá sa nám poznať v nejakej situácii, keď už proste vie, že práve teraz je tá chvíľa, kedy sme najbližšie k spaseniu, tak sa nám postupne z úzadia mysle začnú vyjavovať. No a potom nám to zrazu "dopne", že to zlé čo nás vtedy z nášho pohľadu postihlo a čo sme vtedy vôbec nevedeli správne rozpoznať a ani sme tomu nechápali, že to vlastne predstavovalo tú Jeho výchovu.

A tak ti milý čitateľu želám, aby si sa pevne a rozhodne svojim srdcom, ale aj rozumom poddal tej Božej výchove, aby si sa stal tým rozumným Božím mužom, alebo tou rozumnou Božou ženou, ktorej hodnota je vysoko nad korále. Kto nájde súcu ženu? Jej hodnota vysoko je nad korále. (Príslovia 31, 10) Ktorej ozdoba nie je vonkajšia, perfektný výstrih na prsiach, super mejkap na tvári, ale vnútorná. Želám ti, aby každé tvoje slovo, ktoré ľudom okolo teba povieš pôsobilo na nich, ako zlaté jablká prinesené na strieborných podnosoch. Ako zlaté jablká na strieborných podnosoch je slovo povedané v pravý čas. (Príslovia 25, 11) AMEN

Ak sa Ti človeče zdal byť článok zaujímavý, tak ho zdieľaj ďalej...

Komentuj

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.