Zamyslenie nad veršami

Buď verný až do smrti a dám ti veniec života! (Zjavenie 2, 10) Biblické slovo nabádajúce nás k absolútnej vernosti voči biblickému Bohu. Proste ani v klasickom športe sa nič nepočíta, ak nedorazíme do cieľa. V ňom však za ten náš beh či inú športovú disciplínu dostaneme len nejakú medailu, možno nejaký ten diplom, peniaze, či si môžeme nechať číslo za účasť. Teda sú to vskutku len márne veci, no aj tak si ich dokážeme ceniť aj celý náš život. A samozrejme dokážeme zbierať aj ďalšie takéto márne a pominuteľné "trofeje". No ak vydržíme bežať za Pánom Ježišom až do konca nášho života, tak ten nám dá skutočný veniec, ktorý nikdy "nezvädne", ale naveky vytrvá.

Ajhľa, prichádzam ako zlodej! Blahoslavený, kto bdie a chráni si rúcho, aby nechodil nahý a nebola zjavná jeho hanba! (Zjavenie 16, 15) Tento verš je tak trošku obrazný a chce nám povedať nasledovné. Keďže nevieme kedy Pán Boh príde, tak je dôležité byť vždy pripravený, byť vždy v strehu a nepoľavovať vo viere. No a tí, ktorí si nechránia svoje rúcha, teda svoju čistotu ducha a tela, tak budú potom v deň súdu úplne nahí a nepokrytí tou Ježišovou "obeťou", ktorá vlastne pôsobí ako také rúcho, ktoré máme na sebe oblečené. Tým, že v Pána Ježiša skutočne veríme, teda slovom aj skutkom, ktorý tú vieru utvrdzuje, tak sa vlastne stále snažíme očisťovať i zlepšovať vo svojom počínaní, lebo sa mu túžime podobať a to je v prenesenom význame to bielenie a chránenie si rúcha.

Odpovedal Mu Peter: Ak sa všetci pohoršia na Tebe, ja sa nikdy nepohorším. Ježiš mu riekol: Veru, ti hovorím, že tejto noci, skôr, ako kohút zaspieva, tri razy ma zaprieš. Odpovedal Mu Peter: A čo by som aj umrieť mal s Tebou, nikdy Ťa nezapriem. (Ev. Matúša 26, 33-35) Tento verš mám ja osobne zaznačený preto, aby ma vystríhal pred nejakým dušovaním sa za niečo, pretože nepoznám minúty ani hodiny, keď príde nejaká situácia v ktorej to ja, za čo som sa predtým tak veľmi dušoval úplne nedodržím či nespravím a podobne. A čo by aj choroba nejaká na ňu prišla, tak ja tú moju ženu nikdy neopustím, však uvidíte - taký obyčajný príklad povedzme a ani choroba nestačí prísť a už sa mu zapáči iná a už ju opúšťa... Čiže dušovanie sa za niečo je len bláznovstvom.

Neuvidíte ma odteraz až dovtedy, dokiaľ nepoviete: Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom! (Ev. Matúša 23, 39) Tu je odpoveď na to, keď niekto rieši, že videl niekde Ježiša, že sa skrátka niekomu zjavil. Túto vetu povedal Pán Ježiš svojim učeníkom tesne pred svojou smrťou. Proste dovtedy, dokiaľ On sám nepríde druhý krát a v sláve, ktorú podľa Biblie uvidí každé oko, tak Ho už jednoducho neuvidíme. A preto všetky tie výjavy a všelijaké tie bombastické zjavenia sú len výjavmi toho zlého, aby tých, ktorí vo veciach nemajú jasno odviedol od cesty spasenia.

A tak ťa milý čitateľu povzbudzujem k tomu, aby tvojou základnou prioritou bolo nachádzanie Boha a Jeho múdrosti. Aby si pomocou nej potom vedel rozpoznať všetky výšky a všetky šírky a všetky hĺbky tvojho pozemského života, lebo tie iné nebeské nám budú vyjavené po tom, keď sa z Bohom stretneme osobne. Presne ako veršík, ktorý nám hovorí, že doteraz totižto vidíme hmlisté obrazy, no potom tvárou v tvár. AMEN

Ak sa Ti človeče zdal byť článok zaujímavý, tak ho zdieľaj ďalej...

Komentuj

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.